Науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку  фармацевтичної галузі. На Кафедрі виконується науково-дослідна робота «Дослідження із створення лікарських засобів направленої дії, їхньої стандартизації, маркетингового і фармакоекономічного аналізу, фармакологічної і клінічної активності», керівник д-р фарм. наук, проф. Грошовий Т.А. Період виконання 2020-2023 рр.

Практичні розробки співробітники кафедри апробують на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.  Працівники кафедри беруть активну участь у спільній роботі із АТ "Галичфарм", ПАТ "Фармак", НУ "Львівська потітехніка", ТОВ "Інститут біомедичних технологій" та ін. 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Відповідно до затвердженого Міністерством охорони здоров’я  України  і  Президентом  НАМН  України «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково- практичних конференцій, які проводитимуться у 2022 році», маємо честь запросити Вас взяти участь у IX науково-практичній конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», яка відбудеться 22-23 вересня 2022 року в Тернопільському  національному  медичному  університеті імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України.

Мета конференції – узагальнити результати досліджень із створення, виробництва та випробування лікарських препаратів, виробів медичного призначення, біологічно активних добавок та лікувальної косметики.

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:

• Дизайн наукових досліджень в фармації

• Інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки лікарських засобів

• Оптимізація лікарського обслуговування амбулаторних і стаціонарних хворих

• Фармацевтичне правознавство

• Оптимізація фітохімічних досліджень

• Оптимізація фармацевтичного аналізу лікарських препаратів

• Оптимізація технологічних процесів пошуку і створення лікарських засобів (синтез біологічно активних сполук)

• Фармакологічні дослідження біологічно активних речовин

• Наукова організація виробництва і підвищення продуктивності праці

• Оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів (технологія і стандартизація лікарських, косметичних, гомеопатичних лікарських засобів)

• Створення біологічно активних добавок і виробів медичного призначення

• Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських засобів

• Оптимізація фармакоекономічних досліджень

• Ветеринарна фармація


Для подання матеріалів необхідно ОБОВ’ЯЗКОВО зареєструватись за посиланням: https://forms.gle/Qm7fdTovSpgYUsYo8

Участь у конференції – БЕЗКОШТОВНА!

Тези у форматі "doc" потрібно прикріпити під час реєстрації за наведеним вище посиланням, а також рекомендовано продублювати на електронну скриньку: upk_conference@tdmu.edu.ua Термін подання матеріалів до 5 вересня 2022 року

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ:

Місце проведення конференції: адміністративний корпус Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (м. Тернопіль, майдан Волі 1, 46001).

Для забезпечення Вам успішної участі в роботі конференції просимо обов’язково:

·  до 5 вересня 2022 року підтвердити свою участь;

·  до 15 вересня 2022 року – вказати точну дату і час приїзду для організації зустрічі


ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: Науковий відділ, медичний університет, майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.

 Контактні телефони: проф. Тарас Андрійович Грошовий – зав. каф. управ- ління та економіки фармації з технологією ліків; Тел. (097) 567-05-87. E-maіl: grochovuy@ukr.net  E-maіl (для тез): upk_conference@tdmu.edu.uа

14-15 червня 2021 року відбувся захист магістерських робіт виконаних на Кафедрі. Гарантом освітньо-професійної програми 226 "Фармація, промислова фармація" є доцент Кафедри Козир Г.Р. Магістранти успішно захистили свої наукові праці та отримали відмінно за представлення своїх результатів.

Студенти фармацевтичного факультету, після успішного захисту магістерських робіт (2021 рік)

Гарант освітньо-професійної програми 226 "Фармація" доцент Кафедри Г.Р. Козир та магістрантка Кафедри І.В. Блажко (2021 рік)

(Зліва направо) Магістри Омотошо Джой, Мохамед Фатма, Езіке Флоренс, Сарпонг Фредуа з куратором групи ІФ-506 доц. О.Покотило після успішного захисту магістерських робіт (2021 рік)

12–14 квітня 2021 року відбувся ювілейний Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених на базі  Тернопільського національного медичного університету імені І. Горбачевського. Участь в організації конгресу взяла асистент Кафедри та голова Ради молодих вчених університету Дуб А.І. Доценти Кафедри Демчук М.Б. та Равлів Ю.А. були кураторами секції "Фармакологія та фармація". Участь у конгресі також взяли студенти наукового гуртка Кафедри. 

