Підручники, видані викладачами кафедри:

  1. Медичне та фармацевтичне товарознавство / [Калушка О.Б., Грошовий Т.А., Знаєвська А.В., Демчук М.Б.]. 2017. – Тернопіль: Укрмедкнига.484 с.

  2. Організація та економіка фармації. Ч. 2. Система обліку в фармації / [Немченко А.С., Назаркіна В.М., Гудзенко О.П., Грошовий Т.А. Хоменко В.М.]. 2017. Харків: НФаУ. Золоті сторінки. 416 с.

  3. Математичне планування експерименту при проведенні наукових досліджень в фармації / [Грошовий Т.А., Марценюк В.П., Кучеренко Л.І., Вронська Л.В., Гуреєва С.М. ]. 2008. – Тернопіль: Укрмедкнига.368 с.

  4. Математическое планирование эксперимента в фармацевтической технологии / [Грошовый Т.А., Маркова Е.В., Головкин В.А. ]. 1992. Киев: Вища школа. 186 с.

  5. Биофармацевтические, фармако-кинетические и технологические аспекты создания лекарственных форм (Ректальные препараты) / [Цагерайшвили Г.В., Головкин В.А., Грошовый Т.А.]. – 1987. – Тбилисси. – 264 с.

Посібники, видані викладачами кафедри:

1.Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств) / [Грошовий Т.А., Тригубчак О.В., Вронська Л.В. та інш.]. – 2013. – Тернопіль: ТНМУ "Укрмедкнига". – 569 с.

2.Патентознавство: навчальний посібн. Для студентів вищ.навч. закл. / [Посилкіна О.В., Літвінова О.В., Грошовий Т.А.]. – 2013. – Харків: НФаУ"Золоті сторінки". 272 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1//11-11797 від 22.07.2013 р.).

3.Патентознавство програма навчальної дисципліни для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації / [Грошовий Т.А., Лелека М.В.]. – 2012. – Київ. – 17 с.

4.Теорія і практика екстрагування у фармацевтичній і харчовій промисловостях / [Вітенько Т.М., Соколова Л.В., Белей Н.М. і ін.]. – 2012. – Тернопіль: В-во «Крок». – 200 с.

5.Теорія і практика сублімаційного сушіння / [Соколова Л.В., Барна О.М., Белей Н.М. і ін.]. – 2012. – Тернопіль: В-во «Крок». – 129 с.

6 Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств) / [Грошовий Т.А., Косяченко К.Л., Калинюк Т.Г., Новіков В.П. та інші]. – 2008. – Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига”. – 468 с.

7.Фармацевтичне законодавство (Збірник нормативних актів з організації роботи аптечних підприємств) / [Грошовий Т.А., Калинюк Т.Г., Новиков В.П. та інш]. – 2007. – Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига”. – 416 с.

8. Нормативнi акти з органiзацiї роботи аптечних та хiмiко-фармацевтичних пiдприємств. Книга 1. Законодавча база, яка регулює пiдприємницьку дiяльнiсть, систему органiзацiї i керування охороною здоров»я та лiцензування фармацевтичної дiяльностi. Обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв / [Грошовий Т.А., Зiменковський Б.С., Мазур I.А., Калинюк Т.Г., Новiков В.П. та iнш] – 2002. – Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига”. – 401 с.

9.Нормативнi акти з органiзацiї роботи аптечних та хiмiко-фармацевтичних пiдприємств. Книга 2. / [Грошовий Т.А., Зiменковський Б.С., Мазур I.А., Калинюк Т.Г., Новiков В.П. та iн]. – 2002. – Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига”. – 409 с.

10.Нормативнi акти з органiзацiї роботи аптечних та хiмiко-фармацевтичних пiдприємств. Кника 3. / [Грошовий Т.А., Зiменковський Б.С., Мазур I.А., Калинюк Т.Г., Новiков В.П. та iн.]. – 2007. – Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига”. – 407 с.

11.Нормативнi акти з органiзiцiї роботи аптечних установ та фармацевтичних пiдприємств. Частина 1. / [Грошовий Т.А., Дем'янчук Т.В., Дмитрiєвський Д.I., Москаленко В.М., Соболевський В.П.]. – 1997. – Запорiжжя. – 259 с.

12.Нормативнi акти з органiзiцiї роботи аптечних установ та фармацевтичних пiдприємств. Частина 2. / [Грошовий Т.А., Дем'янчук Т.В., Дмитрiєвський Д.I., Москаленко В.М., Соболевський В.П.]. – 1997. – Запорiжжя. – 221 с.

13.Нормативнi акти з органiзiцiї роботи аптечних установ та фармацевтичних пiдприємств. Частина 3. / [Грошовий Т.А., Дем'янчук Т.В., Дмитрiєвський Д.I., Москаленко В.М., Соболевський В.П.]. – 1997. – Запорiжжя. – 229 с.

14.Нормативнi акти органiзацiї роботи аптечних та фармацевтичних пiдприємств. Частина 1. / [Грошовий Т.А., Владова М.И., Демченко В.П., Зубович С.Й., Сiнча Н.I. та iнш.]. – 1996. – Запорiжжя. – 196 с.

15.Нормативнi акти органiзацiї роботи аптечних та фармацевтичних пiдприємств. Частина 2. / [Грошовий Т.А., Владова М.И., Демченко В.П., Зубович С.Й., Сiнча Н.I. та iнш.]. – 1996. – Запорiжжя. – 195 с.

16.Нормативнi акти з органiзацiї роботи аптечних та фармацевтичних пiдприємств. Частина 3. / [Грошовий Т.А., Владова М.И., Демченко В.П., Зубович С.Й., Сiнча Н.I. та iнш.]. – 1996. – Запорiжжя. – 212 с.

17.Определение биологической доступности лекарственных средств / [Борзунов Е.Е., Головкин В.А., Грошовый Т.А.]. – 1981. – Москва. – 14 с.