Студентське наукове товариство

На кафедрі працює студентський науковий гурток. План роботи студентського наукового гуртка і напрямки його наукових досліджень розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри. Заняття в гуртку включає індивідуальну роботу кожного гуртківця під керівництвом викладача кафедри і колективні засідання, що проводяться один раз на місяць.

За 2014-2016 р. студентами – гуртківцями опубліковано 19 наукових робіт на конгресах, конференціях для  студентів і молодих вчених.


Планування засідань студентського наукового гуртка на 2016-2017 н.р.

кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків

 

№п/п

Дата

Тема

Відповідальний

1

30.09.2016

Вступна лекція

Проф. Грошовий Т.А.

2

20.10.2016

Загальні принципи організації наукових  досліджень

Проф. Грошовий Т.А.

3

10.11.2016

Принципи маркетингового дослідження фармацевтичного ринку

доц. Демчук М.Б.

4

2.11.2016

Методи збору первинної інформації, та її обробки

доц. Демчук М.Б.

5

28.11.2016

Методи фармакоекономічного аналізу

доц. Покотило  О.О.

6

16.12.2016

Особливості розробки анкетних опитувальників

доц. Демчук М.Б.

7

10.02.2017

Використання методу апріорного ранжування факторів для обробки результатів анкетного опитування

доц. Демчук М.Б.

8

3.03.2017

Використання кваліметричних методів для обробки результатів анкетного опитування

доц. Демчук М.Б.

9

14.04.2017

Особливості ціноутворення на лікарські засоби в Україні та світі

доц. Денис А.І.

10

5.05.2017

Проблемні аспекти правової охорони лікарських засобів в Україні

доц. Денис А.І.

 

 

Зав. кафедри управління та економіки з технологією ліків                        проф. Грошовий Т.А.


ПЛАНУВАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ГУРТКІВЦІВ НА КАФЕДРІ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

З ТЕХНОЛОГІЄЮ ЛІКІВ НА 2016-2017 Н.Р.

 

№п/п

П.І.П. гуртківця

Науковий керівник

Запланована тема

Тема НДР, в яку включений студент

Назва студентської наукової програми, в яку входить студент

1

Cніжко Юлія

доц.  Демчук М.Б.

 

Дослідження потреби у пероральних протидіабетичних препаратах 

-

-

2

Мудрик Вікторія

доц.  Демчук М.Б.

 

Дослідження цінової кон’юнктури ринку пероральних протидіабетичних препаратів

-

-

3

Шилан Юля

доц.  Васенда М.Б.

 

Дослідження впливу факторів на процес екстрагування з метою отримання витяжки з перетинок грецького горіха

-

-

 

 

    Зав. кафедри управління та економіки фармації

      з технологією ліків                                                                                                                                                                   проф. Грошовий Т.А.


 Участь у конференціях гуртківців

кафедри управління та економіки фармації за 2015-2016 рр.

 

Ель-Хатеб Абдельмунем

 

ІV Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», Харків, 24-25 березня 2016 р.

Демчук М.Б. Дослідження асортименту лікарських препаратів для лікування цукрового діабету 2 типу у Марокко / Демчук М.Б., El Khateb Abdelmounaim, Грошовий Т.А.  //  Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково-практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.). – Харків. : НФаУ, 2016. С.393-396.

Швайка Ірина

ІV Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», Харків, 24-25 березня 2016 р

Швайка І.М. Маркетингові дослідження лікарських засобів парацетамолу в Україні / Швайка І.М., Тригубчак О.В., Грошовий Т.А. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково-практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.). – Харків. : НФаУ, 2016. С.463-465.

Вонс Богдана

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Вонс Б. Скринінг субстанцій для місцевого лікування опіків на моделі асептичної опікової рани у щурів / Вонс Б., Чубка М.Б. // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.334.

Іванова Анастасія

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Іванова А. Маркетингові дослідження асортименту препаратів in bulk на основі лікарської рослинної сировини на фармацевтичному ринку України // Іванова А., Денис А. // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.339.

Ковальова Наталія

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Ковальова Н. Реєстр біологічно активних добавок вітчизняного та закордонного виробництва, представлених на фармацевтичному ринку України / Ковальова Н., Калушка О. // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.339.

Толстюк  Вікторія

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Толстюк В. Дослідження вітчизняного ринку телевізійної реклами лікарських засобів / Толстюк В., Денис А. // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.347.

Швайка Ірина

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Швайка І.М. Фармакоекономічна оцінка препаратів парацетамолу / Швайка І.М., Тригубчак О.В. // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.350.

Шилан Юлія

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Шилан Ю. Перспективи створення лікарських засобів на основі перетинок волозького горіха / Шилан Ю., Васенда М., Покотило О. // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.350.

Okpala Uzonna

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Okpala Uzonna Development of research alogrithm to study of pharmaceutical factors that influence on quality extracts based on stellaria media / Okpala Uzonna // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.353.

 

Comments