Головна‎ > ‎

Наукова робота

Наукова робота кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків виконується в рамках міжкафедральної теми «Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження із створення лікарських засобів», керівник д-р фарм. наук, проф. Грошовий Т.А. Період виконання 2015-2019 рр.

Усі викладачі кафедри активно займаються науковими дослідженнями та виконують фрагменти наукової роботи.

Напрямки наукових досліджень:

-         дослідження організації фармацевтичної справи, лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів

-         маркетингові дослідження лікарських засобів різних фармако-терапевтичних груп, виробів медичного призначення, біологічно-активних добавок, косметичних засобів

-         фармакоекономічні дослідження

-         дизайн експерименту

-         дослідження фізико-хімічних, фармако-технологічних властивостей фітосубстацій і лікарських речовин, їх сумішей із допоміжними речовинами

-         розробка складу і технології рослинних екстрактів

-         технологічні, структурно-механічні дослідження м'яких лікарських та косметичних засобів (мазі, креми, гелі)

-         розробка складу, технології та дослідження ліофілізованих порошків

-         розробка складу і технології таблеток (рослинного, тваринного й синтетичного походження)

-         вивчення впливу факторів на покриття таблеток оболонкою

-         біофармацевтичні дослідження лікарських форм

-         встановлення токсичності та визначення фармакологічної активності лікарських форм.

Основні наукові здобутки кафедри

У 2003-2006 рр. кафедра працювала над науково-дослідною темою фармацевтичного факультету «Пошук, створення, стандартизація, фармакоекономіка лікарських препаратів і біологічно активних добавок різних фармакотерапевтичних груп» (№ держ. реєстрації 0103U001555), керівник НДР д-р фарм. наук, проф. Грошовий Т.А., відповідальний виконавець канд. біол. наук Михалків М.М.

Біофармацевтичними дослідженнями встановлено, що діючі речовини мазей мають добрий ступінь пенетрації, а отже будуть забезпечувати повноту і швидкість фармакологічної дії, а мазі з додаванням ефірних олій чинять виражену пролонгованість дії. Встановлена стабільність екстрактів аронії протягом 2-х років зберігання.

Впродовж 2007-2010 рр. виконувалась міжкафедральна НДР фармацевтичного факультету «Пошук, організаційно-технологічні та фармакоекономічні дослідження і стандартизація лікарських засобів і біологічно активних добавок різних фармакотерапевтичних груп» (№ держ. реєстрації 0107U004463), керівник НДР д-р фарм. наук, проф. Грошовий Т.А., відповідальний виконавець Тригубчак О.В.

В результаті роботи працівниками кафедри проведено маркетингові дослідження лікарських препаратів для лікування катаракти, виразкової хвороби шлунка, цукрового діабету. Вивчено вплив природи та кількостей близько 50 допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості таблеток. Науково обгрунтовано та запропоновано 12 нових лікарських форм (таблетки, капсули, порошок, гранули, мазь, настойку): розроблено склад і технологію таблеток (на основі листя тополі, осики, кислоти ацетилсаліцилової, магнію аспарагінату, кальцію цитрату і лецитину, екстракту ехінацеї, цинку аспарагінату і кислоти аскорбінової, фамотидину та тіотриазоліну), створено лікарський засіб на основі ліофілізованого порошку аронії чорноплідної, гранули ліофілізованого порошку плодів аронії чорноплідної, назальну мазь на основі рослинних настойок та ефірних олій «Риністоп», настойку шовковиці. Проведено стандартизацію комплексних лікарських засобів. Здійснено біофармацевтичні та біологічні дослідження розроблених лікарських засобів.

У 2008 р. викладачами курсу організації та економіки фармації опубліковано монографію «Математичне панування експерименту при проведенні наукових досліджень в фармації».

Отримано 12 патентів, 4 інформаційні листи. Опублікувано 108 журнальних статей і 159 тез в періодичних наукових виданнях. За результатами НДР отримано 38 актів впровадження.

За час з 2007 по 2011 рр. викладачами кафедри фармацевтичних дисциплін було захищено 8 кандидатських дисертацій.

