Наукові публікації

 

 1. Павлюк М. Б. Моніторинг вітчизняного ринку блокаторів Н2 – гістамінових рецепторів/ М. Б. Павлюк // Матеріали ХІ Міжнар. мед. конгресу студ. та молодих вчених (м. Тернопіль, 10-12 травня 2007 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – 353 с.
 2. Грошовий Т.А. Використання методів апріорного ранжування факторів при проведенні маркетингових досліджень / Грошовий Т.А., Павлюк М.Б., Тригубчак О.В. [та ін.] // Матеріали науково-практичної конференції „Економічна освіта та наука: досвід та перспективи розвитку”/ М-во охорони здоров′я в Україні; М-во освіти та науки України, НФаУ – Х., 2007.- 370с.
 3. Грошовий Т.А. Перший досвід викладання організації та економіки фармації згідно Болонського процесу / Грошовий Т.А., Павлюк М.Б., Тригубчак О.В. [та ін.] // Матеріали науково-практичної конференції „Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії і практики” /М-во охорони, НФаУ – Х., 2008.-294с.
 4. Павлюк М.Б. Аналіз ринку антисекреторних препаратів / М. Б. Павлюк // Матеріали ХІІ Міжнар. мед. конгресу студ. та молодих учених (м. Тернопіль, 31 березня - 2 квітня 2008 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008.– 289 с.
 5. Павлюк М.Б. Обґрунтування доцільності створення комбінованого лікарського засобу на основі фамотидину та тіотриазоліну / М. Б. Павлюк // Матеріали Всеукраїнського конгресу „Сьогодення та майбутнє фармації” /Х.: Вид-во НФаУ, 2008. - 674с.
 6. Павлюк М.Б. Дослідження ринку лікарських засобів для місцевої терапії сальпінгоофориту/ М. Б. Павлюк, Н.В. Челін // Матеріали Всеукраїнського конгресу „Сьогодення та майбутнє фармації” /Х.: Вид-во НФаУ, 2008. - 674с.
 7. Грошовий Т.А. Практичні навички як елемент підготовки фахівців з управління та економіки фармації / Т.А. Грошовий, М.Б. Павлюк, О.В. Тригубчак [та ін.] //  Медична освіта. – 2008. -  №1. – С. 34-37. 

8.      Павлюк М.Б. Вибір допоміжних речовин з метою створення таблеток фамотидину з тіотриазоліном / М. Б. Демчук, Т.А. Грошовий, Л.Г. Черковська // матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 85-річчю з дня народж. ректора Харківського фарм. інституту (1971-1980 рр.) д-ра фарм. н., проф. Сала Д.П. [«Фармацевтична технологія. Історія розвитку та погляд у майбутнє»], 26 листопада 2008 р. : – Харків, 2008. – С. 235-240.

 1. Грошовий Т.А. Доцільність створення комбінованих лікарських засобів, що містять тіотриазолін / Т.А. Грошовий, І.А. Мазур, Л.І. Кучеренко, В.П. Марценюк, Л.В. Вронська, О.В. Тригубчак, М.Б. Павлюк, А.І. Денис // матеріали підсумкової наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» / Тернопіль.–Укрмедкнига.–2008.– 152 с.
 2. Тригубчак О.В. Досвід застосування мікрокристалічної целюлози при отриманні таблеток / О.В. Тригубчак, М.Б. Павлюк, М.Б. Чубка, Т.А. Грошовий// матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології» / Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – С.105 – 106.
 3. Тригубчак О.В. Шляхи усунення побічної дії деяких лікарських засобів за рахунок технологічних прийомів / О.В. Тригубчак, Л.І. Кучеренко, М.Б. Павлюк, Т.А. Грошовий // матеріали наук.-практ. конф. «Безпечна фармакотерапія в Україні» / Тернопіль.–Укрмедкнига.–2008.– С.34-35.
 4. Онишків О.І. Аналіз ринку гастроентерологічних лікарських засобів / О.І. Онишків, М.Б. Демчук, Т.А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2009. – №1. – С.64-69.
 5. Демчук М.Б. Порівняльний аналіз ринків гастроентерологічних препаратів Польщі та України / М.Б. Демчук // Матеріали ХІІІ Міжнар. мед. конгресу студ. та молодих учених. (м. Тернопіль, 27-29 квітня 2009 р.).  – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 213.
 6. Методичне забезпечення навчального процесу при вивченні фармацевтичних дисциплін управлінсько – економічного напрямку в умовах запровадження кредитно-модульної системи / Грошовий Т.А., Демчук М.Б., Калушка О.Б. та ін. // Медична освіта. - 2009. -  №2. – С. 75-78. 
 7. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 1. Фізичні та технологічні властивості лікарських і допоміжних речовин та їх вплив на вибір схеми виробництва таблеток / М. М. Васенда, Н. М. Белей, М. Б. Демчук [та ін.] // Фармацевтичний часопис. — 2009. —№ 4. — С. 77–80.