Ректор проф. М.М. Корда, проректор з наукової роботи проф. І.М. Кліщ, голова ради молодих вчених асист.  А.І. Дуб та голова Ради Наукового товариства студентів Т. Петрунько під час вітального слова на 25-му Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2021 рік)

Доцент Кафедри Ю.А. Равлів куратор секції "Фармакологія та фармація" на 25-му Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених       (2021 рік)


31 березня 2021 року відбулося вручення дипломів докторів філософії викладачам вишу. Ректор ТНМУ, професор Михайло Корда привітав науковців і побажав їм нових здобутків, досягнень і розвитку. Диплом доктора філософії зі спеціальності «Фармація, промислова фармація» галузі знань «Охорона здоров’я» одержала асистент кафедри Павлюк Богдана Володимирівна. 

2 березня 2021 року проф. Грошовий Т.А. та асист. Павлюк Б.В. взяли участь у зустрічі „СМАРТ Спеціалізація: процес підприємницького відкриття, ЕDP”  на  базі  Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації. Метою було ознайомлення із розвитком галузі „Виробництво нішевої та органічної продукції” в рамках Смарт Спеціалізації та визначення контексту розвитку напряму на 10 років. Презентацію прикладів розвитку галузей в регіонах ЄС представила Надія Афанасьєва – директор Українського інституту міжнародної політики та Юргіта Петрауск’єне – незалежний експерт Спільного дослідницького центру Європейської комісії. Усі члени зустрічі взяли активну участь в обговоренні пропозицій в рамках SWOT-аналізу.

Професор Т.А. Грошовий та асистент Б.В. Павлюк на зустрічі  „СМАРТ Спеціалізація: процес підприємницького відкриття, ЕDP”  (2021 рік)

Юргіта Петрауск'єне – незалежний експерт Спільного дослідницького центру Європейської комісії, доповідає на „СМАРТ Спеціалізація: процес підприємницького відкриття, ЕDP” (2021 рік)

Професори  Л.С. Фіра, Т.А. Грошовий та О.М. Олещук на VІІІ Науково-практичній  конференції з міжнародною участю (2020 рік)

23-24 вересня 2020 р. відбулась VІІI науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», організована викладачами кафедри. Конференція відбулась в онлайн форматі на платформі Microsoft Teams. У конференції взяли участь фахівці галузі – науковці і практичні працівники з України, Бразилії, Польщі, Португалії, Узбекистану. Захід відбувається кожних два роки і число учасників постійно зростає. Глобалізація науки і об’єднання науковців різних напрямків для вирішення однієї проблеми є очевидними. Про свою дослідницьку роботу, успіхи і напрацювання написали та доповідали науковці 40 установ з різних країн .

11 грудня 2019 року відбулося відкриття навчально-дослідної лабораторії, яка розташована на вулиці Глибока 19 А, на базі кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків. Керівник лабораторії - доц. Белей Наталія Миколаївна

Лабораторія складається з 2-х робочих кімнат, кімнати для персоналу, складської кімнати і допоміжних приміщень. Оснащена сучасним обладнанням і сертифікованими приладами, з метрологічною повіркою.

Напрямки роботи лабораторії: дослідження з розробки лікарських засобів на основі лікарської рослинної сировини і біологічно активного матеріалу (настойок, екстрактів, соків, ліофілізованих фітосубстанцій); дослідження з розробки твердих лікарських форм (порошків, гранул, таблеток, таблеток покритих оболонкою, твердих капсул); дослідження з розробки м’яких лікарських форм. Лабораторія створена для здійснення науково-дослідних робіт, зокрема дисертаційних і магістерських, та організації практичних занять для студентів фармацевтичного факультету. 

Наукова лабораторія.pptx
Про лабораторію.docx

Щорічно працівника та аспіранти кафедри проходять стажування за кордоном,  аспірантка Павлюк Б.В. навчалась у рамках проекту академічної мобільності Erasmus+ на базі університету Paul Sabatier (м. Тулуза, Франція) у лабораторії органічної фізико-хімії. Доц. Равлів Ю.А. проходила стажування на базі фармацевтичного факультету Вроцлавського медичного університету (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej), 2020 рік. У рамках угоди про співпрацю між ТНМУ І.Горбачевського та Університетом Мансури (Єгипет) у лютому  2020 року доц. Покотило О.О. відвідала Університет Мансури та провела відкриту лекцію на тему: «Fundamentals of Health Technology Assessment Process». 

