Наукові публікації1. Козир Г. Р. Роль викладача в забезпеченні якості заочної форми навчання / Г. Р. Козир, М. М. Васенда, Н. М. Белей, І. Р. Міц, І. І. Бердей, О. О. Покотило // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.), Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – С. 188-189.
2. О.П. Покорна. Вивення асортименту таблетованих лікарських засобів на основі рослинної сировини фармацевтичног ринку України / О.П. Покорна, М.М. Васенда // Міжнародна студентська наукова конференція «Перший крок в науку - 2015». Вінниця, 2015. – 300с.
3. О.П. Покорна. Вивченн асортименту активних фармацевтичних інгредієнтів вітчизняного та іноземного фармацевтичного ринку / О.П. Покорна, М.М. Васенда //Матеріали ХІХ Міжнародного медичного конгреу студентів та молодих вчених присвяченого памяті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора л.. Ковальчука – Тернопіль, 2015.- С. 269.
4. Козир Г.Р. Досліждення фармако-технологічні показників сухого екстракту чорнобривців / Козир Г.Р., Васенда М.М., Жеруха О. // підсумкова LVIII науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль, 2015 – С. 197
5. Пат. № 89067 Україна, МПК Аб1К 35/00, Аб1К 9/08. Спосіб отримання рослинної субстанції з протизапальною, репаративною дією / Марчишин С.М., Козир Г.Р., Баєв О.О., Васенда М. М.: заявник і патентовл. Марчишин С.М., Козир Г.Р., Баєв О.О., Васенда М. М.. - u201312798; заявл. 04.11.13 ; опубл. 10.04.14, Бюл. №7.
6. Васенда М.М., О.І.Онишків. Вивчення впливу величини тиску на пресування показників якості таблеток екстракту кори осики / Аспекти розвитку фармацевтичних та медичних досліджень на сучасномуу етапі: матер. 4-ої наук.-практ. конф. з міжн. участю (м. Луганськ, 27-28 бер. 2014 р.). –Луганськ, 2014. − С. 98.
7. Васенда М.М., О.І.Онишків.Вплив різних зразків МКЦ на фармако-технологічні показники таблетованих препаратів на основі магнію аспарагінату / Аспекти розвитку фармацевтичних та медичних досліджень на сучасномуу етапі: матер. 4-ої наук.-практ. конф. з міжн. участю (м. Луганськ, 27-28 бер. 2014 р.). –Луганськ, 2014. − С. 80.
8. Васенда М.М. Дослідження впливу високомолекулярних сполук при створенні кишковорозчинної форми таблеток на основі магнію аспарагінату / М.М. Васенда //. Інтернет конференція присвячена 90 річчю кафедри технології БАС, фармації та біотехнології НУ «Львівська політехніка, 23-25 квітня 2013, Львів», С 91-95.
9. Васенда М.М Технологія лікарських засобів промислового виробництва як дисципліна в системі підготовки провізора-косметолога / М.М. Васенда // Медична освіта– 2013. – №3 – С. 14-16.
10. Онишків О.І. Розробка складу та технології таблеток на основі екстракту кори осики. / О.І. Онишків, Т.А. Грошовий, М.М. Васенда // Биологические активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения (г. Новый свет, Крым, 27 мая – 1 июня 2013 г.). – Киев, 2013. – С.315-316
11. Васенда М.М. Розробка складу та технології таблеток на основі солей магнію / М.М. Васенда // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матер. 5-ої наук.-практ. конф. з міжн. участю (м. Тернопіль, 27-28 вер. 2013 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. − С. 82.
12. Васенда М.М., Онишків О.І. Вплив ковзних речовин. Одеса 6-7 грудня 2013 С.
13. Васенда М.М Сучасний стан виробництва фітопрепаратів / М.М. Васенда // Фарацевтичний часопис– 2013. – №4 – С. 143-147
14. Онишків О.І. Маркетингове дослідження вітчизняного ринку гастроентерологічних лікарських засобів / О.І. Онишків, М.М. Васенда // Фармацевтичний часопис. – 2012. - №1. – С. 79-82.