16.  Демчук М.Б. Вивчення залежності фармако-технологічних показників таблеток фамотидину з тіотриазоліном від тиску пресування / М.Б. Демчук // матеріали ХІV міжнар. мед. конгрес студ. і молодих вчених (м. Тернопіль, 13-15 квітня 2010 р.) – Тернопіль, 2010. – С. 286.

 1. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблеткованих лікарських препаратів. Повідомлення 2. Використання різних видів допоміжних речовин при одержанні таблеток методом прямого пресування / М. Б. Демчук, М. М. Васенда, М. Б. Чубка [та ін.] // Фармацевтичний часопис. — 2010. —№ 1. — С. 76–80.

18.  Демчук М.Б. Вибір допоміжних речовин з метою створення таблеток – ядер фамотидину з тіотриазоліном / М.Б. Демчук, Т.А. Грошовий // Фарм. часопис. – 2010. – №2. – С. 26–30.

19.  Демчук М.Б. Досвід створення комбінованих препаратів на основі тіотриазоліну / М.Б. Демчук, О.В.Тригубчак, М.М. Васенда [та ін.] // матеріали VІІ Національного з’їзду фармацевтів України (м. Харків, 15-17 вересня 2010 р.) – Харків, 2010. – С. 469.

 1. Демчук М.Б. Оптимізація складу й технології таблеток фамотидину з тіотриазоліном / М.Б. Демчук, Т.А. Грошовий // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – Т.12, №5. – С.218-220.
 2. Пат. № 53205 Україна, МПК A61K 9/20, A61K 31/41 Таблетований, вкритий оболонкою, засіб антисекреторної дії / Демчук М.Б., Грошовий Т.А., Вронська Л.В., Кліщ І.М., Кучеренко Л.І.: заявник і патентовл. ТзОВ «Науково-виробниче об’єднання «Фарматрон»». –  u201004233; заявл. 12.04.2010; опубл. 27.09.2010; Бюл. №18.

22.  Демчук М.Б. Дослідження впливу режимів роботи установки псевдозрідженого шару на стиранність таблеток фамотидину з тіотриазоліном / М.Б. Демчук // Фарм. часопис. – 2010. – №3. – С. 52–56.

