Наукова робота кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків виконується в рамках міжкафедральної теми «Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження із створення лікарських засобів», керівник д-р фарм. наук, проф. Грошовий Т.А. Період виконання 2015-2019 рр.

Усі викладачі кафедри активно займаються науковими дослідженнями та виконують фрагменти наукової роботи в сфері дослідження організації фармацевтичної справи, лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів, маркетингові дослідження лікарських засобів різних фармако-терапевтичних груп, виробів медичного призначення, біологічно-активних добавок, косметичних засобів, фармакоекономічні дослідження, дизайн експерименту, дослідження фізико-хімічних, фармако-технологічних властивостей фітосубстацій і лікарських речовин, їх сумішей із допоміжними речовинами, розробка складу і технології рослинних екстрактів, технологічні, структурно-механічні дослідження м'яких лікарських та косметичних засобів (мазі, креми, гелі), розробка складу, технології та дослідження ліофілізованих порошків, розробка складу і технології таблеток (рослинного, тваринного й синтетичного походження), вивчення впливу факторів на покриття таблеток оболонкою, біофармацевтичні дослідження лікарських форм, встановлення токсичності та визначення фармакологічної активності лікарських форм.

Зустріч з Петером Тайссом на VI щорічному науково-практичному семінарі «Фармацевтична опіка в практиці аптеки» (м. Львів, 10 лютого 2009 р.)

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою», присвячена 50-літтю створення кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (м. Львів, 25-26 вересня 2014 р.)

VI международный фармацевтический семинар «Технологические инновации в производстве твердых и мягких лекарственных средств» (м. Одеса, 19-20 липня 2013 р.)

У 2003-2006 рр. кафедра працювала над науково-дослідною темою фармацевтичного факультету «Пошук, створення, стандартизація, фармакоекономіка лікарських препаратів і біологічно активних добавок різних фармакотерапевтичних груп» (№ держ. реєстрації 0103U001555), керівник НДР д-р фарм. наук, проф. Грошовий Т.А., відповідальний виконавець канд. біол. наук Михалків М.М.

Біофармацевтичними дослідженнями встановлено, що діючі речовини мазей мають добрий ступінь пенетрації, а отже будуть забезпечувати повноту і швидкість фармакологічної дії, а мазі з додаванням ефірних олій чинять виражену пролонгованість дії. Встановлена стабільність екстрактів аронії протягом 2-х років зберігання.

Впродовж 2007-2010 рр. виконувалась міжкафедральна НДР фармацевтичного факультету «Пошук, організаційно-технологічні та фармакоекономічні дослідження і стандартизація лікарських засобів і біологічно активних добавок різних фармакотерапевтичних груп» (№ держ. реєстрації 0107U004463), керівник НДР д-р фарм. наук, проф. Грошовий Т.А., відповідальний виконавець Тригубчак О.В.

В результаті роботи працівниками кафедри проведено маркетингові дослідження лікарських препаратів для лікування катаракти, виразкової хвороби шлунка, цукрового діабету. Вивчено вплив природи та кількостей близько 50 допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості таблеток. Науково обгрунтовано та запропоновано 12 нових лікарських форм (таблетки, капсули, порошок, гранули, мазь, настойку): розроблено склад і технологію таблеток (на основі листя тополі, осики, кислоти ацетилсаліцилової, магнію аспарагінату, кальцію цитрату і лецитину, екстракту ехінацеї, цинку аспарагінату і кислоти аскорбінової, фамотидину та тіотриазоліну), створено лікарський засіб на основі ліофілізованого порошку аронії чорноплідної, гранули ліофілізованого порошку плодів аронії чорноплідної, назальну мазь на основі рослинних настойок та ефірних олій «Риністоп», настойку шовковиці. Проведено стандартизацію комплексних лікарських засобів. Здійснено біофармацевтичні та біологічні дослідження розроблених лікарських засобів.

У 2008 р. викладачами курсу організації та економіки фармації опубліковано монографію «Математичне панування експерименту при проведенні наукових досліджень в фармації».

Отримано 12 патентів, 4 інформаційні листи. Опублікувано 108 журнальних статей і 159 тез в періодичних наукових виданнях. За результатами НДР отримано 38 актів впровадження.

За час з 2007 по 2011 рр. викладачами кафедри фармацевтичних дисциплін було захищено 8 кандидатських дисертацій.

В період з 2011 р. по 2014 р. працівники кафедри працювали над виконанням між кафедральної НДР фармацевтичного факультету «Фармакоекономічне обґрунтування створення, отримання, розробки субстанцій лікарських речовин і лікарських засобів на основі продуктів хімічного синтезу й біологічно активних речовин рослинного походження, їх стандартизація та фармакологічне вивчення» (№ держ. реєстрації 0111U003756), керівник НДР д-р фарм. наук, проф. Грошовий Т.А., відповідальний виконавець канд. фарм. наук, доц. Тригубчак О.В.