15. Васенда М.М. Оптимізація складу та технології таблеток, що містять магній аспарагінат, гліцин і тіотриазолін / М.М. Васенда, Л.І. Кучеренко, Т.А. Грошовий, І.Ф. Бєленічев // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики – 2012. – Т. 8, №1 – С. 51-53.
16. Єзерська О.І. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 9 / О.І. Єзерська, М.М. Васенда, Т.А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2012. – №3. – С. 160-164.
17. Козир Г.Р. Визначення технологічних характеристик трави красолі великої та їх впливу на процес екстрагування / Г.Р. Козир, М.М. Васенда, О.О. Баєв // Український медичний альманах. – 2012. – Т.15, № 5. – С. 129 -130.
18. Васенда М.М. Дослідження складу та технології нанесення кишковорозчинної облонки на таблетки-ядра магнію аспарагінату / М.М. Васенда // Фармацевтичний часопис – 2012. – №4 – С. 54-58.
19. Белей Н.М. Вимоги належної виробничої практики при одержані екстракційних (галенових) препаратів. / Н.М. Белей, М.М. Васенда // Хімія природних сполук: мат. ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 30-31 жовт. 2012 р.). – Тернопіль: вид-во «Укрмедкнига», 2012. – С. 105.
20. Вітенько Т.М. Теорія і практика екстрагування у фармацевтичній і харчовій промисловостях / [Т.М. Вітенько, Л.В. Соколова, Н.М. Белей і ін.]. – Тернопіль: В-во «Крок», 2012. – 200 с.
21. Васенда М. М. Оптимізація складу та технології таблеток магнію аспарагінату з вітаміном В6 / М. М. Васенда, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2011. - № 1 - С. 25 – 27.
22. Дослідження впливу вмісту допоміжних речовин на основні показники таблеток, що містять магній аспарагінат, гліцин і тіотриазолін. / М. М. Васенда, Л.І. Кучеренко Т. А. Грошовий, І.Ф. Белєнічев, // Запорожский медицинский журнал. — 2011. – № 3. – С. 80 -82.
23. Технологічні аспекти виготовлення настойки з трави красолі великої / Г.Р. Козир, З. В. Шкільник, А.А. Баев, М.М. Васенда. // Фармацевтичний часопис. – 2011. - №3. – С. 49-52.
24. Розробка методики кількісного визначення гліцину у таблетках, що містять магній аспарагінат, гліцин і тіотриазолін / М.М. Васенда, Л.В. Вронська, Л.С. Логойда, М.М. Михалків // Фармацевтичний часопис. – 2011. - №4. – С. 73-76.
25. Васенда М.М. Вибір плівко утворюючих полімерів з метою створення ентеросолюбільної оболонки на таблетках магнію аспарагінату. / М.М. Васенда, Т.А. Грошовий // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матер. 4-ої наук.-практ. конф. з міжн. участю (м. Тернопіль, 29-30 вер. 2011 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. − С. 63.
26. Белей Н.М. Проблеми забезпечення якості навчання студентів фармацевтичних факультетів при вивченні технології лікарських засобів. / Н.М. Белей, М.М. Васенда // Підготовка спеціалістів фармації у вищих навчальних закладах: здобутки та перспективи майбутнього: мат. навчально-методичної конференції (м. Луганськ, 10 лис. 2011р.). – Луганськ: ДЗ «Луганський державний медичний університет», 2011. – С. 7-8.
27. Грошовий Т.А. Сучасний стан створення та дослідження таблеткованих лікарських препаратів. / Т.А. Грошовий, Л.І. Кучеренко, С.М. Гуреєва, Л.В. Вронська, В.П. Марценюк, Н.М. Белей, О.В. Тригубчак, М.М. Васенда, М.Б. Демчук // Сучасні досягнення фармацевтичної технології: мат. ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 17-18 лис. 2011 р.). – Харків, 2011. – С. 44 – 46
28. Демчук М. Б. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 2. / М. Б. Демчук, М.М. Васенда, М. Б. Чубка, О.В. Тригубчак, В. Я. Шалата, Т.А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. — 2010. —№ 1. — С. 76-80.
