Студентський науковий гурток

На кафедрі активно працює студентський науковий гурток. Наукові роботи, які виконують студенти, є сумісними з темами наукової роботи кафедри. Під керівництвом викладачів кафедри вітчизняні та іноземні студенти працюють над створенням лікарських і косметичних засобів, вивчають технологічні характеристики різноманітних субстанцій та препаратів на їх основі, проводять маркетингові й фармакоекономічні дослідження. Також щороку студенти-гуртківці беруть активну участь у міжнародних конгресах студентів та молодих вчених, які відбуваються на базі Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, публікують наукові праці з теми своїх досліджень у фахових виданнях та збірниках тез. Підсумковим рубежем студентської роботи є захист дипломної роботи.


Планування засідань студентського наукового гуртка на 2017-2018 н.р.

кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків

 

№п/п

Дата

Тема

Відповідальний

1

29.09.2017

Вступна лекція

Проф. Грошовий Т.А.

2

18.10.2017

Загальні принципи організації наукових  досліджень

Проф. Грошовий Т.А.

3

17.11.2017

Принципи маркетингового дослідження фармацевтичного ринку

доц. Демчук М.Б.

4

30.11.2017

Методи збору первинної інформації, та її обробки

доц. Демчук М.Б.

5

8.12.2017

Методи фармакоекономічного аналізу

доц. Покотило  О.О.

6

18.12.2017

Особливості розробки анкетних опитувальників

доц. Демчук М.Б.

7

9.02.2018

Використання методу апріорного ранжування факторів для обробки результатів анкетного опитування

доц. Демчук М.Б.

8

12.03.2018

Використання кваліметричних методів для обробки результатів анкетного опитування

доц. Демчук М.Б.

9

30.03.2018

Особливості ціноутворення на лікарські засоби в Україні та світі

доц. Денис А.І.

10

12.05.2018

Проблемні аспекти правової охорони лікарських засобів в Україні

доц. Денис А.І.

 

 

         Зав. кафедри управління та економіки з технологією ліків                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     проф. Грошовий Т.А.Участь у конференціях гуртківців

кафедри управління та економіки фармації за 2016-2017 рр.

 

Сніжко Юлія,

Маланчук Надія

XXI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, присвячений 60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, (м. Тернопіль, 24-26 квітня 2017 р.)

Сніжко Ю. Дослідження споживання пероральних протидіабетичних препаратів / Сніжко Ю., Демчук М., Маланчук Н. // матеріали XXI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, присвячений 60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, (м. Тернопіль, 24-26 квітня 2017 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. - С.237.

 

Шилан Юлія

І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів»

Васенда М.М. Дослідження вмісту гідроксикоричних кислот в перетинках волоського горіха /М.М. Васенда, Ю.Ю. Шилан, Ю.Ю. Пласконіс, Г.Р. Козир // матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів» (3–4 березня 2017р.) випуск 2.–X.: Вид-во НФаУ,2017. С. 40-42.

Шилан Юлія

І Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів та молодих вчених медико-фармацевтичного профілю, м. Київ, 17 лютого 2017 р.

Васенда М.М. Вивчення умов екстрагування фенольних сполук з перетинок Волоського горіха / М.М. Васенда, Ю. Ю. Шилан // Матеріали І всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів та молодих вчених медико-фармацевтичного профілю, м. Київ 17 лютого 2017 р. – №8. – С. 71-76

Шилан Юлія

Збірник наукових праць «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі».

Васенда М.М. Дослідження процесу екстракції флаваноїдів з перетинок грецького горіха / М.М. Васенда, Ю.Ю. Шилан, О.І. Онишків // «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі». Зб. наук. праць. - Переяслав-Хмельницький – 2017. – випуск 5(25). – ч.3. – С. 145-159.

Шилан Юлія

Збірник наукових робіт

« Актуальні наукові дослідження в сучасному світі»

Васенда М.М. Визначення технологічних показників перетинок волоського горіха / Васенда М.М., Шилан Ю.Ю., Пласконіс Ю.Ю // Збірник наукових робіт « Актуальні наукові дослідження в сучасному світі» Переяслав –Хмельницкий, 2017 С. 100-102.