 1. Демчук М.Б. Вплив комбінованого лікарського засобу, що містить фамотидин з тіотриазоліном на перебіг експериментальної виразки шлунка / М.Б. Демчук, І.М. Кліщ, Т.А. Грошовий // матеріали наук.-практ. конф. «Безпечність ліків і фактори ризику небажаних ефектів фармакотерапії» / Тернопіль.–Укрмедкнига.–2010.– С.44-45.
 2. Грошовий Т.А. Дослідження складу плівкоутворюючої системи для покриття таблеток фамотидину з тіотриазоліном захисною оболонкою / Т.А. Грошовий, М.Б. Демчук // Фарм. часопис. – 2011. – №1. – С.28-31
 3. Кліщ І.М. Вивчення противиразкової активності таблеток фамотидину з тіотриазоліном / І.М. Кліщ, М.Б. Демчук, М.І. Куліцька // матеріали XXVІІІ наук.-практ. конф. З міжнародною участю (3 лютого 2011 р.) «Ліки людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів» / Харків: Вид-во НФаУ, 2011. – С. 242-248.
 4. Кучеренко Л.І. Дослідження різних зразків мікрокристалічної целюлози при отриманні таблеток методом прямого пресування / Л.І. Кучеренко, О.В. Тригубчак, М.Б. Демчук [та ін.] // матеріали 3-ї наук.-практ. конф. «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» / Тернопіль. –Укрмедкнига.–2009.– С.59.
 5. Гуреєва С.М. Вивчення процесу покриття таблеток оболонкою на основі гідрооксипропілметилцелюлози в псевдо зрідженому шарі / С.М. Гуреєва, В.М. Коваль, М.Б. Демчук [та ін.] // матеріали 3-ї наук.-практ. конф. «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» / Тернопіль. –Укрмедкнига.–2009.– С.53.
 6. Гешев Пламен, Демчук Марьяна Особенности открития аптек в республике Болгария / Пламен Гешев, Марьяна Демчук // матеріали ХІV міжнар. мед. конгрес студ. і молодих вчених (м. Тернопіль, 13-15 квітня 2010 р.) – Тернопіль, 2010. – С. 283.
 7. Грошовий Т.А., Кучеренко Л.І., Гуреєва С.М, Вронська Л.В., Марценюк В.П., Белей Н.М., Тригубчак О.В., Васенда М.М., Демчук М.Б. Сучасний стан створення та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Матеріали ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології. Харків. 2011.- С.44-46.
 8. Кучеренко Л.І., Грошовий Т.А., Демчук М.Б., Тригубчак О.В. Порівняльна оцінка різних зразків мікрокристалічної целюлози з метою отримання таблеток тіотриазоліну методом прямого пресування Матеріали ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології. Харків. 2011.- С.104-105.
 9. Грошовий Т.А., Тригубчак О.В., Демчук М.Б., Калушка О.Б. Досвід викладання управління та економіки фармації згідно Болонського процесу// матеріали навч.-метод. конф. «Підготовка спеціалістів фармації у вищих навчальних закладах: здобутки та перспективи майбутнього» / Луганськ. –2011.– С.26-27.
 10. Грошовий Т.А., Марценюк В.П., Кучеренко Л.І., Вронська Л.В., Гуреєва С.М, Белей Н.М., Тригубчак О.В., Демчук М.Б. Дизайн наукових досліджень та інформаційні технології при створенні лікарських препаратів// матеріали 4-ї наук.-практ. конф з міжнарод. участю. «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» / Тернопіль. –Укрмедкнига.–2011.– С.122-123.
 11. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 6. Вплив технологічних операцій на зміни фізико-технологічних властивостей маси для таблетування при виробництві таблетованих лікарських препаратів // О.В. Тригубчак, М.Б. Демчук, В.П. Марценюк [та ін.] // Фармацевтичний часопис. — 2011. —№ 3. — С. 116–121.
 12. Демчук М.Б., Грошовий Т.А. Дослідження впливу барвників на якість полімерної оболонки таблеток фамотидину з тіотриазоліном / М.Б. Демчук, Т.А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. — 2011. —№ 4. — С. 51–54.
 13. Денис А.І., Демчук М.Б. Маркетингові дослідження ринку рослинних лікарських засобів, які проявляють діуретичну і протизапальну дії / А.І. Денис, М.Б. Демчук // Фармацевтичний часопис. — 2012. —№ 1. — С. 83-87.
 14. Демчук М.Б., Івашків Ю.І., Грошовий Т.А. Дослідження вітчизняного ринку лікарських препаратів і засобів лікувальної косметики, що використовуються при зовнішній корекції алопеції / М.Б. Демчук, Ю.І. Івашків, Т.А. Грошовий // Запорожский медицинский журнал. – 2012. – №3. – С.23-25.

37.  Пляшко М., Демчук М., Шалата В. Вивчення процесу покриття таблеток низькомолекулярною метилцелюлозою в псевдозрідженому шарі / Пляшко М., Демчук М., Шалата В. //  матеріали ХV міжнар. мед. конгрес студ. і молодих вчених (м. Тернопіль, 27-29 квітня 2011 р.) – Тернопіль, 2011. – С. 360.

38.  Мочернюк Х., Демчук М. Дослідження фармацевтичного обслуговування  відвідувачів аптек / Х. Мочернюк, М. Демчук // матеріали ХVІ міжнар. мед. конгрес студ. і молодих вчених (м. Тернопіль, 23-25 квітня 2012 р.) – Тернопіль, 2012. – С. 274.

