Наукові публікації


1. Вивчення впливу концентрації поверхнево-активних речовин на вивільнення празіквантелу з ректальних супозиторіїв / Романіна Д.М., Бердей І.І., Гладишев В.В., Лисянська Г.П. // Фармацевтичний журнал. - 2016.- №6. - С. 66 – 71.
2. Вивчення впливу основ-носіїв на біофармацевтичні властивості м'якої лікарської форми празіквантелу для зовнішнього застосування / Д.М. Романіна, І.І. Бердей, В.В. Гладишев, Г.П. Лисянська // Фармацевтичний журнал. - 2016.- №5. - С. 37 – 42.
3. Термогравіметричні дослідження шампуню гелеподібного з міноксиділом / І.В. Гнітько, І.І. Бердей, В.В. Гладишев, Б.С. Бурлака // Фармацевтичний журнал. - 2016.- №5.- С. 64 - 68.
4. Перспективи створення сучасних гіпоглікемічних препаратів на основі лікарської рослинної сировини / Ю. Ю. Пласконіс, І. І. Бердей // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10–11 листоп. 2016 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 143-144.
5. Computer prognosis of biological activity for a number of new 7-R-8-substitued-1,3-dimethylxanthine / Dmytro Korobko, Liliya Logoyda, Ihor Markiv, Ihor Berdey // Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. – 2016. – №9 (6). – С. 91–95.
6. Термогравиметрические исследования крема с миноксидилом / И. В. Гнитько, И. И. Бердей, В. В. Гладышев, Б. С. Бурлака // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2016. – №3 (22). – С. 19–22.
7. Phenolic compounds in the dry extract from the herb of Tagetes patula / Ihor Berdey, Galyna Kozyr // Plants in Pharmacy and Nutrition: Abstract of 2nd Internationals Young Scientists Symposium (15-17 September 2016) – Wroclaw – 2016 – P. 59.
8. Development of methodology for identification of captopril in medicines / Logoyda Liliya, Korobko Dmytro, Samohalska Olena, Berdey Ihor, Kuchmerovska Tamara // Asian Journal of Pharmaceutics. – 2016. – №10 (3). – С. 168–171.
9. Kondratova Y., Adebayo T., Logoyda L., Korobko D., Berdey I., Kuchmerovska T. Development of the methodology of the chromatographic determination of amlodipine in medicines Int. J. Res. Ayurveda Pharm. Jul - Aug 2016; 7(4): 32-35.
10. Козир Г. Р. Роль викладача в забезпеченні якості заочної форми навчання / Г. Р. Козир, М. М. Васенда, Н. М. Белей, І. Р. Міц, І. І. Бердей, О. О. Покотило // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.), Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – С. 188-189.
11. Berdey I.I. Rheological properties of emulgel formulations based on different gelling agent / I.I. Berdey, O.I. Voyt // The Pharma Innovation Journal. - 2016. - № 5(4). - P. 76-79.
12. Сапоніни трави стокроток багаторічних (BELLIS PERENNIS L.) / Дахим Ірина, Бердей Ігор // ХІХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2015. – С. 347.
13. Теоретическое и экспериментальное обоснование рецептуры гелевой оснорвы / Л. В. Соколова, О. И. Войт, Е. Л. Грищук, И. И. Бердей // Республиканский научный журнал "Вестник". – Казахстан. – Шымкент, 2014. – № 3 (68). – С. 79-84.
14. Термогравіметричні дослідження таурину та лікарської форми на його основі / Л. В. Соколова, В. П. Лозовий, О. Л. Грищук, І. І. Бердей // Фармацевтичний часопис. – Т., 2014. – № 3 (31). – С. 40-44.
15. Соколова Л. В. Вивчення технологічних і фізико-хімічних властивостей таурину / Л. В. Соколова, О. Л. Грищук, В. П. Лозовий, І. І. Бердей // Фармацевтичний часопис. - 2014. № 2. - С. 26-30.
16. Грищук О. Л. Фармакологічне обґрунтування ефективної концентрації таурину на моделі гострого термічного запалення у тварин. / О. Л. Грищук, І. І. Бердей, Л. В. Соколова // Фармацевтичний часопис. – Т., 2013. – № 1 (21). – С. 167-170.
17. Изучение терапевтического действия геля с таурином на модели травматического повреждения глаз кроликов / И. И. Бердей, Л. В. Соколова, Е. Л. Грищук, О. Н. Шаповал // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии». – 2013. – М., 2013. – № 4. – С. 21-25.
