Сторінка викладача


Працює на кафедрі з лютого 2003 року.

Освіта:
У 2002 р. закінчила національний університет «Львівська політехніка» за напрямом «Фармація», отримала ступінь магістра кваліфікації «Технологія фармацевтичних препаратів».

Наукова діяльність:
У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розробка складу, технології і дослідження кальцій- і лецитинвміщуючих таблетованих препаратів» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи і отримала звання кандидата фармацевтичних наук.
З 2015 р. працює над виконанням докторської дисертації «Наукове обґрунтування складу і технології фітосубстанцій і лікарських засобів на основі зірочника середнього».

Наукові інтереси: 
Дослідження фізико-хімічних, фармако-технологічних властивостей фітосубстацій і лікарських речовин, їх сумішей із допоміжними речовинами при розробці складу і технології екстракційних препаратів, ліофілізованих порошків, твердих і м‘яких лікарських форм.

Наукові публікації та рейтинги:
Є автором 36 наукових праць, в тому числі співавтор двох посібників з грифом МОН України, 2 патентів (один патент на винахід). При створенні фармацевтичного факультету в ТДМУ була першим лектором з промислової технології лікарських препаратів. Разом із Васендою Мар‘яною Миколаївною розробила всі необхідні матеріали для забезпечення викладання таких дисциплін як: Промислова технологія лікарських засобів, Належні практики у фармації, Новітні технології у фармації, і вивчення їх студентами фармацевтичного факультету як українською так і англійською мовами.
Comments