Сторінка викладача

Працює на кафедрі з вересня 2009 року.

Освіта:

У 2005 р. закінчив  Тернопільську академію народного господарства і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» та здобув кваліфікацію бакалавра з фінансів.

У 2006 р. закінчив Тернопільський державний економічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію магістра з фінансів.

У 2007 р. закінчив фармацевтичний факультет Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського за напрямом підготовки «Фармація».

У 2008 р. закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фармація» та здобув кваліфікацію магістра фармації.

Також у 2008 р закінчив інтернатуру при Тернопільському державному медичному університет ім. І. Я. Горбачевського та здобув кваліфікацію провізор загального профілю.

Наукова діяльність:

У 2014 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу та технології очної мазі на основі таурину» за спеціальністю 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація і отримав звання кандидата фармацевтичних наук.

Наукові інтереси:

М'які лікарські засоби пролонгованої дії.

Наукові публікації та рейтинги:

Є автором 33 наукових праць, 1 патент України на корисну модель, 1 інформаційний лист, 19 статей і 12 тез.

Comments