18. Пат. 79245 А Україна, А 61 К 9/08 (2006.01), А 61 К 31/00, А 61 Р 27/02 (2006.01), МПК (2013.01). Лікувальний гель для очей «Таугель» / Соколова Л. В., Бердей І. І. – № u 2012 13798 ; заяв. 03.12.12; опубл. 10.04.13, Бюл. № 7.
19. Грищук Е. Л. Биологическое действие сульфоаминокислоты – таурина / Е. Л. Грищук, И. И. Бердей, Л. В. Соколова [и др.]. // Сборник трудов первой научно-практической конференция аспирантов и молодых ученых «Молодые учёные и фармація XXI века». 25-26 февраля 2013 года. Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений. – Россия. – Москва. – 2013. – С. 56 – 59.
20. Войт О. И. Использование карбомеров разных марок в производстве лекарственных форм / О. И. Войт, И. И. Бердей, Е. Л. Грищук. // Сборник трудов первой научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых «Молодые учёные и фармация XXI века». 25-26 февраля 2013 года. Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений. – Россия. – Москва. – 2013. – С.42 – 46.
21. Соколова Л. В. Вимоги до фармацевтичної розробки очних лікарських форм / Л. В. Соколова, І. І. Бердей // Сучасні досягнення фармацевтичної технології : матеріали ІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю, 21-23 листопада 2012 р. – Х. : НФаУ. – 2012. – С. 159-160.
22. Соколова Л. В. Фармакологічне обґрунтування ефективної мазевої основи при розробці рецептури гелю з таурином. / Л. В. Соколова, І. І. Бердей, О. М. Шаповал // Український медичний альманах. – Луганськ, 2012. – Т. 15, № 5. – С. 242-243.
23. Кількісне визначення таурину в різних рецептурах гелів / Н. І. Волянська, Л. В. Соколова, І. І. Бердей, О. Б. Поляк, О. І. Павх // Фармацевтичний часопис. – Т., 2012. – № 1 (21). – С. 50-52.
24. Вивчення мікробіологічної чистоти деяких гелевих основ і рецептур з таурином / І. І. Бердей, О. І. Павх, Н. І. Волянська, О. В. Покришко, Л. В. Соколова, О. М. Барна // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – № 1 (8). – С. 48-50.
25. Біофармацевтичні дослідження деяких гелевих основ / О. І. Павх, Л. В. Соколова, Г. Р. Козир, О. М. Барна, Ю. Ю. Пласконіс, І. І. Бердей // Біофармацевтичні особливості створення лікарських препаратів в аспекті їх медичного застосування : матеріали науково-практичної інтернет-конференції, 22-27 листопада 2011 р. – Х. : НФаУ. – 2011. – С. 29.
26. Павх О. І. Підбір гелевої основи для створення м'яких лікарських форм в офтальмології / О. І. Павх, І. І. Бердей, Л. В. Соколова // Сучасні досягнення фармацевтичної технології : матеріали ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю, 17-18 листопада 2011 р. – Х. : НФаУ. – 2011. – С. 152 - 153.
27. Павх О. І. Перспективи використання різноманітних гелеутворювачів природного та синтетичного походження / О. І. Павх, І. І. Бердей // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів. – Т. : Укрмедкнига. – 2011. – С. 87-88.
28. Бердей І. І. Перспективы использования таурина в фармации / Л. В. Соколова, И. И. Бердей, А. Е. Соколова // Апітерапія: сьогодення та майбутнє фармації: Матеріали ІV з'їзду апітерапевтів України (12-13 травня 2011 р., м. Київ). – Харків. – 2011. – С. 196 – 198.
29. Бердей І. І. Визначення оптимального складу мазевих основ для очної мазі / І. І. Бердей, Л. В. Соколова // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М. О. Валяшка, 21 квітня 2011 р. – Х. : НФаУ. – 2011. – С. 179.
30. Порівняльна характеристика носіїв м’яких лікарських форм – емульгелів та гелів / О. І. Павх, Л. В.Соколова, І. І. Бердей, О. М. Барна // Ліки людині. – Х., 2011. – С. 319-324.
31. Бердей І. І. Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку лікарських препаратів для терапії катаракти / І. І. Бердей, Л. В. Соколова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – К., 2010. – С. 254-258.
32. Соколова Л. В. Щодо створення очної мазі на основі таурину / Л. В. Соколова, І. І. Бердей // Фармація України. Погляд у майбутнє : матеріали VІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-17 верес. 2010 р. – Х. : НФаУ. – 2010. – С. 400.
33. Бердей І. Дослідження ліпофільної фракції трави чорнобривців розлогих (Tagetes patula L.) / Бердей Ігор // Матеріали ХІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008, - С. 210.
Comments