Наукові публікації


1. Кліщ І.М. Клініко-фармакотерапевтична оцінка ефективності лікування поза лікарняної пневмонії препаратом аугментин / І.М. Кліщ, В.Ф. Тюріна, І.М. Марків, Ю.М. Цяпа, Ю.А. Равлів // Матеріали ІІІ-ї науково-практичної конференції „Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів”, м. Тернопіль 1-2 жовтня 2009 р.: Т.: Укрмедкнига, 2009. – С. 117.
2. Равлів Ю.А. Клініко-фармакотерапевтична та фармакоекономічна оцінка ефективності лікування ступінчастою терапією поза лікарняної пневмонії препаратом аугментин / Ю.А. Равлів, І.М. Кліщ, В.Ф. Тюріна // Матеріали ІІІ науково-практичної конференції. 25-26 лютого 2010р. м. Харків. – Харків в-цтво НФУ 2010. – С. 258.
3. Коріневська Г.М. Оптимізація вибору лікарських засобів за допомогою фармакоекономічних методів / Г. М. Коріневська, О. В. Тригубчак, Г. П. Яворська, Ю. А. Равлів // Фармація України. Погляд у майбутнє : матеріали VІІ Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 15–17 верес. 2010 р.).– Х. : НФаУ, 2010. — T. 2. — С. 323.
4. Равлів Ю. Клінічна ефективність лікування поза лікарняної пневмонії аугментином Матеріали ХIV-ї науково-практичної конференції «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», м. Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 306.
5. Равлив Ю. А. Влияние давления прессования на фармакотехнологические свойства таблеток на основе криолиофилизированной ксенодермы свиньи [Электронный ресурс] / Ю. А. Равлив, О. В. Тригубчак, Т. А. Грошовый // Медицина и образование в Сибири. – 2014. – №3. – Режим доступа: http://www.ngmu. ru/cozo /mos/article/annotacy_full.php?id=1372.
6. Равлів Ю. А. Обгрунтування вибору допоміжних речовин при створенні таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині / Ю. А. Равлів, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2012. – №3 (23). – С. 67 – 69.
7. Тригубчак О. В. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 10. Характеристика режимів пресування таблетованих лікарських препаратів / О. В. Тригубчак, Ю. А. Равлів, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 2. – С. 137–141.
8. Равлів Ю. А. Оптимізація складу і технології таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині / Ю. А. Равлів, Т. А. Грошовий, О.В. Тригубчак // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 3. – С. 55 – 57.
9. Равлів Ю. А. Маркетингове дослідження ринку біологічно активних добавок та лікарських засобів, що містять амінокислоти / Ю. А. Равлів, О. В. Тригубчак, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 4. – С. 63 – 67.
10. Равлів Ю. А. Дослідження амінокислотного складу таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині [Електронний ресурс] / Ю. А. Равлів, Т. А. Грошовий, А. В. Цимбалюк // Ліки України плюс. – 2014. – № 2(19). – С. 67 – 69. – Режим доступу до журн.: http://www.healthmedix.com/articles/liki_ukr_plus/2014-06-11/klinic_17.pdf
11. Равлів Ю. А. Вибір допоміжних речовин при створенні таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині / Ю. А. Равлів, Т. А. Грошовий, О. В. Тригубчак // Фармаком. – 2014р. – №1. – С. 57 – 61.
12. Пат. 102645 Україна, МПК (2013.01), А 61 К 9/20(2006.01), А 61 К 35/36 (2006.01), А 61 Р 3/00. Таблетований засіб на основі кріоліофілізованої шкіри свині / Т. А. Грошовий, В. В. Дем’яненко, А. В. Цимбалюк, Ю. А. Равлів // – Заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. – №102645; заявл. 25.05.2012; опубл. 25. 07. 2013, Бюл. № 14.
13. Пат. 74077 Україна, МПК А 61К 9/20(2006.01), А 61 К 35/36 (2006.01). Таблетований засіб, що містить активні сполуки біоорганічного походження / Т. А. Грошовий, В. В. Дем’яненко, А. В. Цимбалюк, Ю. А. Равлів // – Заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. – №74077; заявл. 25.05.2012; опубл. 10.10. 2012, Бюл. № 19.