Доцент Ю.А. Равлів під час стажування у Польщі (2020 рік)

Доцент  О.О. Покотило в університеті Мансури, Єгипет (2020 рік)

Наукова робота кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків виконується в рамках міжкафедральної теми «Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження із створення лікарських засобів», керівник д-р фарм. наук, проф. Грошовий Т.А. Період виконання 2015-2019 рр.

Професор Т.А. Грошовий проводить відкриту лекцію (Одеса, 2019 рік)

Асистент Б.В. Павлюк під час навчання-стажування у Франції (2018 рік)

Усі викладачі кафедри активно займаються науковими дослідженнями та виконують фрагменти наукової роботи в сфері дослідження організації фармацевтичної справи, лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів, маркетингові дослідження лікарських засобів різних фармако-терапевтичних груп, виробів медичного призначення, біологічно-активних добавок, косметичних засобів, фармакоекономічні дослідження, дизайн експерименту, дослідження фізико-хімічних, фармако-технологічних властивостей фітосубстацій і лікарських речовин, їх сумішей із допоміжними речовинами, розробка складу і технології рослинних екстрактів, технологічні, структурно-механічні дослідження м'яких лікарських та косметичних засобів (мазі, креми, гелі), розробка складу, технології та дослідження ліофілізованих порошків, розробка складу і технології таблеток (рослинного, тваринного й синтетичного походження), вивчення впливу факторів на покриття таблеток оболонкою, біофармацевтичні дослідження лікарських форм,  встановлення токсичності та визначення фармакологічної активності лікарських форм.

Професор Т.А. Грошовий на з'їзді фармацевтів України (2018 рік)

Професор Т.А. Грошовий та доцент Г.Р. Козир на з'їзді фармацевтів України (2018 рік)

27-28 вересня 2018 року в конференц-залі Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського відбулася VIІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». Під час заходу актуальні теми було обговорено упродовж засідань двох секцій «Оптимізація фітохімічних досліджень, створення і аналізу лікарських засобів. Фармакологічні дослідження біологічно активних речовин» і «Оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів. Оптимізація лікарського обслуговування амбулаторних і стаціонарних хворих. Менеджмент і маркетинг у фармації». 

Учасники VIІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (2018 рік)

Організатори науково-практичної конференції, працівники кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків – Н.П. Дарзулі, І.П. Сечишин, А.І. Дуб, О.О. Покотило (2018 рік) 

Захід був організований силами науково-педагогічного штату кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків спільно з кафедрою фармації навчально-наукового інституту післядипломної освіти нашого університету. У роботі VIІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю взяли участь делегації з Ополе (Польща), Національного фармацевтичного університету та ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» (Харків), Національного медичного університету імені О.Богомольця (Київ), ІФДМУ (Івано-Франківськ), НУ «Львівська політехніка», ЛНМУ, ЛНУ (Львів), ЗДМУ (Запоріжжя), ОНМУ (Одеса), Ужгородського національного університету, Національного агентства ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок. Були представники від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Тернопільській області, Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання.

Конференція викликала великий інтерес наукової спільноти України та ряду інших країн. Свідченням цього є близько 200 наукових робіт українською і англійською мовами, які надійшли до оргкомітету і включені до збірника тез конференції.

Професор Т.А. Грошовий разом із колегами (Харків, 2018 рік)

10 листопада 2016 року в актовій залі Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського відбулася VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», яку організували викладачі кафедр фармацевтичного факультету – управління та економіки фармації з технологією ліків, фармакогнозії з медичною ботанікою, фармацевтичної хімії та кафедри фармації навчально-наукового інституту післядипломної освіти. У роботі конференції взяли участь 197 учасників, серед яких 99 учасників з 13 навчальних закладів та наукових установ Вінниці, Дніпра, Запоріжжя, Івано-Франківська, Львова, Києва, Краматорська (Донецький медичний університет), Чернівців, 81 учасник з Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського та 17 учасників з Тернопільської області.

