Конференції, семінари

З ініціативи завідувача кафедри д-ра фарм. наук, проф. Т. А. Грошового на базі кафедри відбулося 5 науково-практичних конференцій «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»  в 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 та 2016 роках, участь в яких взяли представники провідних фармацевтичних кафедр вищих медичних навчальних закладів України.

Зокрема, на конференції 2011 р. піднімали питання щодо реалізації програми створення імпортозамінних лікарських засобів, протидії фальсифікованим лікам та взаємодії профільних кафедр з регуляторними органами. Обговорювали також питання оптимізації фармакоекономічних досліджень, технологічних процесів пошуку і створення лікарських засобів, їх фармацевтичного аналізу, лікарського обслуговування амбулаторних і стаціонарних хворих, було висвітлено деякі аспекти інформаційних технологій та автоматизації наукових досліджень із розробки лікарських засобів, менеджменту та маркетингу в фармації тощо.

 

IV науково-практична конференція «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (2011 р.)

У конгрес-центрі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського 27-28 вересня 2013 року проведено 5-у науково-практичну конференцію з міжнародною участю “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення  лікарських препаратів”.

 

V науково-практична конференція «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (27-28 вересня 2013 року)

Науково-практична конференція проводилась колективом кафедр управління та економіки фармації, фармакогнозії з медичною ботанікою, технології ліків фармацевтичного факультету та післядипломної освіти.

Проведено секційні засідання:

- Оптимізація фітохімічних досліджень, створення і аналізу лікарських засобів. Фармакологічні дослідження біологічно  активних речовин.

- Оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів.

- Оптимізація лікарського обслуговування амбулаторних і стаціонарних хворих. Менеджмент і маркетинг у фармації. Оптимізація фармакоекономічних досліджень. Інформаційні  технології і автоматизація наукових досліджень.

         У засіданні секції «Оптимізація технологічних процесів пошуку і створення лікарських засобів, фітохімічних досліджень та аналізу лікарських засобів. Фармакологічні дослідження біологічно активних речовин» взяли участь представники Львівського національного університету імені Данила Галицького, Івано-Франківського національного медичного університету (делегацію очолив завідувач кафедри фармації проф. Грицик А.Р.), Національного університету харчових технологій, ДУ «Інституту фармакології і токсикології НАМН України», Держлабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «ІФТ НАМНУ» Національного ботанічного саду НАН України ім. М.М. Гришка, Національного фармацевтичного університету (м. Харків), Люблінського медичного університету (Польща) та Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

На секційних засіданнях також обговорювалися питання розробки складу і технології таблеток з наночастинками срібла (м. Львів, доц. Білоус С.Б.), визначальні чинники розкладу засобів для перитонеального діалізу (доц. Гудзь Н.І.), перспективи використання промислових відходів фітохімічних виробництв (м. Львів, Павлюк І.В.), що є актуальним з економічної точки зору для фармацевтичних підприємств.

Було представлено результати досліджень з розробки матричних таблеток триметазину дигідрохлориду з пролонгованим вивільненням (м. Київ,   Давтян Л.Л., м. Берлін, Могилюк В.В., Дашевський А.М.), а також стоматологічних м‘яких лікарських форм пролонгованої дії, які були виконані в рамках співпраці науковців України і Німеччини.

В конференції взяли участь провідні спеціалісти і науковці фармацевтичної галузі України, Німеччини та Польщі, які представили результати своїх наукових досліджень в області нанотехнологій, створення препаратів з контрольованим вивільненням лікарських речовин, виробництва фітопрепаратів, а також екстемпоральної рецептури лікарських і косметичних засобів. Практично всі вищі навчальні заклади, де функціонують фармацевтичні факультети, були представлені на конференції. Учасника конференції були також спеціалісти від підприємств-виробників ліків, практичної фармації.


У роботі конференції взяли участь 186 учасників, серед яких проректор з науково-педагогічної роботи та впровадження новітніх технологій ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, професор В.П. Марценюк, радник міністра охорони здоров’я України з питань фармації К.О. Косяченко, народний депутат України 5 скликання, завідувач кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця професор М.Л. Сятиня, завідуюч кафедри організації економіки фармації Націльнального фармацевтичного університету  професор А.С. Немченко, завідувач кафедри клінічної фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького професор  А.Б. Зіменковський, завідуюч кафедри організації економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького професор Б.П. Громовик, завідувач кафедри організації та економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, професор В.В. Трохимчук, делегати з Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Буковинського державного медичного університету, Івано-Франківського Національного медичного університету та інші. Були присутні представники практичної фармації – завідувач аптеки № 78 м. Тернополя В.Й. Гончар, завідувач аптеки № 126 м. Тернополя П.В. Братунь та інш.

Завершилася конференція цікавою екскурсією по святим місцям Тернопільщини (м. Почаїв, с. Зарваниця, озеро святої Анни).

Матеріали конференції опубліковані в збірнику тез «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». На конференції демонструвалася виставка продукції фірми «Артерія Медіка» та видавництва «Укрмедкнига».

Працівники кафедри також щороку приймають участь у конференціях «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», «Міжнародних медичних конгрес студентів і молодих вчених» (м. Тернопіль), Національних з‘їздах фармацевтів України, науково-практичних конференціях.

Зустріч з Петером Тайссом на VI щорічному науково-практичному семінарі «Фармацевтична опіка в практиці аптеки» (м. Львів, 10 лютого 2009 р.)

 VI международный фармацевтический семинар «Технологические инновации в производстве твердых и мягких лекарственных средств»   (м. Одесса, 19-20 июня 2013 г.)

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою», присвячена 50-літтю створення кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (м. Львів, 25-26 вересня 2014 р.)