Мудрик Вікторія

V Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» (м. Харків, 30-31 березня 2017 р.)

Демчук М.Б. Дослідження асортименту пероральних протидіабетичних препаратів, що представлені на ринку Білорусії / М.Б. Демчук, В.І. Мудрик, Т. А. Грошовий // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових робіт щорічної V Міжнародної науково-практичної дистанційної-конференції (м. Харків, 30-31 березня 2017 р.). – Харків. : НФаУ, 2017. С.364-365.

Мудрик Вікторія

VІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (м. Тернопіль, 10-11 листопада 2016 р.).

Демчук М.Б. Маркетингові дослідження ринку пероральних протидіабетичних препаратів / М.Б. Демчук, Т. А. Грошовий, В.І. Мудрик // «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» матеріали VІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 10-11 листопада 2016 р.). – Тернопіль. : Укрмедкнига, 2016. С.205-206.

  

 Участь у конференціях гуртківців

кафедри управління та економіки фармації за 2015-2016 рр.

 

Ель-Хатеб Абдельмунем

 

ІV Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», Харків, 24-25 березня 2016 р.

Демчук М.Б. Дослідження асортименту лікарських препаратів для лікування цукрового діабету 2 типу у Марокко / Демчук М.Б., El Khateb Abdelmounaim, Грошовий Т.А.  //  Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково-практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.). – Харків. : НФаУ, 2016. С.393-396.

Швайка Ірина

ІV Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», Харків, 24-25 березня 2016 р

Швайка І.М. Маркетингові дослідження лікарських засобів парацетамолу в Україні / Швайка І.М., Тригубчак О.В., Грошовий Т.А. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково-практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.). – Харків. : НФаУ, 2016. С.463-465.

Вонс Богдана

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Вонс Б. Скринінг субстанцій для місцевого лікування опіків на моделі асептичної опікової рани у щурів / Вонс Б., Чубка М.Б. // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.334.

Іванова Анастасія

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Іванова А. Маркетингові дослідження асортименту препаратів in bulk на основі лікарської рослинної сировини на фармацевтичному ринку України // Іванова А., Денис А. // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.339.

Ковальова Наталія

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Ковальова Н. Реєстр біологічно активних добавок вітчизняного та закордонного виробництва, представлених на фармацевтичному ринку України / Ковальова Н., Калушка О. // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.339.

Толстюк  Вікторія

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Толстюк В. Дослідження вітчизняного ринку телевізійної реклами лікарських засобів / Толстюк В., Денис А. // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.347.

Швайка Ірина

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Швайка І.М. Фармакоекономічна оцінка препаратів парацетамолу / Швайка І.М., Тригубчак О.В. // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.350.

Шилан Юлія

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Шилан Ю. Перспективи створення лікарських засобів на основі перетинок волозького горіха / Шилан Ю., Васенда М., Покотило О. // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.350.

Okpala Uzonna

XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Okpala Uzonna Development of research alogrithm to study of pharmaceutical factors that influence on quality extracts based on stellaria media / Okpala Uzonna // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.353.

 Дипломні роботи виконані студентами фармацевтичного факультету на базі кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків

 

2005 рік

№ п/п

Виконавець

Тема дипломної роботи

Науковий керівник

1.

Будзінський В. В.

 

„Створення інформаційно-пошукової системи «Лікарські засоби»»

 

проф. Т.А.Грошовий

2.

Кожедуб І. О.

«Маркетинговi дослiдження бiологiчно активних добавок, що мiстять вiтамiни i амiнокислоти та розробка технологiї таблеток спiрулiни з кислотою аскорбiновою».

 

проф. Т.А. Грошовий

3.

Ющук В. А.

«Ревмо-капсули  в розрiзi ринку  препаратiв,  що впливають на опорно-руховий апарат»

 

 

ас. Соляр В.В.- комерцiйний директор фармацевтичної фiрми «Натурпродукт-Вега»

проф. Т.А.Грошовий

4.

Тригубчак О. В.

