Сторінка викладача


Працює на кафедрі з вересня 2003 року

Освіта:
У 1989 р. закінчила Львівський ордена Дружби народів державний медичний інститут (зараз Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького) за напрямом підготовки «Фармація».
У 1990 р. закінчила інтернатуру при цьому ж інституті та здобула кваліфікацію провізор загального профілю.

Наукова діяльність:
У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу та технології стоматологічного гелю з фенольним гідрофобним препаратом прополісу для застосування в стоматології» за спеціальністю 15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи і отримала звання кандидата фармацевтичних наук.

Наукові інтереси: 
Маркетингові, фармакоекономічні дослідження лікарських засобів, методи математичного моделювання експерименту, процес екстрагування, екстракти сухі та густі.

Наукові публікації та рейтинги:
Є автором понад 50 наукових праць, в тому числі співавтор навчального посібника з грифом МОН України «Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини», 3 патентів, 1 інформаційний лист.
Comments