39.  Івашків Ю., Демчук М. Маркетингові дослідження ринку лікувально-косметичних засобів для зовнішньої корекції алопеції / Ю. Івашків, М. Демчук // матеріали ХVІ міжнар. мед. конгрес студ. і молодих вчених (м. Тернопіль, 23-25 квітня 2012 р.) – Тернопіль, 2012. – С. 360.

40.  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з менеджменту та маркетингу у фармації № 1 «Менеджмент у фармації» для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання / проф. Т. А. Грошовий, к.фарм.н. Демчук М.Б.– Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012 – 42 с.

 1. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з менеджменту та маркетингу у фармації № 2 «Фармацевтичний маркетинг» для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання / проф. Т. А. Грошовий, к. фарм. н. Демчук М.Б.– Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012 – 39 с.
 2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з менеджменту та маркетингу у фармації для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання / проф. Т. А. Грошовий, к. фарм. н. Демчук М.Б.– Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012 – 42 с.
 3. Методичні вказівки та щоденник виробничої практики з управління та економіки фармації для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання / д. фарм. н., проф. Т.А. Грошовий., доц. М.В.Лелека, к.фарм. Демчук М.Б., к.фарм.н. Гончарук Н.В. - Тернопiль: Укрмедкнига. - 2012. -  34 с.
 4. Демчук М.Б., Грошовий. Т.А., Пляшко М.М. Дослідження плівкоутворюючих властивостей метилцелюлози марки Metolose SM 15 при нанесенні оболонки на таблетки в умовах псевдозрідженого шару / М.Б. Демчук, Т.А. Грошовий, М.М. Пляшко // Фармацевтичний часопис. — 2012. —№ 3. — С. 60-64.
45. Гуреєва С.М. Дослідження асортименту допоміжних речовин, які використовуються в лікарських засобах, що зареєстровані на території України. Повід. 2. Дослідження асортименту допоміжних речовин, що використовуються у виробництві таблеток-ядер з оболонкою / Гуреєва С.М., Демчук М.Б., Грошовий Т.А. // Фармацевтичний часопис. – 2013. – №1. – С. 63-69.
46. Гуреєва С.М. Дослідження асортименту допоміжних речовин, які використовуються в лікарських засобах, що зареєстровані на території України. Повід. 3. Дослідження асортименту допоміжних речовин, що використовуються у виробництві таблеток, вкритих оболонкою / Гуреєва С.М., Демчук М.Б., Грошовий Т.А. // Фармацевтичний часопис. – 2013. – №2. – С. 34-40.
 1. Демчук М.Б. Розробка оптимального та умов нанесення плівкової оболонки на таблетки фамотидину з тіотриазоліном / М.Б. Демчук // Фармацевтичний часопис. — 2012. —№ 4. — С. 63–67.
 2. Демчук М.Б. Дослідження технологічних властивостей сахарози марок Сompri Suger – нових наповнювачів для прямого пресування таблеток / М.Б. Демчук / Фармацевтичний часопис. – 2014. – №1. – С.56-61. 
 3. Особливості вибору клієнтами аптечного закладу – погляд спеціалістів / Курило Х.І., Демчук М.Б., Грошовий Т.А // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної  економіки, науки, освіти, практики: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ.  Internet-конференції – Харків, 2014. – С.349-351.
 4. Демчук М.Б. Особливості викладання менеджменту та маркетингу у фармації в умовах кредитно-модульної системи навчання / Демчук М.Б. // Медична освіта. - 2014. -  №1. – С.29-32. 
 5. Дослідження фармацевтичного обслуговування відвідувачів аптечних закладів на регіональному рівні / Курило Х.І., Демчук М.Б. // Студентський науковий вісник. – 2014. – №1. – С.33-37.
 6. Курило Х., Демчук М. Дослідження якості обслуговування клієнтів в аптечних закладах м. Тернополя / Курило Х.І., Демчук М.Б. // ХVІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених: тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С.263.
 7. Полуйчак Н., Демчук М. Лікарське забезпечення хворих на гіпертонічну хворобу на регіональному рівні / Полуйчак Н., Демчук М. // ХVІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених: тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С.269.
