Головна‎ > ‎

Навчальна робота

На кафедрі здійснюється освітня підготовка фахівців за спеціальностями «Фармація» очної, заочної форми навчання (українською, російською, англійською мовами) та проводиться дистанційне навчання з курсу медичного та фармацевтичного товарознавства для медсестрів-бакалаврів та медсестрів-магістрів.

На кафедрі організації та економіки фармації з технологією ліків студенти фармацевтичного факультету 1-5 курсів вивчають наступні дисципліни:

 •  історія фармації
 •  аптечна технологія ліків
 •  організація та економіка фармації
 • менеджмент та маркетинг у фармації
 • технологія ліків промислового виробництва
 • технологія парфумерно-косметичних засобів
 • медичне та фармацевтичне товарознавство
 • фармакоекономіка
 • біофармація
 • новітні технології у фармації
 • належні практики у фармації
 •  патентознавство
 • охорона праці в галузі
 • спеціалізація «Організація регулювання фармацевтичної діяльності»
 • спеціалізація «Технологія гомеопатичних лікарських засобів»

Кафедра здійснює організацію та керівництво навчально-виробничими практиками: пропедевтичної практики з організації та економіки фармації, виробничої практики з аптечної технології ліків, виробничої практики з промислової технології лікарських засобів, виробничої практики з організації та економіки фармації, виробничої практики з менеджменту та маркетингу у фармації, практики зі спеціалізації, дипломними і магістерськими роботами.

Працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень, проходять курси педагогічної майстерності та удосконалюють рівень володіння іноземними мовами.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи, зокрема над впровадженням нової системи навчання згiдно з «Концепцiєю розвитку Тернопiльського державного медичного унiверситетуiменiI.Я.Горбачевського (iнтеграцiя у свiтовий медичний простiр)».

Враховуючи високу динамiчнiстьiнформацiйногоматерiлу з органiзацiї та економiки фармації, працiвниками курсу разом зі спецiалiстамиiнших ВНЗ видано 3 могографії. Для забезпечення навчального процесу студентів денної та заочної форм навчання викладачі кафедри підготували та видали типографським способом ряд методичних матеріалів: методичні вказівки для практичних занять, завдання для виконання контрольних робіт з дисциплін організація та економіка фармації, менеджмент та маркетинг у фармації, промислової технології лікарських засобів, належних практик у фармації, технології лікарських і косметичних засобів, аптечної технології ліків.

Студенти 5 курсу фармацевтичного факультету під час заняття з спеціалізації (викладач проф. Т. А. Грошовий)

Студенти 3 курсу фармацевтичного факультету під час заняття з аптечної технології ліків (викладач доц. Козир Г.Р.)

Студенти 3 курсу фармацевтичного факультету під час заняття з аптечної технології ліків (викладач ас. Пласконіс Ю.Ю.)

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків затверджена опорною з дисципліни «Патентознавство» (наказ МОЗ України від 23.08.2011 р. № 532).

Протягом 2011-2012 навчального року опорною кафедрою виконана наступна робота:

1. Розроблено та подано для затвердження в ЦМК план роботи опорної кафедри на 2011-2012 роки.

2. Підготовлено і проведено 29 вересня 2011 року міжкафедральну нараду представників кафедр, на яких проводиться викладання дисципліни «Патентознавство».

3. Виконуючи розпорядження ЦМК (лист № 23-01-9/14 від 14.02.2012 року) працівниками кафедри розроблено та подано до ЦМК для затвердження в установленому порядку два проекти типових робочих програм з дисципліни Патентознавство для студентів 5 курсу та Основи патентознавства (курс за вибором) для студентів другого курсу.

4. Проведено міжкафедральну нараду завідувачів кафедри, на яких викладається дисципліна «Патентознавство». Нарада відбулась 21 червня 2012 р. на базі кафедри фармацевтичних дисциплін. Обговорено та затверджено 2 типові робочі програми з дисципліни Патентознавство для студентів п’ятого курсу та Основи патентознавства (курс за вибором) для студентів другого курсу.

5. Підготовлено та подано до ЦМК звіт про роботу кафедри за 2011-2012 роки та план роботи на 2012-2013 роки.

Міжкафедральна нарада з дисципліни «Патентознавство» (2012 р.)

Викладачами кафедри розроблено і наповнено WEB – портал університету, матеріалами по вищевказаних дисциплінах. Викладено на сторінці кафедри більше 400 матеріалів по підготовці до практичних занять і лекцій, близько 200 мультимедійних презентацій лекцій. Викладачами кафедри складено більше 15 тисяч питань для контролю студентів в системі Moodle.

При проведенні навчального процесу на кафедрi велика увага студентів зосереджується на основах приготування м’яких і рідких лікарських і косметичних засобів в аптечних і заводських умовах, організації роботи фармацевтичних підприємств, виробленню управлінських якостей майбутніх фахівців, проведенні маркетингового аналізу фармацевтичного ринку.

В 2010-2012 рр. на базі кафедри (курсу технології ліків) проводилась Всеукраїнська олімпіада за фахом «Фармація». Олімпіада за фахом «Фармація» об’єднує 6 навчальних дисциплін, які формують систему знань та навичок, необхідних в майбутній професійній діяльності провізора: організацію та економіку фармації, аптечну технологію ліків, промислову технологію лікарських засобів, фармацевтичну хімію, фармакогнозію, фармакологію та включає два етапи – теоретичний і практичний.

Так, в 2010 році в олімпіаді взяли участь 11 команд (по 2 учасники від кожної) із вищих навчальних закладів України з Вінниці, Донецька, Запоріжжя, Івано-Франківська, Києва (2 команди), Луганська, Львова, Харкова, Одеси та Тернополя. Завдяки плідній праці викладачів нашого факультету, які добросовісно підготували своїх учнів, команда ТДМУ виборола 1 командне місце. Переможці цієї олімпіади були делеговані на І Міжнародну студентську фармацевтичну олімпіаду, що проходила на теренах Російської Федерації (м. Ярославль), де наша команда виборола призові місця.

У 2011 році олімпіада набула статусу міжнародної події. Цього разу в ній брали участь студенти з 13-ти ВУЗів із України і Росії. І знову студенти нашого ВУЗу взяли вітку першості.

Відкриття Всеукраїнської олімпіади за фахом «Фармація» (проф. Мисула І.Р., доц. Соколова Л.В. проф. Гаврилов А.С.)

Результатом проведеної навчально-методичної роботи викладачів кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків є призові місця, які посідають наші студенти на Всеукраїнських олімпіадах за фахом Фармація (2011р. – 1 місце, 2010 р. – 1 місце).