Наукові публікації
1. Белей Н.М. Розробка складу та технології таблеток кальцію цитрату з лецитином / Н. М. Белей, Т. А. Грошовий // Актуальні питання фармацевтичної та медичної практики: зб. наук. статей. − Запоріжжя, 2006. − Вип. ХV, Т. 2. − С. 336-341.

2. Белей Н.М. Вивчення впливу кількісних факторів на деякі властивості таблеток кальцію цитрату з лецитином / Н. М. Белей, Т. А. Грошовий // Вісник фармації. − № 3. − 2007. − С. 30-35.

3. Белей Н.М. Оптимізація складу і технології таблеток на основі кальцію цитрату і лецитину із використанням математичного планування експерименту / Н. М. Белей, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний журнал. − № 2. − 2008. – С. 98-104.

4. Грошовий Т.А. Оптимізація технологічних процесів створення лікарських засобів за допомогою математичного планування експерименту / Т. А. Грошовий, Н. М. Белей, Л. І. Кучеренко, М. М. Васенда, Н. В. Марків, О. В. Тригубчак, Н. О. Паращак // Фармацевтичний часопис. − № 1. − 2007. − С. 21-29.

5. Белей Н.М. Залежність однорідності маси таблеток кальцій цитрату з лецитином від виду допоміжних речовин / Н. М. Белей, Т. А. Грошовий // Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та біологічних добавок: тези міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12-13 жовт. 2006 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2006. – С. 108-109.

6. Белей Н.М. Вивчення впливу допоміжних речовин на технологічний процес одержання таблеток, що містять сіль кальцію і лецитин / Н. М. Белей // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: міжнар. наук.-практ. конф.(м. Тернопіль, 6–7 квіт. 2006 р.). – Тернопіль, 2006. – С. 47.

7. Грошовий Т.А. Використання математичного планування експерименту при створенні лікарських засобів / Т. А. Грошовий, Н. М. Белей, Л. І. Кучеренко, М. М. Васенда, Н. В. Марків, О. В. Тригубчак, Н. О. Паращак // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 6–7 квіт. 2006 р.). – Тернопіль, 2006. – С. 50.

8. Павлюк М.Б. Дослідження кон’юнктури ринку кальцієвмісних препаратів / М. Б. Павлюк, Н. М. Белей // Матеріали Х міжнар. мед. конгресу студентів і молодих вчених (м. Тернопіль, 11-13 травня 2006 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 231.

9. Белей Н.М. Вивчення впливу допоміжних речовин на основні показники таблеток, що містять кальцію цитрат, лецитин і вітаміни / Н.М. Белей, Т.А. Грошовий, А.П. Левицький // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 10. – С. 38-41.

10. Васенда М.М. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів / М.М. Васенда, Н.М. Белей, М.Б. Демчук, О.В. Тригубчак, М.Б. Чубка, С.М. Гурєєва, О.А. Мельник, В.Я. Шалата, Т.А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 4 (10). – С. 77-80.

11. Белей Н.М. Технологічні аспекти таблетування речовин із вираженими властивостями адгезії / Н.М. Белей, Т. А. Грошовий, А. П. Левицький // Матеріали VII Націон. з‘їзду фармацевтів України у 2-х томах (м. Харків, 15–17 вересня 2010 р.). – Т. 1, Харків, 2010. – С. 441.

12. Онишків О.І. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів / О.І. Онишків, Н.М. Белей, В.М. Коваль, А.І. Денис, О.А. Мельник, О.З. Зворська, Н.О. Зарівна, Т.А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 3 (15). – С. 102-108.

13. Белей Н.М. Дослідження впливу кількісних факторів на якість таблеток «Кальцитин форте» /Н.М. Белей, Т.А. Грошовий, А.П. Левицький. // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 2. – С. 38-41.

14. Марценюк В.П. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Характеристика процесів подрібнення, просіювання та змішування як технологічних стадій у виробництві таблеток / В.П. Марценюк, Н.М. Белей, С.М. Гуреєва, Т.А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 1. – С. 82-90.

15. Козак І.В. Вплив природи допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості таблеток екстракту шкірки лимона / І.В. Козак, О.А. Мельник, Н.М. Белей // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 4(20). – С. 59-64.

16. Белей Н.М. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Характеристика процесу і методів грануляції у виробництві таблеток / Н.м. Белей, В.П. Марценюк, В.В. Підгірний, Т.А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 1 (21). – С. 135-141.

17. Мельник О.А. Дослідження залежності основних показників якості твердої лікарської форми на основі лецитину від виду допоміжних речовин / О.А. Мельник, Н.М. Белей, Т.А. Грошовий, А.П. Левицький // Одеский медицинский журнал. – 2012. – № 3. – С. 31-35.

18. Белей Н. М. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Характеристика процесу і методів грануляції у виробництві таблеток / Н. м. Белей // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 2 (22). – С. 161-165.