 8. Стадник Марія, Демчук Мар’яна Критерії вибору оптових фармацевтичних фірм / Стадник Марія, Демчук Мар’яна // ХVІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених: тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С.273.
 9. Демчук М.Б. Порівняльні дослідження асортименту лікарських препаратів для лікування цукрового діабету 2 типу в Україні, Польщі та Німеччині / Демчук М.Б., Колісник Ю.В., Грошовий Т.А. // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. - №3 (41). – С. 77-84.
 10. Дослідження асортименту антигіпертензивних препаратів, що представлені на фармацевтичних ринках України та Польщі / Полуйчак Н.Ю., Демчук М.Б., Юреєва О.О., Грошовий Т.А. // Фарм. часопис. – 2015. - №3. – С. 34-40.
 11. Демчук М.Б. Cучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських засобів. Повід. 19. Сучасний стан розробки та дослідження мультипартикулярних пелетних систем / Демчук М.Б., Гуреєва С.М., Грошовий Т.А. // Фарм. часопис. – 2015. - №3. – С. 93-99.
 12. Cучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських засобів. Повід. 20. Характеристика  процесу створення та дослідження гастроретентивних систем доставки лікарських речовин / Демчук М.Б., Дарзулі Н.П., Грошовий Т.А. та ін. // Фарм. часопис. – 2015. - №4. – С.82—88.
 13. Стадник М.Л. Вибір методу одержання ородисперсних таблеток для лікування цукрового діабету 2 типу / Стадник М., Демчук М.Б. // XIX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, присвячений пам’яті ректора, член-кореспондента НАМН України, проф.. Л.Я. Ковальчука, м. Тернопіль, 27-29 квітня 2015 р. – С.365.
 14. Полуйчак Н.Ю. Аналіз асортименту антигіпертензивних лікарських препаратів, що представлені на фармацевтичних ринках України та Польщі / Полуйчак Н., Демчук М.Б., Грошовий Т.А. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної  економіки, науки, освіти, практики: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ.  Internet-конференції – Харків, 2015. – С.212-214.
 15. Полуйчак Н. Маркетингові дослідження асортименту антигіпертинзивних препаратів, що представлені на фармацевтичному ринку Польщі / Полуйчак Н., Демчук М.Б. // XIX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, присвячений пам’яті ректора, член-кореспондента НАМН України, проф.. Л.Я. Ковальчука, м. Тернопіль, 27-29 квітня 2015 р. – С.362.
 16. Колісник Ю.В.  АВС-аналіз споживання пероральних гіпоглікемічних лікарських засобів / Колісник Ю., Демчук М.Б. // ХІХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених: тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С.353
 17. Слободянюк Л. Дослідження асортименту лікарських препаратів для лікування кислото залежних захворювань, що представлені на фармацевтичних ринках України та Польщі / Слободянюк Л., Демчук М.Б. // ХІХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених: тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С.365.
 18. Демчук М.Б. Дослідження рівня споживання пероральних гіпоглікемічних лікарських засобів у аптеках м. Тернополя / Демчук М.Б., Колісник Ю.В., Грошовий Т.А. // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матер. VІІІ наук.-практ.  конференції – м. Харків, 26-27 листопада 2015 р. - С.75-76.
 19. Демчук М.Б. Технологічні аспекти отримання ородисперсних таблеток з проти діабетичною дією / Демчук М.Б., Грошовий Т.А. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ.  Internet-конференції – м. Харків, 12-13 листопада 2015 р. - С.103-104.
 20. Cучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських засобів. Повід. 21. Характеристика  процесу створення та дослідження флотаційних систем доставки лікарських речовин / Дарзулі Н.П., Демчук М.Б., Грошовий Т.А. // Фарм. часопис. – 2016. - №1. – С.102-107.
 21. Демчук М.Б. Дослідження асортименту лікарських препаратів для лікування цукрового діабету 2 типу у Марокко / Демчук М.Б., El Khateb Abdelmounaim, Грошовий Т.А.  //  Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково-практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.). – Харків. : НФаУ, 2016. С.393-396.
