Підручники видані викладачами кафедри:

1.Грошовий Т.А., Яворська Л.П., Марків Н.В. Підгірний В.В., Денис А.І. Фармація Тернопілля: минуле й сьогодення. Тернопіль, ТДМУ.Укрмедкника. 2017. 420 с.

2.Калушка О.Б., Грошовий Т.А., Знаєвська А.В., Демчук М.Б. Медичне та фармацевтичне товарознавство. Тернопіль. «Укрмедкнига». 2017. -484 с.

3.Немченко А.С., Назаркіна В.М., Гудзенко О.П., Грошовий Т.А. Хоменко В.М. Організація та економіка фармації. Ч. 2. Система обліку в фармації: нац.. підруч. для студентів виш.навч.закл.- Харків;НФаУ: Золоті сторінки.2016. - 416 с.

4.Грошовий Т.А., Марценюк В.П., Кучеренко Л.І., Вронська Л.В., Гуреєва С.М. Математичне планування експерименту при проведенні наукових досліджень в фармації. –Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2008. -368 с.

5.Грошовый Т.А., Маркова Е.В., Головкин В.А. Математическое планирование эксперимента в фармацевтической технологии. -Киев: Вища школа. -1992. -186 с.

Посібники, видані викладачами кафедри:

1.Грошовий Т.А., Тригубчак О.В., Вронська Л.В. та інш. Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств). – Укрмедкнига. Тернопіль 2013. -569 с.

2.Посилкіна О.В., Літвінова О.В., Грошовий Т.А. Патентознавство: навчальний посібн. Для студентів вищ.навч. закл. . – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2013. 272 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1//11-11797 від 22.07.2013 р.).

3.Патентознавство програма навчальної дисципліни для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації./ Грошовий Т.А., Лелека М.В. - Київ. 2012.-16 с.

4. Вітенько Т.М. Теорія і практика екстрагування у фармацевтичній і харчовій промисловостях / [Т.М. Вітенько, Л.В. Соколова, Н.М. Белей і ін.]. – Тернопіль: В-во «Крок», 2012. – 200 с.

5. Соколова Л.В. Теорія і практика сублімаційного сушіння / [Л.В. Соколова, О.М. Барна, Н.М. Белей і ін.]. – Тернопіль: В-во «Крок», 2011. – 129 с.

6.Грошовий Т.А., Косяченко К.Л., Калинюк Т.Г., Новіков В.П., Вронська Л.В., Тригубчак О.В., Криницька Г.Г., Квасницька Г.М., Кучеренко Л.І. Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств). Тернопіль: ТДМУ „Укрмедкнига”. 2008. – 468 с.

7.Фармацевтичне законодавство (Збірник нормативних актів з організації роботи аптечних підприємств) / Грошовий Т.А., Калинюк Т.Г., Новиков В.П. та інш. Тернопіль, Укрмедкнига. 2007. – 416 с.

8. Грошовий Т.А. , Зiменковський Б.С., Мазур I.А., Калинюк Т.Г., Новiков В.П. та iнш. Нормативнi акти з органiзацiї роботи аптечних та хiмiко-фармацев-тичних пiдприємств. Книга 1. Законодавча база, яка регулює пiдприємницьку дiяльнiсть, систему органiзацiї i керування охороною здоров»я та лiцензування фармацевтичної дiяльностi. Обiг нар-котичниз засобiв, психот-ропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв В-во «Укрмедкнига». -2002. 401 с. В-во «Укрмедкнига». -2002. 401 с.

9.Грошовий Т.А. , Зiменковський Б.С., Мазур I.А., Калинюк Т.Г., Новiков В.П. та iнш. Нормативнi акти з органiзацiї роботи аптечних та хiмiко-фармацевтичних пiдприємств.Книга 2. В-во «Укрмедгника». -2002. 401 с. В-во «Укрмедгника». -2002. с.

10.Грошовий Т.А. , Зiменковський Б.С., Мазур I.А., Калинюк Т.Г., Новiков В.П. та iнш. Нормативнi акти з органiзацiї роботи аптечних та хiмi-ко-фармацевтичних пiдп-риємств.Кника 3. В-во «Укрмедгника». -2002. 401 с. В-во «Укрмедгника». -2002. 401 с.

11.Грошовий Т.А., Дем'янчук Т.В., Дмитрiєвський Д.I., Москаленко В.М., Соболевський В.П. Нормативнi акти з органiзiцiї роботи аптечних установ та фармацевтичних пiдприємств. Частина 1. Запорiжжя.-1997. - 259 с.

12.Грошовий Т.А., Дем'янчук Т.В., Дмитрiєвський Д.I., Москаленко В.М., Соболевський В.П. Нормативнi акти з органiзiцiї роботи аптечних установ та фармацевтичних пiдприємств. Частина 2. Запорiжжя.-1997. - с.

13.Грошовий Т.А., Дем'янчук Т.В., Дмитрiєвський Д.I., Москаленко В.М., Соболевський В.П. Нормативнi акти з органiзiцiї роботи аптечних установ та фармацевтичних пiдприємств. Частина 3. Запорiжжя.-1997. - 229 с.

14.Грошовий Т.А., Владова М.И., Демченко В.П., Зубович С.Й., Сiнча Н.I. та iнш. Нормативнi акти органiзацiї роботи аптечних та фармацевтичних пiдприємств. Частина 1. -Запорiжжя.- 1996. -196 с.

15.Грошовий Т.А., Владова М.И., Демченко В.П., Зубович С.Й., Сiнча Н.I. та iнш. Нормативнi акти органiзацiї роботи аптечних та фармацевтичних пiдприємств. Частина 2. -Запорiжжя.- 1996. -195 с.

16.Грошовий Т.А., Владова М.И., Демченко В.П., Зубович С.Й., Сiнча Н.I. та iнш. Нормативнi акти з органiзацiї роботи аптечних та фармацевтичних пiдприємств. Частина 3. -Запорiжжя.- 1996. -212 с.

17. Цагерайшвили Г.В., Головкин В.А., Грошовый Т.А. Биофармацевтические, фармако-кинетические и технологические аспекты создания лекарственных форм (Ректальные препараты). Тбилисси. -1987. -264 с.

18. Борзунов Е.Е., Головкин В.А., Грошовый Т.А. Определение биологической доступности лекарственных средств /Учебное пособие .-М. -1981.- 14 с.