14. Пат. 90662 Україна, МПК А61К 9/20 (2006.01), А61К 35/36 (2006.01) Таблетований засіб на основі кріоліофілізованої шкіри свині з лецитином / Т. А. Грошовий, Ю. А. Равлів, О. В. Тригубчак, А. В. Цимбалюк // – Заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. – № 90662, заявл. 27.11.2013; опубл. 10. 06 2014, Бюл. № 11.
15. Создание твердых лекарственных форм на основе растительного и животного сыря / Т. А. Грошовый, Л. В. Вронская, А. И. Денис, О. И. Онышкив, М. Б.Чубка, О. А. Мельник, О. З. Барчук, В. Н. Коваль, О. И. Гордиенко, С. Я. Белей, М. А. Ежнед // Сборник материалов научно-практической конференции с международным участием, посвященной 30-летию кафедры фармакогнозии и фармацевтической технологии Ярославской государственной медицинской академии, сентябрь 2014. – Ярославль, 2014. – С. 9 – 18.
16. Равлив Ю. А. Исследования количества вспомогательных веществ для получения таблеток на основе криолиофилизованной ксенодермы свиньи / Ю. А. Равлив, О. В. Тригубчак, Т. А. Грошовый // Сборник статей пятнадцатой международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике», 25 - 26 апреля 2013 г. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 273 – 280.
17. Равлів Ю. А. Дослідження ринку біологічно-активних добавок, що містять амінокислоти / Ю. А. Равлів, А. В. Томашенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «ХV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених», м. Тернопіль, 27 – 29 квітня 2011 р. – Т.: Укрмедкнига, 2011. – С. 363.
18. Равлів Ю. А. Перспективи створення лікарських засобів на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині / Ю. А. Равлів, А. В. Бігуняк, Т. А. Грошовий та [та ін.] // Матеріали 4 – ої науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація процесів створення лікарських засобів», м. Тернопіль, 29 – 30 вересня 2011 р. – Т.: Укрмедкнига, 2011. – С. 170.
19. Равлів Ю. А. Вивчення впливу допоміжних речовин при розробці таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині / Ю. А. Равлів, Т. А. Грошовий // Матеріали ІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасне досягнення фармацевтичної технології», м. Харків, 21 – 23 листопада 2012 р. – Х.: НФаУ, 2012. – С. 136 – 137.
20. Равлів Ю. А. Розробка складу таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині / Ю. А. Равлів, Т. А. Грошовий, О. В. Тригубчак // Матеріали ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Товарознавчі аспекти споживчих товарів», м. Харків, 19 березня 2013 р. – Х.: НФаУ, 2013. – С. 97.
21. Гуда Н. В. Ліофілізовані ксенодермоімплантанти при лікуванні хворих з опіками [Електронний ресурс] / Н. В. Гуда, Т. В. Бігуняк, Ю. А. Равлів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції за участю міжнародних спеціалістів «Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми, перспективи», м. Харків, 3 – 8 квітня 2013 р. – Х.: НФаУ, 2013. – Режим доступу : http://socpharm. nuph. edu.ua /files/2013/04/12T2-G-B-R.pdf.
22. Грошовий Т. А. Використання біологічно-активних речовин кріоліофілізовиної ксенодерми свині в фармацевтичній практиці / Т. А. Грошовий, Ю. А. Равлів // Материалы IV Междисциплинарной конференции «Биологические активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения», Новый Свет, 27 мая – 1 июня 2013 г. – К: Мавис, 2013. – C. 139 – 140.
23. Равлів Ю. А. Особливості використання Neuselin US 2 при розробці таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині / Ю. А. Равлів, О. В. Тригубчак, Т. А. Грошовий // Матеріали національної науково – технічної Internet –конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук фармацевтичних препаратів», м. Львів, 23 – 25 квітня 2013 р. – Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2013. – С. 66.
24. Равлів Ю. А. Таблетки на основі кріоліофілізованої ксенодерми – як джерело необхідних білків для організму / Ю. А. Равлів, Т. А. Грошовий, О. В. Тригубчак // Матеріали 5 – ої науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технологічний прогрес і оптимізація процесів створення лікарських засобів», м. Тернопіль, 27 – 28 вересня 2013 р. – Т.: Укрмедкнига, 2013. – С. 144 – 145.
