Равлів Юлія Андріївна

 

Наукова діяльність:

  У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології  та дослідження лікарських засобів на основі кріоліофілізованої ксенодерми» за спеціальністю 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Наукові інтереси: 


Маркетингові дослідження фармацевтиченого ринку лікарських засобів та біологічно-активних добавок, методи математичного моделювання експерименту, таблетки виготовлені методом прямого пресування.

Наукові публікації та рейтинги:

Є автором понад 35 наукових праць. Лише за матеріалами дисертації опубліковано 26 робіту тому числі 7 статтей у наукових фахових виданнях, одна з яких в іноземному виданні, яку включено до наукометричної бази «РИНЦ», отримано 3 патентиУкраїни, з яких 2 патенти на корисну модель та 1 патент на винахід.


Підсторінки (1): Наукові публікації
Comments