 22. Грошовий Т. А. Тенденції виведення оригінальних протидіабетичних препаратів на світовий фармацевтичний ринок / Т. А. Грошовий, М. Б. Демчук, А. І. Денис // «Фармація XXI століття: тенденції та перспективи»: матеріали VIII національного з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13–16 вересня 2016 р. Харків: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 208.
 23. Про розвиток методології наукових досліджень при створенні лікарських препаратів / Т. А. Грошовий, Л.В. Вронська, Л.І. Кучеренко, С.М. Гуреєва, О.В. Тригубчак, М.Б. Демчук та ін. // «Фармація XXI століття: тенденції та перспективи»: матеріали VIII національного з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13–16 вересня 2016 р. Харків: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 337-338.
 24. Аналіз основних тенденцій із створення таблетованих лікарських препаратів в Україні / Т. А. Грошовий, С.М. Гуреєва,  М. Б. Демчук та ін. // «Фармація XXI століття: тенденції та перспективи»: матеріали VIII національного з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13–16 вересня 2016 р. Харків: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 337-339.
 25. Cучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських засобів. Повід. 24. Осмотичні системи вивільнення та доставки лікарських речовин: розробка, характеристика та їх класифікація / Демчук М.Б., Чубка М.Б., Вронська Л.В., Грошовий Т.А. // Фарм. часопис. – 2016. - №3. – С.84-88.
 26. Cучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських засобів. Повід. 22. Характеристика розробки, дослідження та використання гастроадгезивних систем доставки лікарських речовин / Козак І.В., Демчук М.Б., Грошовий Т.А. // Фарм. часопис. – 2016. - №2. – С.70-74.
 27. Оптимізація технологічних процесів при створенні таблетованих лікарських препаратів / Т. А. Грошовий, С.М. Гуреєва, Л.І. Кучеренко, Л.В. Вронська, Н.М. Белей, О.В. Тригубчак, М.Б. Демчук // «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» матеріали VІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 10-11 листопада 2016 р.). – Тернопіль. : Укрмедкнига, 2016. С.98-99.
 28. Демчук М.Б. Маркетингові дослідження ринку пероральних протидіабетичних препаратів / М.Б. Демчук, Т. А. Грошовий, В.І. Мудрик // «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» матеріали VІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 10-11 листопада 2016 р.). – Тернопіль. : Укрмедкнига, 2016. С.205-206.
 29. Демчук М.Б. Дослідження асортименту пероральних протидіабетичних препаратів, що представлені на ринку Білорусії / М.Б. Демчук, В.І. Мудрик, Т. А. Грошовий // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових робіт щорічної V Міжнародної науково-практичної дистанційної-конференції (м. Харків, 30-31 березня 2017 р.). – Харків. : НФаУ, 2017. С.364-365.
 30. Сніжко Ю. Дослідження споживання пероральних протидіабетичних препаратів / Сніжко Ю., Демчук М., Маланчук Н. // XXI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, присвячений 60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, (м. Тернопіль, 24-26 квітня 2017 р.). – Тернопіль. : Укрмедкнига, 2017. - С.237.
 31. Cучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських засобів. Повід. 25. Осмотичні системи вивільнення та доставки лікарських речовин: характеристика імплантаційних мініосмотичних, оральних та спеціальних типів осмотичних систем, їх застосування/ Демчук М.Б., Чубка М.Б., Вронська Л.В., Грошовий Т.А. // Фарм. часопис. – 2016. - №4. – С.73-78.
 32. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження швидкорозчинних оральних плівок / М.Б. Демчук, Ю.Я. Мельник, Т.А. Грошовий, В.Й. Скорохода, А.І. Денис // Фарм. часопис. – 2017. - №2. – С.65-71.
 33. Медичне та фармацевтичне товарознавство : навч. посіб. / О.Б. Калушка, Т.А. Грошовий, А.В. Знаєвська, М.Б. Демчук. - Тернопіль : ТДМУ, 2017.- 484 с.
 34. Демчук М.Б. Дослідження технології отримання ородисперсних таблеток для лікування цукрового діабету 2 типу / М. Б. Демчук // «Наука та сучасне фармацевтичне виробництво»: матеріали V науково-практичної конференції Школи молодих науковців ПАТ «Фармак» (м. Київ, 19 жовтня 2017 р.) -  Київ, 2017. – С.22-23.

 

 

 

 

Comments