19. Сліпченко Г.Д. Дослідження вмісту допоміжних речовин у складі таблеток «Скутекс» на їх основні показники і властивості маси дл таблетування. / Сліпченко Г.Д. Белей Н.М. // Збірник наукових праць. – 2012., Т.4., Харків . – С. 359-356.

20. Козак І. В. Вплив кільксних факторів на фармако-технологічні властивості таблеток екстракту шктрки лимона. / І. В. Козак, О. А. Мельник, Н. М. Белей, Т. А. Грошовий. – Конференція, Тернопіль. – 2012.

21. Белей Н. М. Вимоги належної виробничої практики при одержанні екстракційних препаратів. / Белей Н. М., Васенда М. М. // Конференція, Тернопіль. – 2012. – С. 105.

22. Белей Н.М. Підбір коригентів при розробці складу таблеток дл розжовування, що містять лецитин. / Белей Н. М., Грошовий Т. А. // Збірник тез конференції, Харків. – 2012. – С. 74.

23. Козак І. В. Вплив кількісних факторів на фармако-технологічні властивості таблеток екстракту шкірки лимона / І. В. Козак, Н. М. Белей, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 1 (25). – С. 86-89.

24. Мандзюк А.М. Маркетинговий аналіз ринку препаратів на основі екстрактів перстачу гусячого / Н. М. Белей, А. М. Мандзюк, С. М. Марчишин // «Фітотерапія. Часопис».– 2013. – № 2. – С. 70-72.

25. Мандзюк А.М. Створення твердих лікарських форм на основі екстракту перстачу гусячого / А.М. Мандзюк, Н.М. Белей, С.М. Марчишин // Національна науково-технічна інтернет-конференція «Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів», Львів. – 2013. – С. 53.

26. Anya Chidinma. Development of technology and formulation solid dosage forms on the basis of Tilia cordata extract. / Anya Chidinma, Н. М. Белей, С. М. Марчишин // Національна науково-технічна інтернет-конференція «Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів», Львів. – 2013. – С. 5.

27. Белей Н.М. Створення твердих лікарських форм на основі рослинних екстрактів / Н. М. Белей, А. М. Мандзюк, А. Чідінма // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матер. 5-ї наук.-практ. конф. з міжн. участю (м. Тернопіль, 27-28 вер. 2013 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. − С. 73.

28. Їжак Ю. С. Маркетенгові дослідження лікарських препаратів на основі подорожника ланцетовидного / Ю. С. Їжак, Н. М. Белей, С. Я Белей. // Український медичний альманах – 2014. – №1 – С. 24-26.

29. Їжак Ю.С., Белей Н.М. Аналіз ринку лікарських препаратів на основі подорожника ланцетовидного / Ю.С Їжак., Н.М. Белей // Матеріали 18 міжнар. мед конгресу студ. і молодих вчених (м. Тернопіль, 28-30 квіт. 2014 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 259.

30. Белей Н. М. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Характеристика процесу і методів грануляції у виробництві таблеток / Н. м. Белей, В. П. Марценюк, С. Я. Белей, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 2. – С. 123-130.

31. Розробка технології одержання екстракту сухого подорожника ланцетоподібного Белей С.Я., Їжак Ю.С., Белей Н.М. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології. Матеріали ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 16-17 жовт. 2014 р.). – С. 43.

32. Соколова Л. В. Исследование поляризационной флуоресценции лиофилизированіх порошков некоторых растений / Соколова Л. В., Белей Н. М., Барна О. М. // Хабаршысы. Республиканский научный журнал. Весник «Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии». – 2014. – № 2 (68)., Т. ІІІ. – С. 85-92.

33. Сліпченко Г.Д. Оптимізація складу і технології таблеток на основі сухого екстракту Шоломниці Байкальської / Г. Д. Сліпченко, О. А. Рубан, Н. М. Белей // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 1. – С. 50-53.

34. Белей Н.М. Вплив методу одержання есенції на вміст біологічно активних речовин у гомеопатичній настойці на основі Stellaria media/ Н.М. Белей, О. Огунбусуі, Соколова Л.В. – // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку Матеріали І науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Харків, 24-25 березня 2015 р.). – С. 40.

35. Козир Г.Р. Роль викладача в забезпеченні якості заочної форми навчання / Козир Г. Р. М. М. Васенда, Н. М. Белей, І. Р. Міц, І. І. Бердей, О. О. Покотило // XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. – 2016. – С. 188-189.Навчальні посібники з грифом МОН, МОЗ

Вітенько Т.М. Теорія і практика екстрагування у фармацевтичній і харчовій промисловостях / [Т.М. Вітенько, Л.В. Соколова, Н.М. Белей і ін.]. – Тернопіль: В-во «Крок», 2012. – 200 с.

Соколова Л.В. Теорія і практика сублімаційного сушіння / [Л.В. Соколова, О.М. Барна, Н.М. Белей і ін.]. – Тернопіль: В-во «Крок», 2011. – 129 с.
Comments