 

„Маркетингові дослідження ринку кальцієвмісних препаратів та розробка технології таблеток кальцію цитрату з лецитином”

 

проф. Т.А.Грошовий

ас. магiстр Максимчук Н.М.

 

5.

Паращак   Н. О.

 

„Фармакоекономічний  аналіз мукалітичних засобів  рослинного  походження та розробка таблеток  від кашлю на основі сухої мікстури”

 

проф. Т. А. Грошовий

6.

 

Барна О.М.

„Експериментальне обґрунтування технології ліофілізованого екстракту аронії та розробка гранул на його основі”

доц. Соколова Л.В.

7.

Павх О. І.

„Експериментальне обґрунтування складу та технології назального гелю на основі рослинних настоянок та ефірних олій”

доц. Соколова Л.В.

2006 рік

№ п/п

Виконавець

Тема дипломної роботи

Науковий керівник

8.

Павлюк М. Б.

„Створення та дослідження лікарського засобу на основі солі кальцію, лецитину, вітаміну Д3 та кислоти аскорбінової”

 

проф. Т.А.Грошовий

ас. магiстр Максимчук Н.М.

 

9.

Польна О. О

Фармакоекономічний аналіз інфузійної терапії в лікуванні хворих на опікову хворобу”

 

доц. Мосійчук І.П.

ас. Марків Н.В.

10.

Вовчук О.

 

 

„Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку лікарських засобів седативної дії та розробка складу i технологiї таблеток екстракту валерiани i меліси”

 

проф. Т.А.Грошовий

доц.  Л. В.Вронська

 

11.

Кравець О. М.

«Обгрунтування складу і технології таблеток магнію аспарагінату з вітаміном в6».

 

проф. Грошовий Т.А.

к.б.н., ас. Михалків М.М.

магістр промислової фармації, ас. Васенда М.М.

12.

Натуркач Р.

 

„Логістика  сільських  аптек (на прикладі тернопільської  області)”

проф. Грошовий Т.А.

ас. Стецюк С.С.

 

13.

Колодницька Н.

„Дослiдження ринку бiологiчно активних добавок, якi сприяють нормалiзацiї лiпiдного обмiну та розробка оптимального складу i технологiї кишковорозчинних таблеток часнику”

 

проф. Т.А.Грошовий

доц. Л.П.Яворська

 

14.

Свистун Н. П.

„Розробка  складу і  технології таблеток, що містять кислоту аскорбінову, кислоту бурштинову і рутин”

 

к.фарм.н., доц. Знаєвська А.В.

к.фарм.н., ас.  Лелека М.В

15.

Чубка М. Б.

 

Маркетингові дослідження ринку лікарських засобів для видалення сечових конкрементів та розробка складу і технології таблеток типу препарату „Уролесан””

 

проф. Грошовий Т. А.

доц. Вронська Л. В.

 

16.

Аль Мухамед Амар

„Виготовлення, стандартизація і застосування препаратів кукурудзи в гомеопатії”

доц. Соколова Л.В.

17.

Аль Халед Ясер

„Виготовлення, стандартизація і застосування герані в гомеопатії”

доц. Соколова Л.В.

18.

Асафаф Ясер

„Розробка складу, технології і фізико-хімічне дослідження ліофілізованого екстракту кавуна”

доц. Соколова Л.В.

19.

Чорна .О.Б.

„Розробка технології ліофілізованого екстракту артишоку і його технологічне і фізико-хімічне дослідження”

доц. Соколова Л.В.

20.

Мохамед Кава

„Розробка складу, технології і фізико-хімічне дослідження настойки з листя шовковиці”

доц. Соколова Л.В.

2007 рік

№ п/п

Виконавець

Тема дипломної роботи

Науковий керівник

21.

Коваль В. М.

 

„Маркетингові дослідження ринку лікарських засобів  з імуностимулюючими  властивостями”

 

проф. Грошовий Т.А.

22.

Асса  Аммар

 

„Организация лекарственного обеспечения населения Сирии”

 

проф. Грошовий Т.А.

23.

Фретова М.

