Демчук Маряна Богданівна

Наукова діяльність:

    У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу, технології та дослідження таблеток фамотидину з тіотриазоліном» за спеціальністю 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи і судова фармація, отримала звання кандидата фармацевтичних наук.

 З 2015 р. працює над виконанням докторської дисертації «Теоретичне та експериментальне обґрунтування технології таблетованих лікарських форм негайного та пролонгованого вивільнення».

Наукові інтереси: 

Маркетингові дослідження фармако-терапевтичних груп лікарських засобів, методи математичного моделювання експерименту, допоміжні речовини, таблетки, метод прямого пресування, покриття таблеток оболонкою. 

Наукові публікації та рейтинги:

Є автором понад 70 наукових праць, в тому числі 1 патенту, 25 статей і 44 тез.

Підсторінки (1): Наукові публікації
Comments