Вас вітає кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків !
Non progredi est regredi

Не йти вперед, означає йти назад

Штат кафедри: 1 професор, 10 доцентів, 1 старший викладач, 5 асистентів, 2 старших лаборанти, 2 лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

курс управління та економіки фармації:

 • "Вступ у фармацію";

 • "Етика і деонтологія у фармації";

 • "Фармацевтичне право і законодавство";

 • "Фармацевтичний менеджмент та маркетинг";

 • "Організація і економіка фармації";

 • "Фармацевтичне та медичне товарознавство";

 • "Медичне та фармацевтичне товарознавство";

 • "Фармакоекономіка";

 • "Система якості у фармації";

 • "Соціальна фармація".

Вибіркові дисципліни:

 • "Інтелектуальна власність та міжнародний маркетинг у фармації";

 • "Управління інноваційною діяльністю та трудовими ресурсами";

 • "Виробнича практика з управління та економіки у фармації";

 • "Факультатив з управління та економіки у фармації"

курс технології ліків:

 • "Технологія ліків";

 • "Біофармація";

 • "Фармацевтична біотехнологія";

 • "Технологія лікарських косметичних засобів"

Вибіркові дисципліни:

 • "Технологія гомеопатичних лікарських засобів";

 • "Технологія екстемпоральних лікарських та косметичних засобів";

 • "Дизайн експерименту у фармацевтичій розробці";

 • "Виробнича практика зі спеціалізації з вибором: технологія ліків";

 • "Факультатив з технології ліків"

На кафедрі навчаються студенти:

 • фармацевтичного факультету ;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "фармація, промислова фармація" (І, III, IV, V, VI курси);

 • "громадське здоров'я" (І курс);

 • "медсестринство" (ІІ курс)

за формою навчання:

 • денна;

 • заочна;

 • дистанційна