 

«Розробка складу та технології капсул на основі кислоти бурштинової і рутину»

 

доц. Лелека М.В.

 

24.

Стахів Л.

 

 

«Дослідження фармацевтичного ринку лікарських засобів на основі лікарської рослинної сировини з антисептичною дією»

 

проф. Грошовий Т.А.

25.

Вольська А.

 

„Дослідження нормативно-правових актів, що регулюють фармацевтичну діяльність в Україні»

 

доц. Мосійчук І.П.

Марків Н.М.

26.

Кучма Оксана

 

«Аналіз ринку лікувальних косметичних засобів та вивчення лілії білої з метою використання її в медицині та косметології»

 

доц. Лелека М.В.

 

27.

Бріль У.В.

 

«Стан та перспективи розвитку екстемпоральної рецептурив Україні»

 

проф. Грошовий Т.А.

доц. Лелека М.В.

 

 

28.

Крикунова М.М.

 

 

 

«Розробка складу і технології таблеток парацетамолу і тіотриазоліну»

 

проф. Грошовий Т.А

29.

Ведмідь І.

„Технологія, стандартизація та використання настойки календули в традиційній та гомеопатичній медицині”

доц. Козир Г.Р.

30.

Іванина З.

„Порівняльна оцінка використання, технології, стандартизації препаратів герані в алопатії та гомеопатії”

доц. Соколова Л.В.

31.

Криськів Л.

„Сучасний ринок ранозагоюючих засобів місцевого застосування в Україні”

доц. Соколова Л.В.

32.

Собчук Юлія Юріївна

„Вивчення впливу гідродинамічної кавітації на процес екстрагування біологічно активних речовин із рослинної сировини”

доц. Соколова Л.В.

2008 рік

№ п/п

Виконавець

Тема дипломної роботи

Науковий керівник

33.

Цаплан Н. Я.

 

„Економічний аналіз ефективності роботи оптових фармацевтичних підприємств на регіональному рівні”

 

проф. Грошовий Т.А.

34.

Гірун В. О.

 

„Фармакоекономічне дослідження можливих схем лікування афтозного стоматиту”

 

проф. Грошовий Т.А.,

ас. Тригубчак О.В.

35.

Дека Т. В.

 

„Дослідження системи ціноутворення на лікарські засоби на регіональному рівні”

 

проф. Грошовий Т.А.

36.

Челін Н.

 

„Фармакоекономічний і маркетинговий аналіз  лікарських засобів, що використовуються для лікування сальпінгоофориту”

 

проф. Грошовий Т.А.

37.

Мартинюк І.В.

„Розробка складу, технології косметичного засобу для лікування вугрової хвороби”

доц. Соколова Л.В.

38.

Том’юк М.І.

„Розробка складу, технології косметичного засобу для лікування целюліту”

доц.Соколова Л.В.

39.

Шафранська Ю.І.

„Настурція – як перспективне джерело створення лікувальних і косметичних препаратів”

доц. Козир Г.Р.

2009 рік

№ п/п

Виконавець

Тема дипломної роботи

Науковий керівник

40.

Коріневська Г. М.

 

„Фармакоекономічний і маркетинговий аналіз лікарських засобів для лікування гіпертонічної хвороби ІІ ступеня”

проф. Грошовий Т.А.

41.

Сліпчук М.В.

 

 

«Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування госторого бронхиту в дітей»

 

проф. Грошовий Т.А

ас.Тригубчак О.В

42.

Побережник С.М.

 

«Фармакоекономічна оцінка лікування туберкульозу легень»

 

проф. Грошовий Т.А

ас.Тригубчак О.В

2010 рік

№ п/п

Виконавець

Тема дипломної роботи

Науковий керівник

43.

Гешев П. П.

 

„Оссобености организации фармацевтической деятельности

В Болгарии и Украине”

 

проф. Т.А.Грошовый

44.

Козак І. В.

«Розробка складу і технології таблеток на основі фітоекстракту цитрусових»

 

проф. Грошовий Т.А.

к.фарм.н. Белей Н.М.

 

45.

Крикунова М.

 

«Розробка складу і технології таблеток парацетамолу з тіотриазоліном

 

проф. Грошовий Т.А.

