Покотило Олена ОлександрівнаПрацює на кафедрі з травня 2011 року.

Освіта:
У 2005 р. закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Запорізького державного медичного університету за напрямом підготовки «Фармація».
У 2006 р. закінчила магістратуру зі спеціальності «Загальна фармація» та інтернатуру при Запорізькому державному медичному університеті, здобула кваліфікацію провізор загального профілю.

Наукова діяльність:
У 2006 р. з відзнакою захистила магістерську роботу на тему «Розробка складу, технології та дослідження гранул «Сулопект» за спеціальністю «Загальна фармація».
У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка та дослідження лікувально-профілактичних засобів з амінокислотами і солями магнію для регулювання метаболічних процесів ЦНС у дітей» за спеціальністю 15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи і отримала наукову ступінь кандидата фармацевтичних наук.

Наукові інтереси:
Розробка складу, науково обґрунтованої технології та фармако-технологічні, фізико-хімічні і біологічні дослідження лікарських препаратів для перорального застосування. Методи математичного моделювання експерименту з визначення складу активнодіючих речовин і оптимального введення додаткових речовин у функціональні харчові продукти. Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів.

Наукові публікації та рейтинги:
2015 р. – пройшла цикл підвищення кваліфікації «Основи психолого-педагогічної підготовки викладача» при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ
У квітні 2016 р. – приймала участь у міжнародній французько-українській освітній Програмі для фахівців у галузі охорони здоров’я та фармації “ASFUDS” (Paris Descartes University, France).
У червні 2017 р. – отримала сертифікат Британської ради (Україна) визначеного зразку знання англійської мови згідно Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти на рівні В-2.
У жовтні 2017 року отримала Атестат про присвоєння вченого звання доцента кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків.

Є автором понад 45 наукових праць: співавтор 2 патентів та 2 нововведень, 40 наукових праць та 4 - навчально-методичного характеру, у тому числі 21 наукова праця, опублікована у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з них 1 стаття у Scopus і 1 тези доповідей у Scopus.

 

Підсторінки (1): Наукові публікації
Comments