Професор Т.А. Грошовий та доцент О.О. Покотило  разом із дипломницими Кафедри Савечко Лілією та Гейніш Марією (2018 рік)

Доцент О.О. Покотило, асистенти А.І. Дуб, та І.П. Стечишин на Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (2017 рік)

У 2003-2006 рр. кафедра працювала над науково-дослідною темою фармацевтичного факультету «Пошук, створення, стандартизація, фармакоекономіка лікарських препаратів і біологічно активних добавок різних фармакотерапевтичних груп» (№ держ. реєстрації 0103U001555), керівник НДР д-р фарм. наук, проф. Грошовий Т.А., відповідальний виконавець канд. біол. наук Михалків М.М.

Впродовж 2007-2010 рр. виконувалась міжкафедральна НДР фармацевтичного факультету «Пошук, організаційно-технологічні та фармакоекономічні дослідження і стандартизація лікарських засобів і біологічно активних добавок різних фармакотерапевтичних груп» (№ держ. реєстрації 0107U004463), керівник НДР д-р фарм. наук, проф. Грошовий Т.А., відповідальний виконавець Тригубчак О.В.

В результаті роботи працівниками кафедри проведено маркетингові дослідження лікарських препаратів для лікування катаракти, виразкової хвороби шлунка, цукрового діабету. Вивчено вплив природи та кількостей близько 50 допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості таблеток. Науково обгрунтовано та запропоновано 12 нових лікарських форм (таблетки, капсули, порошок, гранули, мазь, настойку): розроблено склад і технологію таблеток (на основі листя тополі, осики, кислоти ацетилсаліцилової, магнію аспарагінату, кальцію цитрату і лецитину, екстракту ехінацеї, цинку аспарагінату і кислоти аскорбінової, фамотидину та тіотриазоліну), створено лікарський засіб на основі ліофілізованого порошку аронії чорноплідної, гранули ліофілізованого порошку плодів аронії чорноплідної, назальну мазь на основі рослинних настойок та ефірних олій «Риністоп», настойку шовковиці. Проведено стандартизацію комплексних лікарських засобів. Здійснено біофармацевтичні та біологічні дослідження розроблених лікарських засобів.

У 2008 р. викладачами курсу організації та економіки фармації опубліковано монографію «Математичне панування експерименту при проведенні наукових досліджень в фармації».

Отримано 12 патентів, 4 інформаційні листи. Опублікувано 108 журнальних статей і 159 тез в періодичних наукових виданнях. За результатами НДР отримано 38 актів впровадження.

проф. Т.А. Грошовий та проф. В.С. Кисличенко дарують книгу студентці 1-го курсу на VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (2016 рік)

Зліва направо проф. Л.С. Фіра, проф. Т.А. Грошовий, проф. І.М. Кліщ на VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (2016 рік)

проф. Т.А. Грошовий та доц. Н.М. Белей спілкуються з учасниками конференції «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (2016 рік)

За час з 2007 по 2011 рр. викладачами кафедри фармацевтичних дисциплін було захищено 8 кандидатських дисертацій.

В період з 2011 р. по 2014 р. працівники кафедри працювали над виконанням між кафедральної НДР фармацевтичного факультету «Фармакоекономічне обґрунтування створення, отримання, розробки субстанцій лікарських речовин і лікарських засобів на основі продуктів хімічного синтезу й біологічно активних речовин рослинного походження, їх стандартизація та фармакологічне вивчення» (№ держ. реєстрації 0111U003756), керівник НДР д-р фарм. наук, проф. Грошовий Т.А., відповідальний виконавець канд. фарм. наук, доц. Тригубчак О.В.

При виконанні НДР колективом кафедри розроблено критерії оцінки якості обслуговування, розраховано інтегральні коефіцієнти для аптек. Встановлено високі витрати при перебуванні хворих на грип в палатах інтенсивної терапії порівняно з витратами при наданні медичної допомоги на первинній ланці, що свідчить про необхідність програми профілактики грипу з вакцинацією в Україні для зниження вартості лікування грипу та ГРВІ. Проведено комплексні дослідження з аналізу фармацевтичного ринку лікарських засобів і біологічно активних добавок різних фармакотерапевтичних груп, здійснено фармакоекономічний аналіз. Досліджено фармако-технологічні властивості допоміжних речовин при виготовленні таблеток, гранул, емульсійних кремів, гідрофільного гелю, фітоекстрактів, суспензій, настойок та вивчіно їх біофармацевтичні властивості, проведено біологічні дослідження.