 

46.

Панчишиин Ю. В.

 

„Фармакоекономічний  і  маркетинговий аналіз лікарських засобів для лікування раку молочної залози”

 

проф. Грошовий Т.А.

ас. Гончарук Н.В.

47.

      Пляшко М. М.

 


”Порівняльна характеристика роботи аптек „України та США”

 

проф. Грошовий Т.А.

ас. Коріневська Г.М.

 

48.

Чубата І.І.

 

„Дослідження нормативно-правових актів, що регулюють фармацевтичну діяльність в Україні”

 

проф. Грошовий Т.А.

Стецюк С.С.

 

49.

Яворська Г. П.

 

„Маркетингові дослідження та вивчення ефективності препаратів антибіотиків групи фторхінолонового ряду”

 

проф. Т.А.Грошовий

ас. О.В.Тригубчак

 

50.

Котлінська О.В.

„Біофармацевтичне дослідження косметичних засобів, які містять аскорбінову кислоту”

доц. Соколова Л.В.

51.

Крочак Т. Я.

„Розробка складу, технології та дослідження антицелюлітного засобу”

доц. Соколова Л.В.

52.

П’ятківська М.Б.

„Фармакологічне обґрунтування застосування фітосубстанцій для антиейнджинг терапії”

проф. Фіра Л.С.,

доц. Соколова Л.В.

53.

Пудинець Х.В.

„Аналіз екстемпоральної рецептури аптеки №103 м. Тернополя і розробка технологічних інструкцій деяких прописів”

доц. Соколова Л.В.

2011 рік

№ п/п

Виконавець

Тема дипломної роботи

Науковий керівник

54.

Войчик Сергій

«Маркетинговий і техніко-економічний аналіз виробництва вітчизняних лікарських   препаратів»

проф. Т.А.Грошовий

55.

Грищук О

„Маркетингові дослідження  атигіпертензивих  лікарських препаратів”

 

проф. Т.А.Грошовий ,

ас. О.В.Тригубчак

56.

Томашевська А.

„Аналіз ринку біологічно активних добавок, що містять амінокислоти”

 

проф.Т.А.Грошовий, Ю.А.Равлів

 

57.

Бучаста І.

„Фармакоекономічна оцінка комплексної терапії при лікуванні ішемічної хвороби серця”

 

проф. Т.А.Грошовий, А.М.Коріневська

58.

Грохола М.О.

„Вивчення деяких технологічних факторів і дослідження настойки шовковиці”

доц. Соколова Л.В.

59.

Грохольська Д.В.

„Розробка складу і технології косметичного лосьйону”

доц. Соколова Л.В.

60.

Рева О.Ю.

„Розробка складу і технології дерматологічного крему”

доц. Соколова Л.В.

61.

Соколова А. Є.

„Розробка складу, технології та дослідження сублімованого порошку сливи”

доц. Белей Н.М.

2012 рік

№ п/п

Виконавець

Тема дипломної роботи

Науковий керівник

62.

Тимофтевич Наталія Зіновіївна

 

«Створення біологічно активних добавок на основі плодів та екстракту листя кизилу »

 

проф. Грошовий Т.А.

доц. Тригубчак О.В.

63.

Костриба Т.

 

„Дослідження системи ціноутворення на лікарські засоби на регіональному рівні”

проф. Грошовий Т.А.

 

64.

Лукашів Ольга Іванівна

 

«Маркетингове дослідження, розробка складу і технології лікарського засобу на основі герані сибірської»

 

проф. Грошовий Т.А.

доц. Тригубчак О.В.

65.

Волянська Н.І.

„Визначення технологічних, мікробіологічних та фізико-хімічних показників якості очної мазі з таурином”

Соколова Л.В., Бердей І.І.

66.

Гуцул І.В.

„Розробка складу, технології та дослідження ТЛФ на основі сублімованих порошків рослин”

Соколова Л.В., Барна О.М.

67.

Намака Ю.І.

„Дослідження екстрактів настурції великоквіткової”

Козир Г.Р.

68.

Янчинська Н.С.

