Грошовий Тарас АндрійовичНаукова діяльність: 
У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование некоторых полимерных пленкообразующих соединений для покрытия таблеток в псевдоожиженном слое», в 1989 р. докторську дисертацію на тему «Оптимизация процессов создания и исследование таблетированных лекарственных препаратов». Підготував 1 доктора та 22 кандидатів фармацевтичних наук, більше 50 магістрів фармації. Співавтор ряду лікарських препаратів, які серійно випускалися (таблетки амідопірину з бутадіоном, таблетки фламіну) та випускають фармацевтичними підприємствами (таблетки тіотриазоліну, таблетки тіоцетаму, капсули уролесану). Співорганізатор 5-ти науково-практичних конференцій «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». 

Наукові інтереси: 
Розроблення та вдосконалення технології таблетованих ЛП; опрацювання технології нанесення полімерної плівки на таблетки в псевдозрідженому шарі; створення м’яких лікарських форм; питання оптимізації багатофакторних процесів фармацевтичної технології за допомогою математичного планування експерименту; промисловий фармацевтичний маркетинг. 

Наукові публікації та рейтинги: 
Є автором понад 520 наукових праць, в тому числі 3-х монографій (Биофармацевтические, фармакокинетические и технологические аспекты создания лекарственных форм (Ректальные препараты). Тбилисси. -1987. -264 с.; Математическое планирование эксперимента в фармацевтической технологии. -Киев: Вища школа. -1992. -186 с.; Математичне планування експерименту при проведенні наукових досліджень в фармації. –Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2008. -368 с.), 2-х навчальник посібників, понад 10 наукових праць у вигляді окремих брошур, 30 патентів на винаходи та деклараційних патентів. Співавтор 8 збірників нормативних актів з організації роботи аптечних підприємств «Фармацевтичне законодавство», 2-х нововведень, 4-х навчальних програм для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації з дисципліни «Патентознавство».
Підсторінки (1): Наукові публікації
Comments