29. Вплив допоміжних речовин на показники якості таблеток «Аспагліт» / М. М. Васенда, Т. А. Грошовий, І.Ф. Белєнічев, Л.І. Кучеренко // Запорожский медицинский журнал. — 2010. – № 5. – С. 211-214.
30. Пат. № 51206 Україна, МПК Аб1К 9/20, Аб1К 33/06, Аб1К 31/41, Аб1К 31/185. Лікарський засіб на основі суміші солей магнію з гліцином / Васенда М. М., Грошовий Т. А., Белєнічев І.Ф., Кучеренко Л.І.: заявник і патентовл. Тернопільський держ. мед. університ. ім. І. Я. Горбачевського. - u2009132951; заявл. 21.12.09 ; опубл. 12.07.10, Бюл. № 13.
31. Демчук М. Б. Досвід створення комбінованих препаратів на основі тіотриазоліну / М. Б. Демчук, О.В. Тригубчак, М. М. Васенда, Л.І. Кучеренко, Т. А. Грошовий // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали. VІІ Національного з’їзду фармацевтів України (м. Харків, 15-17 вересня 2010 р.). Харків: вид-во НфаУ, 2010. – С. 469.
32. Спосіб одержання таблетованого лікарського засобу магнію аспарагінату з вітаміном В6 / М. М. Васенда, Т.А. Грошовий // Реєстр галузевих нововведень, випуск 33-34, № реєстру 390/33/10, Київ 2010, С. 215.
33. Васенда М. М. Вивчення фізико-технологічних показників магнію аспарагінату з метою вибору методу одержання таблетованого засобу / М. М. Васенда // Матеріали ХІІІ міжнар. мед конгресу студ. і молодих вчених (м. Тернопіль, 27-29 квіт. 2009 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 208.
34. Васенда М. М. Дослідження ринку магневмісних препаратів в Україні / М. М. Васенда, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. — 2009.–№1.– С. 61-64.
35. Васенда М. М. Розробка складу та технології таблеток магнію аспарагінату з вітаміном В6 методом прямого пресування / М. М. Васенда // Запорожский медицинский журнал. – 2009. – № 2. – С. 64-67.
36. Васенда М.М. Кількісні фактори, що вивчали при розробці таблеток магнію аспарагінату з вітаміном В6 /М. М. Васенда, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. — 2009. – № 3. – С. 25-29.
37. Васенда М. М. Дослідження впливу кількісних факторів на основні показники якості таблеток магнію аспарагінату з вітаміном В6, які отримані прямим пресуванням / М. М. Васенда, Т. А. Грошовий // Запорожский медицинский журнал. — 2009. – № 4. – С. 47-49.
38. Тимошик Ю. В. Розробка методики кількісного визначення магнію аспарагінату в таблетках та їх валідаційна характеристика / Ю. В. Тимошик, М. М. Васенда, М. М. Михалків, В. В. Петренко, Т. А. Грошовий. // Медична хімія. — 2009. – № 4. – –С. 35-38.
39. Васенда М.М Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 1. / М.М. Васенда, Н. М. Белей, М. Б. Демчук, О.В. Тригубчак, М. Б. Чубка, С. М. Гуреєва, О.М. Мельник, В. Я. Шалата, Т.А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. — 2009. —№ 4. — С. 77-80.
40. Васенда М. М. Оптимізація складу та технології таблеток магнію аспарагінату з вітаміном В6 / М. М. Васенда, Т. А. Грошовий // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матер. 3-ої наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 1-2 жовт. 2009 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. − С. 47.
41. Васенда М. М. Изучение влияния вспомогательных веществ на свойства таблеток магния аспарагината / М. М. Васенда// Студенческая медицинская наука ХХI века: матер. ІХ межд. научн.-практ. конфер. (г. Витебск, 29-30 октяб. 2009 р.) – Витебск: ВМГУ, 2009. – С. 398-400.