„Дослідження органолептичних, фізико-хімічних, технологічних та реологічних властивостей деяких гелевих основ"

Соколова Л.В., Павх О.І.

2013 рік

69.

Курило Христина Іванівна

«Дослідження фармацевтичного обслуговування відвідувачів аптечних закладів»

проф. Грошовий Т. А.,

доц. Демчук М.Б

70.

Якимець  Марʹяна  Вʹячеславівна

«Фармакоек­ономічні дослідженн­я лікарських­ засобів з групи статинів»

 

доц. Тригубчак О.В

 

71.

Шлапак Тетяна Вікторівна­

«Роль клінічного провізора ­ в лікувально­-профілакти­чних закладах»

доц. Тригубчак О.В.

доц. Демчук М.Б.

 

72.

Івашків Юлія Ігорівна

 

 

«Дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку ринку лікувально-косметичних засобів, що застосовуються при алопеції»

 

проф. Грошовий Т. А.,

доц. Демчук М.Б.

 

73.

Лемешко Юлія Василівна

 

„Дослідження ефективності роботи фармацевтичних представників на регіональному рівні”

 

проф. Грошовий Т.А.

доц. Тригубчак О.В.

74.

Nnadumije Dumebi Leoni

“Perspective of use of risk sharing in pharmaceutical industries Ukraine”

 

аssoc. Leleka  M.B

75.

Alkaysi Shaymaa

Scientific supervisor:

Ph. D.

 

“Economic and medical burden of influenza in the elderly population in Ukraine, Central and Eastern European countries”

 

аssoc. Leleka  M.B.

76.

Chidinma Anya Amaechi

Technology and formulation of solid dosage forms on the basis of Tilia cordata

Белей Н.М.

77.

Батюк Роксолана Ігорівна

„Розробка складу і технології рідкого косметичного засобу для корекції патології жирної шкіри”

Войт О.І.

78.

Думак Л.М.

„Розробка складу та технології м’якого косметичного засобу для корекції патології жирної шкіри”

Войт О.І.

79.

Іванина Ю.Р.

„Розробка складу, технології та дослідження мазі для лікування дерматопатій”

Соколова Л.В.

80.

Мандзюк Анастасія Михайлівна

„Розробка складу і технології твердої лікарської форми на основі екстракту перстачу гусячого”

Белей Н.М.

81.

Масник Л.М.

„Розробка складу та технології гелеподібного косметичного засобу для корекції патології жирної шкіри”

Войт О.І.

82.

Чехович М.В.

„Біофармацевтичні дослідження різних типів мазей та застосування засобів малої механізації для їх приготування”

Соколова Л.В.

2014 рік

83.

Альбедхані Оксана

 

 

«Дослідження регіонального ринку виробів медичного призначення”

проф. Грошовий Т.А.,

доц. Калушка О.Б.

 

84.

Кіянко Наталія

 

«Дослідження механізму просування безрецептурних лікарських засобів на фармацевтичному ринку України»

 

проф. Грошовий Т.А.,

доц. Денис А.І.

 

85.

Стадник Марія

 

«Аналіз логістичних підходів у роботі оптових фармацевтичних фірм»

проф. Грошовий Т.А.,

доц. Демчук М.Б.

 

86.

Полуйчак Наталія

 

«Дослідження лікарського забезпечення хворих на гіпертонічну хворобу»

 

проф. Грошовий Т.А.,

доц. Демчук М.Б.

 

87.

Ворощак Галина Степанівна

„Дослідження твердої лікарської форми з екстрактом чорнобривців”

проф. Соколова Л.В.,

доц. Козир Г.Р.

88.

Їжак Ю.С.

„Розробка технології і дослідження екстрактів подорожника ланцетовидного”

доц. Белей Н.М.

89.

Кажук Н.В.

„Біофармацевтичні дослідження антицелюлітних косметичних засобів”

доц. Войт О.І.

90.

Смук С.І.

„Біофармацевтичні дослідження косметичних засобів для корекції вугрової хвороби”

доц. Войт О.І.

91.