У 2011-2012 рр. викладачами курсу технології ліків у співавторстві з науковцями із інших ВУЗів була видано монографію, рекомендовану МОЗ України, за редакцією доц. Соколової Л.В. «Антиейджинг: фітотерапія проти старіння», посібники «Теорія і практика сублімаційного сушіння», «Теорія і практика екстрагування у фармацевтичній і харчовій промисловостях».

Отримано 22 патенти України й 1 патент на винахід Російської Федерації. За темою НДР опубліковано 327 наукових праць (141 наукових статей у фахових журналах та 186 тези (у тому числі – 22 за кордоном).

Зустріч з Петером Тайссом на VI щорічному науково-практичному семінарі «Фармацевтична опіка в практиці аптеки» (м. Львів, 10 лютого 2009 рік)

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою», присвячена 50-літтю створення кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (м. Львів, 25-26 вересня 2014 рік)

VI международный фармацевтический семинар «Технологические инновации в производстве твердых и мягких лекарственных средств»   (м. Одеса, 19-20 липня 2013 рік)

Наукові результати роботи впроваджено в навчальний процес кафедр Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Запорізького державного медичного університету, Національного фармацевтичного університету, Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.  Горбачевського – 26 актів впровадження.

За результатами НДР на кафедрі захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій.

На кафедрі активно працює студентський науковий гурток. Гурток об’єднує студентів 4-5 курсів фармацевтичного факультету. Гуртківці проводять наукові дослідження та доповідають на студентських конференціях університету. Завершальним кроком у роботі студентів-гуртківців є написання та захист дипломних робіт.

Основні напрямки роботи гуртка є дослідження організації фармацевтичної справи, лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів, вивчення фармацевтичного ринку лікарських засобів, біологічно-актичних добавок та виробів медичного призначення, фармакоекономічні дослідження, фармако-технологічні дослідження таблеток, технологія виготовлення лікарських форм з лікарської рослинної сировини, створення косметичних засобів.

Курс управління та економіки фармації створив науковий гурток «Школа молодого менеджера». Зі студентами проводяться заняття, організовуються екскурсії на ВАТ «Галичфарм», ЗАТ ФФ «Дарниця», ВАТ «Фармак», корпорацію «Артеріум».

Також щороку студенти приймають активну участь у Міжнародних конгресах студентів та молодих вчених, які відбуваються на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, публікують наукові праці по темі своїх досліджень у фахових виданнях та збірниках тез. Оформляють результати досліджень у дипломні проекти.

На курсі технології ліків студентська наукова робота проводиться згідно плану наукових праць гуртівців. Наукові роботи, що виконуються студентами є сумісними із темами наукової роботи курсу. Під керівництвом викладачів курсу студенти працюють над створенням лікарських і косметичних засобів, проводять дослідження по розробці нових м’яких основ, вивчають технологічні характристики різноманітних субстанцій та препаратів на їх основі. Результати досліджень подаються до друку в наукових виданнях провідних ВУЗів України. Підсумковим рубежем студентської роботи є захист дипломної роботи.

За період роботи кафедри успішно захистили 85 дипломних робіт. Свій науковий ріст гуртківці виливають у магістерських і кандидатських роботах.

З ініціативи завідувача кафедри д-ра фарм. наук, проф. Т. А. Грошового на базі кафедри відбулося 5 науково-практичних конференцій «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»  в 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 та 2016 роках, участь в яких взяли представники провідних фармацевтичних кафедр вищих медичних навчальних закладів України.

IV науково-практична конференція «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (2011 рік)

Зокрема, на конференції 2011 р. піднімали питання щодо реалізації програми створення імпортозамінних лікарських засобів, протидії фальсифікованим лікам та взаємодії профільних кафедр з регуляторними органами. Обговорювали також питання оптимізації фармакоекономічних досліджень, технологічних процесів пошуку і створення лікарських засобів, їх фармацевтичного аналізу, лікарського обслуговування амбулаторних і стаціонарних хворих, було висвітлено деякі аспекти інформаційних технологій та автоматизації наукових досліджень із розробки лікарських засобів, менеджменту та маркетингу в фармації тощо.

