Наукові публікації1. Марчишин С. М. Визначення фенольних сполук у траві Сentaurium erythraea Rafn. методом ВЕРХ / С. М. Марчишин, Л. І. Стойко. // Фармацевтичний часопис. – 2014. – №1. – С. 15–17.
2. Марчишин С. М. Пігментний склад ліпофільної фракції трави золототисячника звичайного / С. М. Марчишин, Л. І. Стойко. // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – №1. – С. 65–68.
3. Исследованиежирнокислотного состава травызолототысячникаобыкновенного и травычистецаЗибольда [Електронний ресурс] / Л. И.Стойко, Л. В. Гусак, С. М. Марчишин, О. Л. Демыдяк // Медицина и образование в Сибири. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1957.
4. Стойко Л. І. Визначення вмісту амінокислот у траві золототисячника звичайного / Л. І. Стойко, Т. Я. Ярошенко. // Медична хімія. – 2014. – №3. – С. 137.
5. Стойко Л. І. Якісний склад та кількісний вміст дубильних речовин у траві тирличу хрещатого (Gentiana cruciata L.)/ Л. І. Стойко, Т. С. Бердей // Матеріали VІІІНаціонального з’їзду фармацевтів України. –Харків, 13‒16вересня 2016. – С. 139.
6. Стойко Л. І. Амінокислотний склад трави тирличу хрещатого / Л. І. Стойко, О. Б. Калушка // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Хімія природних сполук”. – Тернопіль, 21‒22квітня 2016. – С. 54-55.
7. Стойко Л. Дослідження пігментного складу ліпофільної фракції трави тирличу хрещатого (Gentiana cruciata L.) / Л. Стойко, М. Михайлюк// Матеріали XX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 25‒27квітня 2016. – С. 346.
8. Марчишин С. М. Дослідження макро- та мікроелементного складу трави тирличу хрещатого (Gentiana cruciata L.)/ С. М. Марчишин, Л. І. Стойко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної internet-конференції. – Харків, 21-23 березня 2016. – С. 163-165.
9. Стойко Л. Дослідження макро- та мікроелементного складутрави золототисячника звичайного (Сentaurium erythraea Rafn.) / Л. Стойко // Матеріали XIX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука. – Тернопіль, 27‒29 квітня 2015. – С. 367.
10. Марчишин С. М. Визначення якісного складу та кількісного вмісту біологічно активних речовин вторинного синтезу в траві золототисячника звичайного (Centaurium erythraea Rafn.) / С. М. Марчишин, Л. І. Стойко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців «Проблеми та перспективи досліджень рослинного світу». –Ялта, 13‒16 травня 2014. – С. 56.
11. Стойко Л. Фітохімічне дослідження ліпофільної фракції з трави золототисячника звичайного (Centaurium erythraea Rafn.) / Л. Стойко // Матеріали XVIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 28-30 квітня 2014. – С. 273.
12. Стойко Л. І. Визначення компонентного складу та кількісного вмісту дубильних речовин у траві Centaurium erythraea Rafn. / Л. І. Стойко, С. М. Марчишин // Матеріали I Міжнародної науково-практичної internet-конференції. – Харків, 20‒21 березня 2014. – С. 157.
13. Стойко Л. Визначення вмісту гідроксикоричних кислот у траві рослин роду Чорнобривці (Tagetes L.) / Л. Стойко, Т. Бердей // Матеріали XVII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 22‒24 квітня 2013. − С. 326.

Comments