При виконанні НДР колективом кафедри розроблено критерії оцінки якості обслуговування, розраховано інтегральні коефіцієнти для аптек. Встановлено високі витрати при перебуванні хворих на грип в палатах інтенсивної терапії порівняно з витратами при наданні медичної допомоги на первинній ланці, що свідчить про необхідність програми профілактики грипу з вакцинацією в Україні для зниження вартості лікування грипу та ГРВІ. Проведено комплексні дослідження з аналізу фармацевтичного ринку лікарських засобів і біологічно активних добавок різних фармакотерапевтичних груп, здійснено фармакоекономічний аналіз. Досліджено фармако-технологічні властивості допоміжних речовин при виготовленні таблеток, гранул, емульсійних кремів, гідрофільного гелю, фітоекстрактів, суспензій, настойок та вивчіно їх біофармацевтичні властивості, проведено біологічні дослідження.

У 2011-2012 рр. викладачами курсу технології ліків у співавторстві з науковцями із інших ВУЗів була видано монографію, рекомендовану МОЗ України, за редакцією доц. Соколової Л.В. «Антиейджинг: фітотерапія проти старіння», посібники «Теорія і практика сублімаційного сушіння», «Теорія і практика екстрагування у фармацевтичній і харчовій промисловостях».

Отримано 22 патенти України й 1 патент на винахід Російської Федерації. За темою НДР опубліковано 327 наукових праць (141 наукових статей у фахових журналах та 186 тези (у тому числі – 22 за кордоном).

Наукові результати роботи впроваджено в навчальний процес кафедр Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Запорізького державного медичного університету, Національного фармацевтичного університету, Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського – 26 актів впровадження.

За результатами НДР на кафедрі захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій.

На кафедрі активно працює студентський науковий гурток. Гурток об’єднує студентів 4-5 курсів фармацевтичного факультету. Гуртківці проводять наукові дослідження та доповідають на студентських конференціях університету. Завершальним кроком у роботі студентів-гуртківців є написання та захист дипломних робіт.

Основні напрямки роботи гуртка є дослідження організації фармацевтичної справи, лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів, вивчення фармацевтичного ринку лікарських засобів, біологічно-актичних добавок та виробів медичного призначення, фармакоекономічні дослідження, фармако-технологічні дослідження таблеток, технологія виготовлення лікарських форм з лікарської рослинної сировини, створення косметичних засобів.

Курс управління та економіки фармації створив науковий гурток «Школа молодого менеджера». Зі студентами проводяться заняття, організовуються екскурсії на ВАТ «Галичфарм», ЗАТ ФФ «Дарниця», ВАТ «Фармак», корпорацію «Артеріум».

Також щороку студенти приймають активну участь у Міжнародних конгресах студентів та молодих вчених, які відбуваються на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, публікують наукові праці по темі своїх досліджень у фахових виданнях та збірниках тез. Оформляють результати досліджень у дипломні проекти.

На курсі технології ліків студентська наукова робота проводиться згідно плану наукових праць гуртівців. Наукові роботи, що виконуються студентами є сумісними із темами наукової роботи курсу. Під керівництвом викладачів курсу студенти працюють над створенням лікарських і косметичних засобів, проводять дослідження по розробці нових м’яких основ, вивчають технологічні характристики різноманітних субстанцій та препаратів на їх основі. Результати досліджень подаються до друку в наукових виданнях провідних ВУЗів України. Підсумковим рубежем студентської роботи є захист дипломної роботи.

За період роботи кафедри успішно захистили 85 дипломних робіт. Свій науковий ріст гуртківці виливають у магістерських і кандидатських роботах.

З ініціативи завідувача кафедри д-ра фарм. наук, проф. Т. А. Грошового на базі кафедри відбулося 5 науково-практичних конференцій «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» в 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 та 2016 роках, участь в яких взяли представники провідних фармацевтичних кафедр вищих медичних навчальних закладів України.

10 листопада 2016 року в актовій залі Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського відбулася VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», яку організували викладачі кафедр фармацевтичного факультету – управління та економіки фармації з технологією ліків, фармакогнозії з медичною ботанікою, фармацевтичної хімії та кафедри фармації навчально-наукового інституту післядипломної освіти. У роботі конференції взяли участь 197 учасників, серед яких 99 учасників з 13 навчальних закладів та наукових установ Вінниці, Дніпра, Запоріжжя, Івано-Франківська, Львова, Києва, Краматорська (Донецький медичний університет), Чернівців, 81 учасник з Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського та 17 учасників з Тернопільської області.

проф. Грошовий Т.А. з проф. Кисличенко В.С. дарують книгу студентці 1-го курсу на VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» 2016 р.