42. Васенда М. М. Вплив зв‘язуючих розчинів на технологічні показники таблеток магнію аспарагінату з вітаміном В6 / М. М. Васенда // Сьогодення та майбутнє фармації: матеріали Всеукраїнського конгресу (м. Харків, 16-19 квіт. 2008 р.). – Харків, 2008 −С. 250.
43. Пат. № 38130 Україна, МПК Аб1К 9/00, Аб1К 33/06, Аб1К 31/44. Таблетований засіб на основі магнію аспарагінату / Васенда М. М., Грошовий Т. А.: заявник і патентовл. Тернопільський держ. мед. університ. ім. І. Я. Горбачевського. - u200808781; заявл. 03.07.08 ; опубл. 25.12.08, Бюл. №24.
44. Васенда М. М. Аналіз кількісних характеристик допоміжних речовин при створенні таблеток магнію аспарагінату з вітаміном В6 /М. М. Васенда // Матеріали ХІІ міжнар. мед. конгресу студентів та молодих вчених (м. Тернопіль, 31 березня-2 квіт. 2008 р.). Тернопіль: – Укрмедкнига, 2008. − С. 213.
45. Васенда М. М. Вплив допоміжних речовин на технологічні властивості таблеток магнію аспарагінату з вітаміном В6./ М. М. Васенда, Т. А. Грошовий, М. М. Михалків // Фармацевтична технологія. Історія розвитку та погляд у майбутнє: матеріали. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 26 лист 2008 р.). Харків: вид-во НфаУ, 2008. – С. 38-44
46. Васенда М. М. Підбір допоміжних речовин з метою отримання таблеток магнію аспарагінату з вітаміном В6 / М. М. Васенда // Матеріали ХІ між. мед. конгресу студентів і молодих вчених (м. Тернопіль, 10-12 травня 2007 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. − С. 249.
47. Васенда М. М. Аналіз фармацевтичного ринку комплексних лікарських засобів на основі солей магнію з вітаміном В6 / М. М. Васенда, О. М. Кравець // Фармацевтичний часопис. — 2007. – № 4. – С. 74-75.
48. Грошовий Т. А. Оптимізація технологічних процесів створення лікарських засобів за допомогою математичного планування експерименту /Т. А. Грошовий, Н. М. Белей, Л. І. Кучеренко, М. М. Васенда, Н. В. Марків. О. В. Тригубчак, Н. О. Паращак // Фармацевтичний часопис. — 2007. – № 1. – С. 21–29.
49. Михалків М. М. Кількісне визначення магнію аспарагінату та піридоксину гідрохлориду в кишковорозчинних таблетках / М. М. Михалків, О.М. Кравець М. М. Васенда // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 6-7 квітня 2006 р.) − Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 92.
50. Грошовий Т. А. Використання математичного планування експерименту при створенні лікарських засобів / Т. А. Грошовий, Н. М. Белей, Л. І. Кучеренко. М. М. Васенда, Н. В. Марків, О. В. Тригубчак, Н. О. Паращак // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 6-7 квіт. 2006 р.) – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 50.
51. Кравець О. М. Управління процесом створення магнієвмісних лікарських препаратів / О. М. Кравець, М. М. Васенда, М. М. Михалків, //Матеріали Х Міжнар. мед. конгресу студ. та молодих учених (м. Тернопіль, 11-13 травня 2006 р.).- Тернопіль: Укрмедкнига, 2006.– С. 228
52. Оптимізація експериментальних досліджень при створенні таблетованих лікарських препаратів / Т. А. Грошовий, Н. М. Белей, М. М. Васенда, О. В. Тригубчак, Н. О. Паращак, С. Я. Белей, С. Б. Чернецька // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України: матеріали VI Національного з‘їзду фармацевтів України (м. Харків, 28-30 вересня 2005 р.) − Харків: вид-во НфаУ, 2005. − С. 206-207.
53. Аналіз ринку комбінованих лікарських засобів на підставі валеріани лікарської./ Ковальчук М.М., Грошовий Т..А. // VII міжн. мед. конгрес студентів і молодих учених. Збірник наукових статей і тез. – Тернопіль. – Укрмедкнига.– 2003. – С. 252.

Comments