25. Грошовий Т. А. Порівняльна оцінка нових допоміжних речовин при створенні таблетованих лікарських препаратів / Т. А. Грошовий, О. А. Мельник, Л. В. Вронська, М. Б. Демчук, О. В. Тригубчак, Ю. А. Равлів, О. І. Гордієнко, О. З. Барчук // Матеріали науково-практичної конференції, присвячена 110-річчю з дня становлення фармацевтичної освіти на півдні України «Сучасні аспекти медицини і фармації півдня України», м. Одеса, 6 – 7 грудня 2013 р. – Одеса, 2013 . – С. 40 – 44.
26. Тригубчак О. В. Вивчення факторів при отриманні таблеток методом прямого пресування / О. В. Тригубчак, Ю. А. Равлів // Матеріали XVIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 28 – 30 квітня 2014 р. – Т.: Укрмедкнига, 2014. – С. 275.
27. Равлів Ю. А. Особливості використання зразків МКЦ при розробці таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині / Ю. А. Равлів, Т. А. Грошовий, О. В. Тригубчак // Матеріали науково – практичної конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації – 2014», м. Запоріжжя, 15 – 16 травня 2014 р. – Запоріжжя, 2014. – С. 190 – 191.
28. Застосування математичного планування експерименту при розробці таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині / Т. А. Грошовий, О. В. Тригубчак, Ю. А. Равлів // Матеріали учасників міжнародної науково – практичної конференції «Медична наука та практика в умовах сучасних трансформаційних процесів», 25 – 26 квітня 2014 р. – Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2013. – С. 93 – 95.
29. Тригубчак О. В. Використання методів математичного планування експерименту при створенні таблеток / О. В. Тригубчак, Ю. А. Равлів, Т. А. Грошовий // Матеріали науково – практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», м. Тернопіль, 21 травня 2014 р. – Т.: Укрмедкнига, 2011. – С. 135 – 136.
30. Равлів Ю. А. Маркетинговий аналіз ринку лікарських засобів, що містять амінокислоти / Ю. А. Равлів, О. В. Тригубчак, Т. А. Грошовий // «Матеріали до ІІ Міжнародної науково-практичної Internet – конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», м. Тернопіль, 27 – 28 березня 2014 р. – Х.: НФаУ, 2013. – С. 240.
31. Доклінічне дослідження таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині з лецитином при експериментально змодельованому хронічному простатиті з доброякісною гіперплазією передміхурової залози Равлів Ю. А., Хорош В. Я., Цимбалюк А. В. Матеріали ХХХІ всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участю «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів», 22 травня 2014 р. – м. Харків, 2014. – С.120.
32. Досвід викладання навчальних дисциплін на кафедрі управління та економіки фармації / Т.А. Грошовий, О.В. Тригубчак, Ю.А. Равлів // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою» присвячена 50-літтю створення кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (25-26 вересня 2014 року, м. Львів). – 2014. – С. 30-31.
33. Досвід дистанційного викладання курсу медичного та фармацевтичного товарознавства /Ю.А. Равлів, Т.А. Грошовий, О.В. Тригубчак // Матеріали всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014» (16-17 жовтня 2014 року, м. Запоріжжя). – 2014. – С. 26-27.
34. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №48140 мультимідійний курс «Медичне та фармацевтичне товарознавство» 28.02.2012р. – Заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського.
35. Experience teaching pharmaceutical science in the Ternopil state medical university / O. Trygubchak, Yu. Ravliv, T. Groshovuy // Collection of Scientific works Tbilisi State Medical University (May 2-4 2014, Tbilisi, Georgia). – 2014. –P. 159–161.
36. RESEARCH AND ESTABLISHMENT OF TABLETS BASED ON CRYOLYOPHILIZED XENODERM OF PIGS WITH LECITHIN BY DIRECT EXTRUSION / T.A. Hroshovy, O.V. Trugubchak, Yu.A. Ravliv, O.B. Kalushka //International scientific congress Modern directions in chemistry, biology, pharmacy and biotechnology P 37-38 29 September- 2 October, Lviv
Comments