Значна увага приділяється роботі студентського наукового гуртка, який об'єднує студентів на кафедрі управління та економіки фармації з технологією ліків від моменту її становлення у 2003 р. Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками працівників кафедри. Щорічно відбувається по 10 засідань, на яких студентів ознайомлюють із загальними принципами проведення наукових досліджень, детально вивчаються основні принципи проведення маркетингових досліджень різних фармакологічних груп лікарських засобів, що представлені на світовому фармацевтичному ринку, вивчаються методи проведення фармакоекономічних досліджень, проблемні аспекти правової охорони лікарських засобів в Україні. Особлива увага звертається на особливості розробки складу та технології лікарських форм, вибір допоміжних речовин, дослідження їх фармако-технологічних показників.

Підсумковим рубежем студентської наукової роботи є захист дипломної роботи. У 2005 р. студентами Будзінським В.В., Кожедуб І.О., Ющук В.А., Тригубчак О.В., Паращак Н.О., Барною О.М. та Павх О.І. успішно захищено перші дипломні роботи під керівництвом проф. Грошового Т.А. із співкерівниками та доц. Соколової Л.В. У 2006 р. вітчизняними та іноземними студентами представлено до захисту 13 дипломних робіт. Кожного наступного навчального року студенти-учасники наукового гуртка кафедри успішно представляли результати своїх наукових здобутків у формі дипломних робіт. За час існування наукового гуртка кафедри студенти захистили 116 дипломних робіт.

Керівники дипломних проектів (проф. Грошовий Т.А., доц. Демчук М.Б. разом із студентами-гуртківцями перед засіданням наукового гуртка (2017 р.)

доц. Демчук М.Б. із студентами Мудрик В. та Сніжко Ю. після захисту дипломних робіт (2017 р.)

Керівники дипломних проектів (доц. Демчук М.Б., доц. Денис А.І.) разом із студентами-гуртківцями перед засіданням наукового гуртка (2015 р.)


За 2016-2017 н.р. результати студентських наукових робіт висвітлено у формі тез доповідей на VІ науково-практичній конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (м. Тернопіль, 10-11 листопада 2016 р.)., V Міжнародній науково-практичній дистанційній конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» (м. Харків, 30-31 березня 2017 р.), І Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів» (Харків, 3–4 березня 2017р.), а також XXI Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених, присвяченому 60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, (м. Тернопіль, 24-26 квітня 2017 р.).

Результати досліджень, проведених Шилан Юлією представлені на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів та молодих вчених медико-фармацевтичного профілю, а також у Збірнику наукових праць «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі».

Окрім участі в запланованих засіданнях студенти-гуртківці із завідувачем кафедри проф. Грошовим Т.А. та керівниками наукових напрямів щорічно відвідують виробничі площі вітчизняних фармацевтичних виробників ПАТ «Київмедпрепарат» та «Галичфарм» корпорації «Артеріум», ПАТ «Фармак», ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

За особистим запрошенням доктора Петера Тайса у 2006 році відбулось стажування групи студентів фармацевтичного факультету Тернопільського державного медичного університету (учасники студентського наукового гуртка кафедри Стахів Л., Коваль В., Криськів Л.) з технології лікарських і косметичних засобів на виробництві Др. Тайс Натурварен ГмбХ (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) у місті Хомбург (Німеччина), що пізніше знайшло відображення в дипломних роботах, які були успішно захищені вищеназваними випускниками при проведенні їх державної атестації.

У березні 2009 р. студентка Анастасія Соколова зайняла призове місце на підсумковій науково-практичній конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за спеціальністю «Фармацевтичні науки». У 2010 р. призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Фармацевтичні науки» завоювали учасники студентського наукового гуртка кафедри Юлія Іванина та Христина Курило.

Щороку на засіданнях гуртка ведеться підготовка матеріалів для участі у роботі Всеукраїнських та міжнародних конгресів та конференцій студентів і молодих вчених.

Учасники наукового гуртка кафедри Полуйчак Н. та Альбедхані О. з доцентом кафедри Тригубчак О.В. під час міжнародної конференції у м. Львів (2014 р.)

Учасники наукового гуртка кафедри із керівниками наукових напрямків після захисту дипломних робіт (2012 р.)

Студентка Полуйчак Н. під час Міжнародної конференції. International Conference of Pharmacy Students (Lublin 2014 р.)

Студентка Тимофтевич Наталія доповідає результати наукових досліджень (2012 р.)

проф. Соколова Л.В. з студенткою Курило Х.І. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Фармацевтичні науки» (2012 р.)

Студентка Іванина Юлія представляє результати дослідження на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Фармацевтичні науки» (2012 р.)