Історія кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків починається з 2002 р., коли на новоствореному фармацевтичному факультеті засновано кафедру фармацевтичних дисциплін. Місце розташування кафедри – фармацевтичний корпус ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», вул. Руська, 36, перший поверх.

З 2004 р., у зв’язку зі збільшенням кількості студентів фармацевтичного факультету, частина кафедри переїхала на вул. Глибоку, 19, у технологічний корпус фармацевтичного факультету, який було капітально відремонтовано. З часу заснування кафедри фармацевтичних дисциплін, а потім кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків, її очолює д-р фармац. наук, проф. Т. А. Грошовий.

У серпні 2002 р. для викладання дисциплін з технології ліків запросили доцента Національного фармацевтичного університету Л. В. Соколову, яка й очолила цей курс, що на період з 2012 до 2013 р. був реорганізований у кафедру технології ліків.

Для викладання дисциплін технологічного спрямування на кафедру запросили провізорів аптек М. В. Лелеку, Г. Р. Козир, С. Б. Чернецьку, І. М. Бобик (Жибак) та магістрів з фармацевтичних технологій Н. М. Белей і М. М. Васенду, які й були першими розробниками навчально-методичних матеріалів.

До створення курсу організації та економіки фармації долучилися доцент Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького А. В. Знаєвська і кращі випускники різних ВНЗ України Н. В. Марків, С. І. Стецюк, В. В. Соляр, Л. С. Гриновецька, Н. В. Гончарук та О. І. Онишків, які вклали свої знання та досвід у становлення кафедри фармацевтичних дисциплін.

Вхід в навчальну аптеку на вулиці Руська ,36

При великому педагогічному навантаженні в різні роки роботи кафедри до викладання за сумісництвом були запрошені завідувачі аптек м. Тернополя: П. В. Братунь (аптека № 126), В. Й. Гончар (аптека № 78), Г. М. Квасницька (аптека № 156), І. В. Сусла (аптека № 168), В. В. Підгірний (аптека № 160), Р. В. Шевчук (аптека № 142), Н. М. Коробко (м. Запоріжжя), які передавали свій багаторічний досвід при викладанні дисципліни «Організація та економіка фармації».

Долучилися до становлення кафедри кандидати медичних наук І. П. Мосейчук та О. М. Смачило, зусиллями яких розроблено матеріали з фармакоекономіки та технології гомеопатичних лікарських засобів. З перших днів існування кафедри сумлінно працює лаборант М. М. Шуліга.

Починаючи з 2005 р., колектив кафедри фармацевтичних дисциплін поповнюється такими випускниками фармацевтичного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, як: О. М. Барна, О. І. Павх (Войт), О. В. Тригубчак, М. Б. Демчук, О. Б. Калушка, В. П. Пида, Ю. Ю. Пласконіс, І. І. Бердей, Ю. А. Равлів, Г. М. Коріневська, І. В. Мартинюк, Н. А. Козачук, О. Л. Грищук, Р. Б. Лазорко.

З відкриттям заочної форми навчання на фармацевтичному факультеті, а також зі збільшенням кількості іноземних груп штат кафедри розширився. Так, у 2012 р. у складі кафедри фармацевтичних дисциплін були: завідувач кафедри проф. Т. А. Грошовий; 8 доцентів (Л. В. Соколова, М. В. Лелека, Г. Р. Козир, Н. В. Белей, О. І. Павх, О. М. Барна, В. В. Підгірний, О. В. Тригубчак); 12 асистентів (кандидати фармацевтичних наук О. Б. Калушка, М. М. Васенда, Н. В. Гончарук, О. О. Покотило, а також М. Б. Демчук, А. І. Денис, Ю. Ю. Пласконіс, О. І. Онишків, Ю. А. Равлів, Г. М. Коріневська, І. І. Бердей, О. Ю. Мацех); старші лаборанти (І. В. Мартинюк, О. А. Степанчук, Н. А. Козачук, І. О. Стахурська, М. М. Шуліга, Т. Я. Гавур).

На той час на кафедрі навчалися студенти за трьома спеціальностями: «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» денної та заочної форм навчання, а також провізори-інтерни і магістри зі спеціальності «Фармація» та «Клінічна фармація».

Колектив курсу управління та економіки фармації. Зліва направо сидять: доц. Лелека М.В., проф. Грошовий Т.А., асист. Коріневська А.В. Зліва направо стоять: асист. Равлів Ю.А., доц. Тригубчак О.В., доц.Підгірний В.І., асист. Денис А.І., асист. Онишків О.В. (2011 р).

Тому, враховуючи велику кількість дисциплін, у 2012 р. кафедру фармацевтичних дисциплін було розділено на дві: кафедру управління та економіки фармації (завідувач проф. Т. А. Грошовий) та кафедру технології ліків (завідувач доц. Л. В. Соколова).

Колектив курсу технології ліків. Зліва направо сидять: доц. Войт О.І., доц. Белей Н.М., асист. Бердей І.І., асист. Пласконіс Ю.Ю. Зліва направо стоять: доц. Васенда М.М., лаб. Шуліга М.М., доц.Козир Г.Р., асист. Покотило О.О., доц. Барна О.В. (2012 р).

Однак після створення окремої кафедри фармації при Навчально-науковому інституті післядипломної освіти 2 січня 2014 р. кафедра знову зазнала реорганізації та об’єдналася в спільну кафедру управління та економіки фармації з технологією ліків під керівництвом д. фарм. наук, проф. Т. А. Грошового. Колектив кафедри складається з висококваліфікованих спеціалістів, із кращих випускників як нашого факультету, так і інших вишів України, які невтомно віддають свої знання, навички та вміння студентам.

На 2018 рік штат кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків такий: проф. Т. А. Грошовий, доценти Г. Р. Козир, Н. В. Белей, М. Б. Демчук, М. М. Васенда, О. М. Барна, О. Б. Калушка, І. І. Бердей, А. І. Денис, Ю. Ю. Пласконіс, О. О. Покотило, асистенти І. П. Стечишин, Ю. А. Равлів, Н. П. Дарзулі, Л. І. Стойко, А. І. Дуб, старші лаборанти Л. Б. Довгань, О. А. Степанчук, лаборант М. М. Шуліга, лаборант В. О. Чорна. Аспіранти С. Б. Чернецька, Д.В. Вонс.

Колектив кафедри. Зліва направо сидять: доц. Козир Г.Р., проф. Грошовий Т.А., доц. Белей Н.М., доц. Барна О.М., доц. Покотило О.О. Зліва направо стоять: асист. Дарзулі Н.П., доц. Вадзюк Ю.С., асист. Стойко Л.І., ст. лаб. Степанчук О.В., доц. Васенда М.М., асп. Вонс Д.В., доц. Демчук М.Б., асист. Дуб А.І., доц. Калушка О.Б., доц. Пласконіс Ю.Ю., доц. Бердей І.І.