Наукові публікації

1. Пласконіс Ю.Ю., Соколова Л.В., Козир Г.Р. Дослідження впливу співвідношення сировина:екстрагент на процес вилучення екстрактивних речовин із листя шовковиці. Матеріали ІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології»- Харків.- 2012. С.-127.
2. Пласконіс Ю.Ю. Соколова Л.В. Визначення кількісного вмісту суми поліфенольних сполук у настойці листя шовковиці. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних сполук»- Тернопіль.- 2012. С.-129. 3. Теорія і практика екстрагування у фармацевтичній і харчовій промисловостях: Посібник / Т. М. Вітенко, Л. В. Соколова, Н.М. Белей, М. М. Васенда, Ю. Ю. Пласконіс, Т. В. Зарецька – Тернопіль: Крок, 2012. – 205 с. 4. Пласконіс, Ю. Ю. Маркетинговий аналіз фармацевтичного ринку лікарських препаратів і біологічно активних добавок на основі шовковиці / Ю.Ю. Пласконіс. - С.201-202
5. Патент 60250 України на корисну модель МПК(2006.01) А61К 36/00. Спосіб отримання настойки шовковиці методом гідродинамічної кавітації / Ю.Ю. Пласконіс, Л.В. Соколова, Л.С. Фіра, І.І. Медвідь. – № u 201015238; заявл. 17.12.10; опубл. 10.06.11, Бюл. 11
6. Патент 64704 України на корисну модель МПК(2011.01) А61К 9/08, А61К 35/00. Спосіб корекції токсичних уражень печінки / І.І. Медвідь, Л.С. Фіра, Ю.Ю. Пласконіс, Л.В. Соколова, В.П. Пида. – № u 201106607; заявл. 26.05.11; опубл. 10.11.11, Бюл. 21.
7. Пласконіс Ю.Ю. Дослідження впливу технології обробки екстрагенту для отримання настойки шовковиці методом гідродинамічної кавітації/ Пласконіс Ю.Ю., Соколова Л.В., Медвідь І.І. // XXVIII Науково-практична конференція з міжнародною участю "Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення і кліничної апробації лікарських засобів".– Харків.– 2011. – С. 331-336.
8. Вивчення впливу природи екстрагенту на процес вилучення біологічно активних речовин із листя шовковиці: матеріали всеукраїнської науково - практичної конференції студентів та молодих вчених, присвячена пам’яті доктора фармацевтичних та хімічних наук, професора Миколи Овксентійовича Валяшко [«Актуальні питання створення нових лікарських засобів»], (Харків, 21-22 квітня 2011 року) / Пласконіс Ю.Ю., Соколова Л.В. – Харків. – 2011. – С. 105.
9. Исследования по выбору оптимального экстрагента для получения извлечения из листьев шелковицы: всероссийская научно-практическая интернет-конференция с международным участием [«Современные аспекты разработки и совершенствования состава и технологии лекарственных форм»], (Курск, 27 апреля - 11 мая 2011) / Пласконис Ю.Ю., Соколова Л.В.– Курск.– 2011.– С. 150-153.
10. Використання впливу гідродинамічної кавітації для інтенсифікації процесу екстрагування біологічно активних речовин із рослинної
сировини: матеріали ІV з’їзду апітерапевтів України, (Київ, 12- 13 травня 2011 року) / Пласконіс Ю.Ю., Соколова Л.В. – Київ. – 2011. – С.172-177.
11. Кількісний вміст дубильних речовин у настойках листя шовковиці в залежності від використаних екстрагентів: 4-та науково-практична конференція з міжнародною участю [«Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»], (Тернопіль, 29- 30 вересня 2011 року) / Пласконіс Ю.Ю., Соколова Л.В. – Тернопіль. – 2011. – С.89-90.
12. Пласконіс Ю.Ю. Вивчення технологічних властивостей листя шовковиці / Пласконіс Ю.Ю., Соколова Л.В. // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 4 (16). – С. 28-31.
13. Пласконіс Ю.Ю. Вивчення вивільнення суми флавоноїдів у кавітованій настоянці із листя шовковиці та її порівняльний аналіз із некавітованою настоянкою / Пласконіс Ю.Ю., Соколова Л.В. // Фармацевтичний журнал. –2010. – № 5. – С. 86-89.
14. Пласконіс Ю.Ю. Гідродинамічна кавітація - перспективний напрямок отримання екстракційних препаратів / Пласконіс Ю.Ю., Соколова Л.В. // Збірник наукових співпраць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Київ, 2010. – 19 видання. – С.579- 585.
15. Вплив ступеня подрібнення на процес вилучення екстрактивних речовин із листя шовковиці: матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України, (Харків, 15- 17 вересня 2010 року) / Пласконіс Ю.Ю., Соколова Л.В. – Харків. – 2010. – С.392. 16. Пласконіс Ю.Ю., Соколова Л.В. Вивчення динаміки вивільнення суми флавоноїдів у кавітованій настоянці із листя шовковиці та її порівняльний аналіз із некавітованою настоянкою.//Фармацевтичний журнал. — 2010. — № 5.— С. 86- 88. 17. Пласконіс Ю.Ю., Соколова Л.В. Динаміка вилучення дубильних речовин із листя шовковиці в залежності від швидкості оберту кавітуючого гвинта. Матеріали ІІІ науково- практичної конференції “Науково- технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів”- Тернопіль.-2009. С.-178.
18. Пласконіс Ю.Ю., Соколова Л.В. Визначення суми флавоноїдів у настоянці листя шовковиці / Iнформ. лист МОЗ України. – вип. 7 по пробл. "Фармація". – 2009. – №47. – 4 c.
19. Пласконис Ю.Ю. Изучения влияния природы экстрагента на процесс извлечения биологически активных веществ из листьев. Материалы Девятой Международной конференции “Студенческая медицинская наука ХХІ века” – Витебск. – Белоруссия. – 2009.- С.-560.
20. Собчук Ю.Ю., Криськів Л.С. Інтенсифікація процесу екстрагування фенольних сполук із трави кропиви собачої під впливом гідродинамічної кавітації. Матеріали Х Міжнародного конгресу студентів та молодих учених. – 2006.- С.- 229
Comments