Равлів Юлія АндріївнаОсвіта:
Ю.Равлів закінчила фармацевтичний факультет Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Клінічна фармація» у 2008 році.
Вона навчалася в інтернатурі за спеціальністю "Клінічна фармація" у 2008-2009 рр., а також навчалася в магістратурі за спеціальністю "Клінічна фармація" на кафедрі клінічної фармації Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського у 2008-2009 рр., яку закінчила дипломом з відзнакою.
Ю.Равлів працює асистентом кафедри фармацевтичних дисциплін Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського з вересня 2009 р. Вона проводила наукові дослідження на кафедрі фармацевтичних дисциплін, де з грудня 2010 р. була здобувачем.

Наукова діяльність:
Кандидатська дисертація Ю.Равлів на тему: «Розробка технології та дослідження лікарських засобів на основі кріоліофілізованої ксенодерми» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація була захищена у 2015 р.
До наукових інтересів Ю.Равлів входять маркетингові дослідження фармацевтиченого ринку лікарських засобів та біологічно-активних добавок, фармакоекономічні дослідження лікарських засобів, методи математичного моделювання експерименту, виготовлення таблеток методом прямого пресування. 

Наукові здобутки та рейтинги:
Ю.Равлів є авторкою 40 наукових праць. За матеріалами дисертації було опубліковано 26 робіт, у тому числі 9 статей, 6 з яких у наукових фахових виданнях, 1 статтю в іноземному журналі, що входить до переліку фахових наукових видань, який включений до наукометричної бази «РІНЦ», 2 статті в інших виданнях. Крім того, Ю.Равлів має 3 патенти України, з яких 1 патент на винахід та 2 патенти на корисну модель, а також 23 тези доповідей. 
Вона підготувала курс дистанційного навчання для студентів магістрів та бакалаврів медичних сестер, лікарів ННІ медсестринства ТДМУ трьома мовами з предмету «Медичне та фармацевтичне товарознавство». Також вона записала відео супровід лекцій та отримала патент на твір № 48140 (мультимедійний курс «Медичне та фармацевтичне товарознавство» 28.02.2012р.)

Підсторінки (1): Наукові публікації
Comments