Підручники, видані викладачами кафедри:

  1. Медичне та фармацевтичне товарознавство / [О.Б. Калушка, Т.А. Грошовий, А.В. Знаєвська, М.Б. Демчук]. 2017. – Тернопіль: Укрмедкнига.484 с.

  2. Організація та економіка фармації. Ч. 2. Система обліку в фармації / [А.С. Немченко, О.А. Назаркіна, А.О. Гудзенко, Т.А. Грошовий, В.М. Хоменко]. 2017. Харків: НФаУ. Золоті сторінки. 416 с.

  3. Математичне планування експерименту при проведенні наукових досліджень в фармації / [Т.А. Грошовий, В.П. Марценюк, Л.І. Кучеренко, Л.В. Вронська, С. М. Гуреєва]. 2008. – Тернопіль: Укрмедкнига.368 с.

  4. Математическое планирование эксперимента в фармацевтической технологии / [Т.А. Грошовый, Е.В. Маркова, В.А. Головкин]. 1992. Киев: Вища школа. 186 с.

  5. Биофармацевтические, фармако-кинетические и технологические аспекты создания лекарственных форм (Ректальные препараты) / [Г. Цагерайшвили, В.А. Головкин, Т.А. Грошовый]. – 1987. – Тбилисси. – 264 с.

Посібники, видані викладачами кафедри:

1.Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств) / [Т.А, Грошовий, О.В. Тригубчак, Л.В. Вронська та ін.]. – 2013. – Тернопіль: ТНМУ "Укрмедкнига". – 569 с.

2.Патентознавство: навчальний посібн. Для студентів вищ.навч. закл. / [О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Т.А. Грошовий]. – 2013. – Харків: НФаУ"Золоті сторінки". 272 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1//11-11797 від 22.07.2013 р.).

3.Патентознавство програма навчальної дисципліни для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації / [Т.А. Грошовий, М.В. Лелека]. – 2012. – Київ. – 17 с.

4.Теорія і практика екстрагування у фармацевтичній і харчовій промисловостях / [Т.М. Вітенько, Л.В. Соколова, Н.М, Белей та ін.]. – 2012. – Тернопіль: В-во «Крок». – 200 с.

5.Теорія і практика сублімаційного сушіння / [Л.В. Соколова, О.М. Барна, Н.М. Белей та ін.]. – 2012. – Тернопіль: В-во «Крок». – 129 с.

6 Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств) / [Т.А. Грошовий, К.Л. Косяченко, Т.Г. Калинюк, В.П. Новіков та ін.]. – 2008. – Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига”. – 468 с.

7.Фармацевтичне законодавство (Збірник нормативних актів з організації роботи аптечних підприємств) / [Т.А. Грошовий, Т.Г. Калинюк, В.П. Новиков та ін.]. – 2007. – Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига”. – 416 с.

8. Нормативнi акти з органiзацiї роботи аптечних та хiмiко-фармацевтичних пiдприємств. Книга 1. Законодавча база, яка регулює пiдприємницьку дiяльнiсть, систему органiзацiї i керування охороною здоров»я та лiцензування фармацевтичної дiяльностi. Обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв / [Т.А. Грошовий, Б.С. Зiменковський, А.І. Мазур, Т.Г. Калинюк, В.П. Новiков та iнш] – 2002. – Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига”. – 401 с.

9.Нормативнi акти з органiзацiї роботи аптечних та хiмiко-фармацевтичних пiдприємств. Книга 2. / [Т.А. Грошовий, Б.С. Зiменковський, І.А. Мазур, Т.Г. Калинюк, В.П. Новiков та iн]. – 2002. – Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига”. – 409 с.

10.Нормативнi акти з органiзацiї роботи аптечних та хiмiко-фармацевтичних пiдприємств. Кника 3. / [Т.А. Грошовий, Б.С. Зiменковський, І.А. Мазур, Т.Г. Калинюк, В.П. Новiков та iн]. – 2007. – Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига”. – 407 с.

11.Нормативнi акти з органiзiцiї роботи аптечних установ та фармацевтичних пiдприємств. Частина 1. / [Т.А. Грошовий, Т.В. Дем'янчук, Д.І. Дмитрiєвський, В.М. Москаленко, В.П. Соболевський]. – 1997. – Запорiжжя. – 259 с.

12.Нормативнi акти з органiзiцiї роботи аптечних установ та фармацевтичних пiдприємств. Частина 2. / [Т.А. Грошовий, Т.В. Дем'янчук, Д.І. Дмитрiєвський, В.М. Москаленко, В.П. Соболевський]. – 1997. – Запорiжжя. – 221 с.

13.Нормативнi акти з органiзiцiї роботи аптечних установ та фармацевтичних пiдприємств. Частина 3. / [Т.А. Грошовий, Т.В. Дем'янчук, Д.І. Дмитрiєвський, В.М. Москаленко, В.П. Соболевський]. – 1997. – Запорiжжя. – 229 с.

14.Нормативнi акти органiзацiї роботи аптечних та фармацевтичних пiдприємств. Частина 1. / [Т.А. Грошовий, М.И. Владова, В.П. Демченко, С.Й. Зубович, Н.І. Сiнча та iн.]. – 1996. – Запорiжжя. – 196 с.

15.Нормативнi акти органiзацiї роботи аптечних та фармацевтичних пiдприємств. Частина 2. / [Т.А. Грошовий, М.И. Владова, В.П. Демченко, С.Й. Зубович, Н.І. Сiнча та iн.]. – 1996. – Запорiжжя. – 195 с.

16.Нормативнi акти з органiзацiї роботи аптечних та фармацевтичних пiдприємств. Частина 3. / [ГТ.А. Грошовий, М.И. Владова, В.П. Демченко, С.Й. Зубович, Н.І. Сiнча та iн.]. – 1996. – Запорiжжя. – 212 с.

17.Определение биологической доступности лекарственных средств / [Е.Е. Борзунов, В.А. Головкин, Т.А. Грошовый]. – 1981. – Москва. – 14 с.