 

V науково-практична конференція «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів  створення лікарських препаратів» (27-28 вересня 2013 рік)

У конгрес-центрі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського 27-28 вересня 2013 року проведено 5-у науково-практичну конференцію з міжнародною участю “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення  лікарських препаратів”.

Науково-практична конференція проводилась колективом кафедр управління та економіки фармації, фармакогнозії з медичною ботанікою, технології ліків фармацевтичного факультету та післядипломної освіти.

У засіданні секції «Оптимізація технологічних процесів пошуку і створення лікарських засобів, фітохімічних досліджень та аналізу лікарських засобів. Фармакологічні дослідження біологічно активних речовин» взяли участь представники Львівського національного університету імені Данила Галицького, Івано-Франківського національного медичного університету (делегацію очолив завідувач кафедри фармації проф. Грицик А.Р.), Національного університету харчових технологій, ДУ «Інституту фармакології і токсикології НАМН України», Держлабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «ІФТ НАМНУ» Національного ботанічного саду НАН України ім. М.М. Гришка, Національного фармацевтичного університету (м. Харків), Люблінського медичного університету (Польща) та Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

На секційних засіданнях також обговорювалися питання розробки складу і технології таблеток з наночастинками срібла (м. Львів, доц. Білоус С.Б.), визначальні чинники розкладу засобів для перитонеального діалізу (доц. Гудзь Н.І.), перспективи використання промислових відходів фітохімічних виробництв (м. Львів, Павлюк І.В.), що є актуальним з економічної точки зору для фармацевтичних підприємств.

Було представлено результати досліджень з розробки матричних таблеток триметазину дигідрохлориду з пролонгованим вивільненням (м. Київ,   Давтян Л.Л., м. Берлін, Могилюк В.В., Дашевський А.М.), а також стоматологічних м‘яких лікарських форм пролонгованої дії, які були виконані в рамках співпраці науковців України і Німеччини.

В конференції взяли участь провідні спеціалісти і науковці фармацевтичної галузі України, Німеччини та Польщі, які представили результати своїх наукових досліджень в області нанотехнологій, створення препаратів з контрольованим вивільненням лікарських речовин, виробництва фітопрепаратів, а також екстемпоральної рецептури лікарських і косметичних засобів. Практично всі вищі навчальні заклади, де функціонують фармацевтичні факультети, були представлені на конференції. Учасника конференції були також спеціалісти від підприємств-виробників ліків, практичної фармації.

Учасники конференції (2013 рік)

У роботі конференції взяли участь 186 учасників, серед яких проректор з науково-педагогічної роботи та впровадження новітніх технологій ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, професор В.П. Марценюк, радник міністра охорони здоров’я України з питань фармації К.О. Косяченко, народний депутат України 5 скликання, завідувач кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця професор М.Л. Сятиня, завідуюч кафедри організації економіки фармації Націльнального фармацевтичного університету  професор А.С. Немченко, завідувач кафедри клінічної фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького професор  А.Б. Зіменковський, завідуюч кафедри організації економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького професор Б.П. Громовик, завідувач кафедри організації та економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, професор В.В. Трохимчук, делегати з Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Буковинського державного медичного університету, Івано-Франківського Національного медичного університету та інші. Були присутні представники практичної фармації – завідувач аптеки № 78 м. Тернополя В.Й. Гончар, завідувач аптеки № 126 м. Тернополя П.В. Братунь та інш.

Завершилася конференція цікавою екскурсією по святим місцям Тернопільщини (м. Почаїв, с. Зарваниця, озеро святої Анни).

Матеріали конференції опубліковані в збірнику тез «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». На конференції демонструвалася виставка продукції фірми «Артерія Медіка» та видавництва «Укрмедкнига».

Працівники кафедри також щороку приймають участь у конференціях «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», «Міжнародних медичних конгрес студентів і молодих вчених» (м. Тернопіль), Національних з‘їздах фармацевтів України, науково-практичних конференціях.