Хвалько Наталія Миколаївна

„Біофармацевтичні дослідження м’якої лікарської форми з кверцетином”

проф. Соколова Л.В., доц. Козир Г.Р.

92.

Чурпій В.В.

„Біофармацевтичні дослідження косметичних засобів для корекції гіперпігментації шкіри”

доц. Войт О.І.

2015 рік

93.

Войткова Лена

 

 

«Аналіз тенденцій створення комбінованих лікарських препаратів (на прикладі кислоти ацетилсаліцилової)»

доц. Тригубчак О.В.

 

94.

Гоголь Наталія

 

 

«Аналіз стану фармацевтичного забезпечення стаціонарних хворих Тернопільської області»

 

проф. Грошовий Т.А.,

доц. Денис А.І.

 

95.

Покорна Ольга

 

«Аналіз динаміки розвитку вітчизняних фармацевтичних підприємств та виконання державних програм щодо імпортозаміщення лікарських препаратів»

 

проф. Грошовий Т.А.,

доц. Васенда М.М.

96.

Соколовська Анна

 

«Аналіз стану та перспективи розвитку виробництва інфузійних розчинів»

 

проф. Грошовий Т.А.,

доц. Калушка О.Б.

 

97.

Лех Ірина

 

 

«Маркетинговий аналіз ринку лікарських засобів для лікування хронічного обструктивного захворювання легень»

 

проф. Грошовий Т.А

98.

Вонс Богдана

 

«Аналіз асортиментної та цінової політики м'яких форм лікарських і лікувально-косметичних засобів»

 

проф. Грошовий Т.А.

 

99.

Колісник Юлія

 

 

«Дослідження рівня споживання  лікарських засобів  для  лікування  хворих на цукровий діабет другого типу»

 

доц. Демчук М.Б.

 

100.

Павленко Ірина

 

«Маркетингові дослідження ринку нестероїдних протизапальних і протиревматичних лікарських   засобів з групи похідних  оцтової кислоти»

 

доц. Тригубчак О.В.

 

101.

Кравець Ірина

 

 

«Аналіз рівня лікарського  забезпечення  амбулаторних хворих  Тернопільської  області»

 

проф. Грошовий Т.А.,

доц. Денис А.І.

 

102.

Цимбал Ірина

 

«Дослідження фармацевтичної допомоги в геріатрії»

 

проф. Грошовий Т.А.,

доц. Денис А.І.

 

103.

Idiat Salaudeen Omosalewa

Development of technology of Stellaria media extracts

доц. Белей Н.М.

104.

Olubukola Ogunbusuyi

Development of technology of the Stellaria media homeopathic tincture

доц.  Белей Н.М.

105.

Рева О.С.

„Розробка складу і технології м’якого косметичного засобу антивікової дії”

доц. Войт О.І.


2016

106.


Okpala Uzonna Ogochukwu

Розробка складу і технології твердої лікарської форми на основі екстракту зірочника Stellavia media


доц. Белей Н.М.

107.

Швайка Ірина

Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів на основі парацетамолу

доц. Тригубчак О.В.

108.

Толстюк Вікторія

Аналіз рекламного забезпечення лікарських засобів на фармацевтичному ринку

 

доц. Денис А.І.,

проф. Грошовий Т.А.

109.

Іванова Анастасія

Маркетингові дослідження лікарських засобів на основі лікарської рослинної сировини

 

доц. Денис А.І.,

проф. Грошовий Т.А.

110.

Сень Андрій

Дослідження динаміки впровадження оригінальних протидіабетичних лікарських засобів на фармацевтичному ринку

доц. Демчук М.Б.

111.

Недогін Наталя

Аналіз рівня лікарського забезпечення хворих на орфанні захворювання на регіональному рівні

проф. Грошовий Т.А.,

ас. Равлів Ю.А.           

112.

Ковальова Наталя

Дослідження фармацевтичного ринку біологічно-активних добавок

проф. Грошовий Т.А.,

доц. Калушка О.Б.

113.

Ель-Хатеб Абдельмунем

Порівняльний аналіз фармацевтичної діяльності Марокко та України

проф. Грошовий Т.А.

Comments