Студентське наукове товариство

На кафедрі працює студентський науковий гурток. План роботи студентського наукового гуртка і напрямки його наукових досліджень розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри. Заняття в гуртку включає індивідуальну роботу кожного гуртківця під керівництвом викладача кафедри і колективні засідання, що проводяться один раз на місяць.


Планування засідань студентського наукового гуртка на 2017-2018 н.р.

кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків

 

№п/п

Дата

Тема

Відповідальний

1

29.09.2017

Вступна лекція

Проф. Грошовий Т.А.

2

18.10.2017

Загальні принципи організації наукових  досліджень

Проф. Грошовий Т.А.

3

17.11.2017

Принципи маркетингового дослідження фармацевтичного ринку

доц. Демчук М.Б.

4

30.11.2017

Методи збору первинної інформації, та її обробки

доц. Демчук М.Б.

5

8.12.2017

Методи фармакоекономічного аналізу

доц. Покотило  О.О.

6

18.12.2017

Особливості розробки анкетних опитувальників

доц. Демчук М.Б.

7

9.02.2018

Використання методу апріорного ранжування факторів для обробки результатів анкетного опитування

доц. Демчук М.Б.

8

12.03.2018

Використання кваліметричних методів для обробки результатів анкетного опитування

доц. Демчук М.Б.

9

30.03.2018

Особливості ціноутворення на лікарські засоби в Україні та світі

доц. Денис А.І.

10

12.05.2018

Проблемні аспекти правової охорони лікарських засобів в Україні

доц. Денис А.І.

 

 

Зав. кафедри управління та економіки з технологією ліків                        проф. Грошовий Т.А.Участь у конференціях гуртківців

кафедри управління та економіки фармації за 2016-2017 рр.

 

Сніжко Юлія,

Маланчук Надія

XXI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, присвячений 60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, (м. Тернопіль, 24-26 квітня 2017 р.)

Сніжко Ю. Дослідження споживання пероральних протидіабетичних препаратів / Сніжко Ю., Демчук М., Маланчук Н. // матеріали XXI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, присвячений 60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, (м. Тернопіль, 24-26 квітня 2017 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. - С.237.

 

Шилан Юлія

І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів»

Васенда М.М. Дослідження вмісту гідроксикоричних кислот в перетинках волоського горіха /М.М. Васенда, Ю.Ю. Шилан, Ю.Ю. Пласконіс, Г.Р. Козир // матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів» (3–4 березня 2017р.) випуск 2.–X.: Вид-во НФаУ,2017. С. 40-42.

Шилан Юлія

І Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів та молодих вчених медико-фармацевтичного профілю, м. Київ, 17 лютого 2017 р.

Васенда М.М. Вивчення умов екстрагування фенольних сполук з перетинок Волоського горіха / М.М. Васенда, Ю. Ю. Шилан // Матеріали І всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів та молодих вчених медико-фармацевтичного профілю, м. Київ 17 лютого 2017 р. – №8. – С. 71-76

Шилан Юлія

Збірник наукових праць «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі».

Васенда М.М. Дослідження процесу екстракції флаваноїдів з перетинок грецького горіха / М.М. Васенда, Ю.Ю. Шилан, О.І. Онишків // «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі». Зб. наук. праць. - Переяслав-Хмельницький – 2017. – випуск 5(25). – ч.3. – С. 145-159.

Шилан Юлія

Збірник наукових робіт

« Актуальні наукові дослідження в сучасному світі»

Васенда М.М. Визначення технологічних показників перетинок волоського горіха / Васенда М.М., Шилан Ю.Ю., Пласконіс Ю.Ю // Збірник наукових робіт « Актуальні наукові дослідження в сучасному світі» Переяслав –Хмельницкий, 2017 С. 100-102.

Мудрик Вікторія

V Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» (м. Харків, 30-31 березня 2017 р.)

Демчук М.Б. Дослідження асортименту пероральних протидіабетичних препаратів, що представлені на ринку Білорусії / М.Б. Демчук, В.І. Мудрик, Т. А. Грошовий // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових робіт щорічної V Міжнародної науково-практичної дистанційної-конференції (м. Харків, 30-31 березня 2017 р.). – Харків. : НФаУ, 2017. С.364-365.

Мудрик Вікторія

VІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (м. Тернопіль, 10-11 листопада 2016 р.).

Демчук М.Б. Маркетингові дослідження ринку пероральних протидіабетичних препаратів / М.Б. Демчук, Т. А. Грошовий, В.І. Мудрик // «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» матеріали VІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 10-11 листопада 2016 р.). – Тернопіль. : Укрмедкнига, 2016. С.205-206.

 

 

 Участь у конференціях гуртківців

кафедри управління та економіки фармації за 2015-2016 рр.

 

Ель-Хатеб Абдельмунем

 

ІV Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», Харків, 24-25 березня 2016 р.

Демчук М.Б. Дослідження асортименту лікарських препаратів для лікування цукрового діабету 2 типу у Марокко / Демчук М.Б., El Khateb Abdelmounaim, Грошовий Т.А.  //  Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково-практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.). – Харків. : НФаУ, 2016. С.393-396.

Швайка Ірина

ІV Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», Харків, 24-25 березня 2016 р

Швайка І.М. Маркетингові дослідження лікарських засобів парацетамолу в Україні / Швайка І.М., Тригубчак О.В., Грошовий Т.А. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково-практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.). – Харків. : НФаУ, 2016. С.463-465.

Вонс Богдана

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Вонс Б. Скринінг субстанцій для місцевого лікування опіків на моделі асептичної опікової рани у щурів / Вонс Б., Чубка М.Б. // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.334.

Іванова Анастасія

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Іванова А. Маркетингові дослідження асортименту препаратів in bulk на основі лікарської рослинної сировини на фармацевтичному ринку України // Іванова А., Денис А. // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.339.

Ковальова Наталія

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Ковальова Н. Реєстр біологічно активних добавок вітчизняного та закордонного виробництва, представлених на фармацевтичному ринку України / Ковальова Н., Калушка О. // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.339.

Толстюк  Вікторія

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Толстюк В. Дослідження вітчизняного ринку телевізійної реклами лікарських засобів / Толстюк В., Денис А. // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.347.

Швайка Ірина

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Швайка І.М. Фармакоекономічна оцінка препаратів парацетамолу / Швайка І.М., Тригубчак О.В. // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.350.

Шилан Юлія

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Шилан Ю. Перспективи створення лікарських засобів на основі перетинок волозького горіха / Шилан Ю., Васенда М., Покотило О. // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.350.

Okpala Uzonna

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Okpala Uzonna Development of research alogrithm to study of pharmaceutical factors that influence on quality extracts based on stellaria media / Okpala Uzonna // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.353.

 

Comments