В період з 2011 р. по 2014 р. працівники кафедри працювали над виконанням між кафедральної НДР фармацевтичного факультету «Фармакоекономічне обґрунтування створення, отримання, розробки субстанцій лікарських речовин і лікарських засобів на основі продуктів хімічного синтезу й біологічно активних речовин рослинного походження, їх стандартизація та фармакологічне вивчення» (№ держ. реєстрації 0111U003756), керівник НДР д-р фарм. наук, проф. Грошовий Т.А., відповідальний виконавець канд. фарм. наук, доц. Тригубчак О.В.

При виконанні НДР колективом кафедри розроблено критерії оцінки якості обслуговування, розраховано інтегральні коефіцієнти для аптек. Встановлено високі витрати при перебуванні хворих на грип в палатах інтенсивної терапії порівняно з витратами при наданні медичної допомоги на первинній ланці, що свідчить про необхідність програми профілактики грипу з вакцинацією в Україні для зниження вартості лікування грипу та ГРВІ. Проведено комплексні дослідження з аналізу фармацевтичного ринку лікарських засобів і біологічно активних добавок різних фармакотерапевтичних груп, здійснено фармакоекономічний аналіз. Досліджено фармако-технологічні властивості допоміжних речовин при виготовленні таблеток, гранул, емульсійних кремів, гідрофільного гелю, фітоекстрактів, суспензій, настойок та вивчіно їх біофармацевтичні властивості, проведено біологічні дослідження.

У 2011-2012 рр. викладачами курсу технології ліків у співавторстві з науковцями із інших ВУЗів була видано монографію, рекомендовану МОЗ України, за редакцією доц. Соколової Л.В. «Антиейджинг: фітотерапія проти старіння», посібники «Теорія і практика сублімаційного сушіння», «Теорія і практика екстрагування у фармацевтичній і харчовій промисловостях».

Отримано 22 патенти України й 1 патент на винахід Російської Федерації. За темою НДР опубліковано 327 наукових праць (141 наукових статей у фахових журналах та 186 тези (у тому числі – 22 за кордоном).

Наукові результати роботи впроваджено в навчальний процес кафедр Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Запорізького державного медичного університету, Національного фармацевтичного університету, Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.  Горбачевського – 26 актів впровадження.

За результатами НДР на кафедрі захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій.

Студентська наукова робота

Гурток об’єднує студентів 4-5 курсів фармацевтичного факультету. Гуртківці проводять наукові дослідження та доповідають на студентських конференціях університету. Завершальним кроком у роботі студентів-гуртківців є написання та захист дипломних робіт.

Основні напрямки роботи гуртка:

-         дослідження організації фармацевтичної справи, лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів

-         вивчення фармацевтичного ринку лікарських засобів, біологічно-актичних добавок та виробів медичного призначення

-         фармакоекономічні дослідження

-         фармако-технологічні дослідження таблеток

-         технологія виготовлення лікарських форм з лікарської рослинної сировини

-         створення косметичних засобів.

Курс управління та економіки фармації створив науковий гурток «Школа молодого менеджера». Зі студентами проводяться заняття, організовуються екскурсії на ВАТ «Галичфарм», ЗАТ ФФ «Дарниця», ВАТ «Фармак», корпорацію «Артеріум».


    Також щороку студенти приймають активну участь у Міжнародних конгресах студентів та молодих вчених, які відбуваються на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, публікують наукові праці по темі своїх досліджень у фахових виданнях та збірниках тез. Оформляють результати досліджень у дипломні проекти.

На курсі технології ліків студентська наукова робота проводиться згідно плану наукових праць гуртівців. Наукові роботи, що виконуються студентами є сумісними із темами наукової роботи курсу. Під керівництвом викладачів курсу студенти працюють над створенням лікарських і косметичних засобів, проводять дослідження по розробці нових м’яких основ, вивчають технологічні характристики різноманітних субстанцій та препаратів на їх основі. Результати досліджень подаються до друку в наукових виданнях провідних ВУЗів України. Підсумковим рубежем студентської роботи є захист дипломної роботи.

За період роботи кафедри успішно захистили 85 дипломних робіт. Свій науковий ріст гуртківці виливають у магістерських і кандидатських роботах.