Наукова робота

 

1.            Козир Г. Р. Роль викладача в забезпеченні якості заочної форми навчання / Г. Р. Козир, М. М. Васенда, Н. М. Белей, І. Р. Міц, І. І. Бердей, О. О. Покотило // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.), Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – С. 188-189.

2.            Berdey I.I. Rheological properties of emulgel formulations based on different gelling agent / I.I. Berdey, O.I. Voyt // The Pharma Innovation Journal. - 2016. - № 5(4). - P. 76-79.

3.            Сапоніни трави стокроток багаторічних (BELLIS PERENNIS L.) / Дахим Ірина, Бердей Ігор // ХІХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2015. – С. 347.

4.            Теоретическое и экспериментальное обоснование рецептуры гелевой оснорвы / Л. В. Соколова, О. И. Войт, Е. Л. Грищук, И. И. Бердей // Республиканский научный журнал "Вестник". Казахстан. Шымкент, 2014. № 3 (68). С. 79-84.

5.            Термогравіметричні дослідження таурину та лікарської форми на його основі / Л. В. Соколова, В. П. Лозовий, О. Л. Грищук, І. І. Бердей // Фармацевтичний часопис. Т., 2014. № 3 (31). С. 40-44.

6.            Соколова Л. В. Вивчення технологічних і фізико-хімічних властивостей таурину / Л. В. Соколова, О. Л. Грищук, В. П. Лозовий, І. І. Бердей // Фармацевтичний часопис. - 2014. № 2. - С. 26-30.

7.            Грищук О. Л. Фармакологічне обґрунтування ефективної концентрації таурину на моделі гострого термічного запалення у тварин. / О. Л. Грищук, І. І. Бердей, Л. В. Соколова // Фармацевтичний часопис. Т., 2013. № 1 (21). С. 167-170.

8.            Изучение терапевтического действия геля с таурином на модели травматического повреждения глаз кроликов / И. И. Бердей, Л. В. Соколова, Е. Л. Грищук, О. Н. Шаповал // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии». 2013. М., 2013. № 4. С. 21-25.

9.            Пат. 79245 А Україна, А 61 К 9/08 (2006.01), А 61 К 31/00, А 61 Р 27/02 (2006.01), МПК (2013.01). Лікувальний гель для очей «Таугель» / Соколова Л. В., Бердей І. І. № u 2012 13798 ; заяв. 03.12.12; опубл. 10.04.13, Бюл. № 7.

10.                Грищук Е. Л. Биологическое действие сульфоаминокислоты – таурина / Е. Л. Грищук, И. И. Бердей, Л. В. Соколова [и др.]. // Сборник трудов первой научно-практической конференция аспирантов и молодых ученых «Молодые учёные и фармація XXI века». 25-26 февраля 2013 года. Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений. – Россия. – Москва. – 2013. – С. 56 – 59.

11.                Войт О. И. Использование карбомеров разных марок в производстве лекарственных форм / О. И. Войт, И. И. Бердей, Е. Л. Грищук. // Сборник трудов первой научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых «Молодые учёные и фармация XXI века». 25-26 февраля 2013 года. Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений. – Россия. – Москва. – 2013. – С.42 – 46.

12.       Соколова Л. В. Вимоги до фармацевтичної розробки очних лікарських форм / Л. В. Соколова, І. І. Бердей // Сучасні досягнення фармацевтичної технології : матеріали ІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю, 21-23 листопада 2012 р. Х. : НФаУ. 2012. С. 159-160.

13.       Соколова Л. В. Фармакологічне обґрунтування ефективної мазевої основи при розробці рецептури гелю з таурином. / Л. В. Соколова, І. І. Бердей, О. М. Шаповал // Український медичний альманах. Луганськ, 2012. Т. 15, № 5. С. 242-243.

14.       Кількісне визначення таурину в різних рецептурах гелів / Н. І. Волянська, Л. В. Соколова, І. І. Бердей, О. Б. Поляк, О. І. Павх // Фармацевтичний часопис. Т., 2012. № 1 (21). С. 50-52.

15.       Вивчення мікробіологічної чистоти деяких гелевих основ і рецептур з таурином / І. І. Бердей, О. І. Павх, Н. І. Волянська, О. В. Покришко, Л. В. Соколова, О. М. Барна // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. 2012. № 1 (8). С. 48-50.

16.           Біофармацевтичні дослідження деяких гелевих основ / О. І. Павх, Л. В. Соколова, Г. Р. Козир, О. М. Барна, Ю. Ю. Пласконіс, І. І. Бердей // Біофармацевтичні особливості створення лікарських препаратів в аспекті їх медичного застосування : матеріали науково-практичної інтернет-конференції, 22-27 листопада 2011 р. Х. : НФаУ. 2011. – С. 29.

17.           Павх О. І. Підбір гелевої основи для створення м'яких лікарських форм в офтальмології / О. І. Павх, І. І. Бердей, Л. В. Соколова // Сучасні досягнення фармацевтичної технології : матеріали ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю, 17-18 листопада 2011 р. Х. : НФаУ. 2011. С. 152 - 153.

18.           Павх О. І. Перспективи використання різноманітних гелеутворювачів природного та синтетичного походження / О. І. Павх, І. І. Бердей // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів. Т. : Укрмедкнига. – 2011. – С. 87-88.

19.                Бердей І. І. Перспективы использования таурина в фармации / Л. В. Соколова, И. И. Бердей, А. Е. Соколова // Апітерапія: сьогодення та майбутнє фармації: Матеріали ІV з'їзду апітерапевтів України (12-13 травня 2011 р., м. Київ). – Харків. – 2011. – С. 196 – 198.

20.           Бердей І. І. Визначення оптимального складу мазевих основ для очної мазі / І. І. Бердей, Л. В. Соколова // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М. О. Валяшка, 21 квітня 2011 р. Х. : НФаУ. 2011. С. 179.

21.       Порівняльна характеристика носіїв м’яких лікарських форм емульгелів та гелів / О. І. Павх, Л. В.Соколова, І. І. Бердей, О. М. Барна // Ліки людині. Х., 2011. С. 319-324.

22.       Бердей І. І. Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку лікарських препаратів для терапії катаракти / І. І. Бердей, Л. В. Соколова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. К., 2010. С. 254-258.

23.           Соколова Л. В. Щодо створення очної мазі на основі таурину / Л. В. Соколова, І. І. Бердей // Фармація України. Погляд у майбутнє : матеріали VІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-17 верес. 2010 р. Х. : НФаУ. 2010. С. 400.

Comments