Зліва направо проф. Фіра Л.С., проф. Грошовий Т.А., проф. Кліщ І.М. на VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» 2016 р.

проф. Грошовий Т.А. та доц. Белей Н.М. спілкуються з учасниками конференції «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» 2016 р.

Зокрема, на конференції 2011 р. піднімали питання щодо реалізації програми створення імпортозамінних лікарських засобів, протидії фальсифікованим лікам та взаємодії профільних кафедр з регуляторними органами. Обговорювали також питання оптимізації фармакоекономічних досліджень, технологічних процесів пошуку і створення лікарських засобів, їх фармацевтичного аналізу, лікарського обслуговування амбулаторних і стаціонарних хворих, було висвітлено деякі аспекти інформаційних технологій та автоматизації наукових досліджень із розробки лікарських засобів, менеджменту та маркетингу в фармації тощо.

IV науково-практична конференція «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (2011 р.)

У конгрес-центрі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського 27-28 вересня 2013 року проведено 5-у науково-практичну конференцію з міжнародною участю “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів”.

V науково-практична конференція «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (27-28 вересня 2013 р.)

Науково-практична конференція проводилась колективом кафедр управління та економіки фармації, фармакогнозії з медичною ботанікою, технології ліків фармацевтичного факультету та післядипломної освіти.

У засіданні секції «Оптимізація технологічних процесів пошуку і створення лікарських засобів, фітохімічних досліджень та аналізу лікарських засобів. Фармакологічні дослідження біологічно активних речовин» взяли участь представники Львівського національного університету імені Данила Галицького, Івано-Франківського національного медичного університету (делегацію очолив завідувач кафедри фармації проф. Грицик А.Р.), Національного університету харчових технологій, ДУ «Інституту фармакології і токсикології НАМН України», Держлабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «ІФТ НАМНУ» Національного ботанічного саду НАН України ім. М.М. Гришка, Національного фармацевтичного університету (м. Харків), Люблінського медичного університету (Польща) та Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

На секційних засіданнях також обговорювалися питання розробки складу і технології таблеток з наночастинками срібла (м. Львів, доц. Білоус С.Б.), визначальні чинники розкладу засобів для перитонеального діалізу (доц. Гудзь Н.І.), перспективи використання промислових відходів фітохімічних виробництв (м. Львів, Павлюк І.В.), що є актуальним з економічної точки зору для фармацевтичних підприємств.

Було представлено результати досліджень з розробки матричних таблеток триметазину дигідрохлориду з пролонгованим вивільненням (м. Київ, Давтян Л.Л., м. Берлін, Могилюк В.В., Дашевський А.М.), а також стоматологічних м‘яких лікарських форм пролонгованої дії, які були виконані в рамках співпраці науковців України і Німеччини.

В конференції взяли участь провідні спеціалісти і науковці фармацевтичної галузі України, Німеччини та Польщі, які представили результати своїх наукових досліджень в області нанотехнологій, створення препаратів з контрольованим вивільненням лікарських речовин, виробництва фітопрепаратів, а також екстемпоральної рецептури лікарських і косметичних засобів. Практично всі вищі навчальні заклади, де функціонують фармацевтичні факультети, були представлені на конференції. Учасника конференції були також спеціалісти від підприємств-виробників ліків, практичної фармації.

Учасники конференції 2013 р.

У роботі конференції взяли участь 186 учасників, серед яких проректор з науково-педагогічної роботи та впровадження новітніх технологій ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, професор В.П. Марценюк, радник міністра охорони здоров’я України з питань фармації К.О. Косяченко, народний депутат України 5 скликання, завідувач кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця професор М.Л. Сятиня, завідуюч кафедри організації економіки фармації Націльнального фармацевтичного університету професор А.С. Немченко, завідувач кафедри клінічної фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького професор А.Б. Зіменковський, завідуюч кафедри організації економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького професор Б.П. Громовик, завідувач кафедри організації та економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, професор В.В. Трохимчук, делегати з Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Буковинського державного медичного університету, Івано-Франківського Національного медичного університету та інші. Були присутні представники практичної фармації – завідувач аптеки № 78 м. Тернополя В.Й. Гончар, завідувач аптеки № 126 м. Тернополя П.В. Братунь та інш.

Завершилася конференція цікавою екскурсією по святим місцям Тернопільщини (м. Почаїв, с. Зарваниця, озеро святої Анни).

Матеріали конференції опубліковані в збірнику тез «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». На конференції демонструвалася виставка продукції фірми «Артерія Медіка» та видавництва «Укрмедкнига».

Працівники кафедри також щороку приймають участь у конференціях «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», «Міжнародних медичних конгрес студентів і молодих вчених» (м. Тернопіль), Національних з‘їздах фармацевтів України, науково-практичних конференціях.