Наукові публікації1. Vronska L. Study of biologically active substances of white mulberry leaves and their extracts / L. Vronska, A. Demyd, A. Dub, T. Hroshovyi, I. Klishch // Book of Abstracts of 5-th International conference and workshop“Plant – the source of research material” (21-24 June 2017). – Lublin : Polihymnia, 2017. – p. 167.
2. Dub A. Comparative study of hypoglycemic activity of common bean (Phaseolus vulgaris L.) shells dry extracts / A. Dub, L. Vronska, I. Klishch // Book of Abstracts of 5-th International conference and workshop“Plant – the source of research material” (21-24 June 2017). – Lublin : Polihymnia, 2017. – p. 68.
3. Дуб А. І. Дослідження впливу екстрагенту на гіпоглікемічну дію екстракту листя шовковиці білої / А. І. Дуб, Л. В. Вронська, І. М. Кліщ. // Матеріали VI науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (10–11 листопада 2016 року). – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2016 – С. 330–331.
4. Дуб А. Ідентифікація та визначення вмісту фенольних сполук у траві Ocimum basilicum L. / А. Дуб // Матеріали ХІX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (27-29 квітня 2015 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С.349.
5. Дуб А.И. Исследование веществ первичного синтеза травы Ocimum basilicum L. / А.И. Дуб, Ю.В. Шанайда // Вопросы современной медицинской науки: материалы 69-ой научной конференции студентов-медиков с международным участием, г. Самарканд, 3-4 апреля 2015 г. – Самарканд: Самаркандский государственный медицинский інститут, 2015. – том. 1. – С. 151-152.
6. Дуб А.І. Аналіз вмісту елементів та амінокислот у траві OcimumbasilicumL. // А.І. Дуб, М.І. Шанайда // Пріоритети сучасної медицини: теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Одеса, 6-7 лютого 2015 р. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – С. 152-153.
7. Марчишин С. М. Органічні кислоти надземної частини видів роду ocimum L. / С. М. Марчишин, М. І. Шанайда, А. І. Дуб // Фармацевтичний часопис. - 2014. - № 4. - С. 13-16.
8. ДубА. Дослідження ліпофільної фракції трави OcimumbasilicumL. / А .Дуб// Матер. XVIII міжнар. мед. конгресу студентів і молодих вчених (28-30 квітня 2014 р, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 257.
9. Дуб А.І. Порівняльний аналіз впливу ефірних олій та витягів трави Satureja hortensis і Ocimum basilicum на життєдіяльність мікроорганізмів /Дуб А.І., Лещик М.В.// Матер.ХIІ науково-практ. конф з між народною участю „Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього” (23-26 квітня 2014 р. , м.Ужгород). – Ужгород, 2014. – С. 201.
10. Коваль (Дуб) А.І. Вміст органічних кислот в надземній частині Ocimumbasilicum та Ocimumbasilicumvar. citriodorum / Коваль А.І., Шанайда М.І. // Укр. мед. альманах. – 2013. – Т.16, № 1 (додаток). – С. 161.
11. Коваль (Дуб) А.І. Визначення домінуючих компонентів ефірних олій OcimumbasilicumL. та O. basilicum/ А.І.Коваль, М.І.Шанайда // Матер. ХVІ Міжнар. медичного конгресу студентів та молодих вчених (23-25 квітня 2012 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 266.

Comments