Покотило Олена Олександрівна

Працює на кафедрі з травня 2011 року.

Освіта:

У 2005 р. закінчила фармацевтичний факультет Запорізького державного медичного університету за напрямом підготовки «Фармація».

У 2006 р. закінчила магістратуру зі спеціальності «Загальна фармація» та інтернатуру при Запорізькому державному медичному університеті, здобула кваліфікацію провізор загального профілю.

Наукова діяльність:

У 2006 р. з відзнакою захистила магістерську роботу на тему «Розробка складу, технології та дослідження гранул «Сулопект» за спеціальністю «Загальна фармація».

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка та дослідження лікувально-профілактичних засобів з амінокислотами і солями магнію для регулювання метаболічних процесів ЦНС у дітей» за спеціальністю 15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи і отримала звання кандидата фармацевтичних наук.

Наукові інтереси:

       Розробка складу, науково обґрунтованої технології та фармако-технологічні, фізико-хімічні і біологічні дослідження лікарських препаратів для перорального застосування. Методи математичного моделювання експерименту з визначення складу активнодіючих речовин і оптимального введення додаткових речовин у функціональні харчові продукти. Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів.

Наукові публікації та рейтинги:

Є автором близько 30 наукових праць: співавтор 2 патентів, 2 нововведень, 16 статей і 12 тез.

 

Підсторінки (1): Наукові публікації
Comments