Денис Антоніна Ігорівна

Наукова діяльність:

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу, технології та дослідження таблеток на основі екстракту листя тополі китайської» за спеціальністю 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація і отримала звання кандидата 
фармацевтичних наук.

З 2013 р є співкерівником дипломних робіт, що заплановані на кафедрі.

Наукові інтереси: 


Дослідження організації фармацевтичної справи, лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів, маркетингові дослідження лікарських засобів, методи математичного моделювання експерименту, допоміжні речовини, таблетки, метод прямого пресування.


Наукові публікації та рейтинги:


Є автором 47 наукових праць (19 статей, 26 тез), у тому числі 2 патентів на корисну модель.


Підсторінки (1): Наукові публікації
Comments