На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Фармація» денної та заочної форм навчання, проводиться дистанційне навчання медсестрів-бакалаврів та медсестрів-магістрів, а також здійснюється підготовка аспірантів очної денної, очної вечірньої та заочної форм. Навчання проводиться на українській, російській та англійській мовах.

На кафедрі організації та економіки фармації з технологією ліків студенти фармацевтичного факультету I-V курсів вивчають наступні дисципліни:

Курс управляння та економіки фармації:

Вступ у фармацію, етика та деонтологія у фармації, організація та економіка фармації, менеджмент та маркетинг у фармації, медичне та фармацевтичне товарознавство, фармакоекономіка, фармацевтичне правознавство, охорона праці в галузі, патентознавство, організація та регулювання фармацевтичної діяльності, методологія наукових досліджень, фармакоекономічний аналіз у створенні лікарських засобів.

Курс технології ліків:

Аптечна технологія лікарських засобів, промислова технологія лікарських засобів, біофармація, технологія лікарських косметичних засобів, належні практики у фармації, технологія гомеопатичних лікарських засобів, розробка лікарських засобів, методологія наукових досліджень, сучасні наукові підходи до створення лікарських засобів.

Доцент Васенда М.М. приймає іспит з дисципліни "Промислова технологія лікарських засобів" (2018р.)

Доцент Калушка О.Б. читає лекцію з дисципліни "Медичне та фармацевтичне товарознавство" (2018р.)

Асистент Дарзулі Н.П. проводить заняття з дисципліни "Вступ у фармацію" (2018р.)

Викладачами кафедри розроблено і наповнено WEB – портал університету, матеріалами по вищевказаних дисциплінах. Зокрема, представлено більше 400 матеріалів підготовки до практичних занять і лекцій, близько 200 мультимедійних презентацій лекцій, складено більше 15 тисяч питань для контролю студентів в системі Moodle.

Кафедра здійснює організацію та керівництво виробничими практиками з: організації та економіки фармації, менеджменту та маркетингу у фармації, організації та регулювання фармацевтичної діяльності, аптечної технології лікарських засобів, промислової технології лікарських засобів та зі спеціалізації. З метою кращого освоєння матеріалу з практик розроблено робочі зошити з відповідних дисциплін.

Враховуючи високу динамiчнiсть iнформацiйного матерiалу з органiзацiї та економiки фармації, працiвники курсу разом зі спецiалiстами iнших ВНЗ видали 3 монографії, 3 навчальні посібники. Для забезпечення навчального процесу студентів заочної форми навчання викладачі курсу управління та економіки фармації підготували та видали ряд методичних матеріалів: методичні вказівки для практичних занять, завдання для виконання контрольних робіт з дисциплін «Організація та економіка фармації», «Менеджмент та маркетинг у фармації» та ін.

Професор Т.А. Грошовий під час заняття з спеціалізації з студентами 5 курсу фармацевтичного факультету (2011р.)

Матеріальна база курсу організації та економіки фармації закладалася з часів його заснування і перебуває в динамічному розвитку. Після проведеного у 2015 р. капітального ремонту корпусу кафедра має обладнані спеціалізовані навчальні кімнати, які моделюють кабінети фармацевтичного менеджменту і маркетингу, фармакоекономіки, торговий зал та відділ запасів аптеки.

У листопаді 2017 р. у приміщенні раніше функціонуючої аптеки ТОВ «Ера-Тер», було відкрито навчальну аптеку, оснащену комп’ютерними програмами «Парацельс» та «Елфі», що дозволяє демонструвати сучасні досягнення в роботі аптечних закладів.

Кафедру організації та економіки фармації з технологією ліків затверджено опорною з дисципліни «Патентознавство». Викладачі кафедри є розробниками примірних програм з курсу за вибором «Основи патентознавства» для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 222 «Медицина» та 221 «Стоматологія».

Ряд дисциплін, які вивчають на даній кафедрі, входить у перелік предметів, які виносять на Всеукраїнську студентську олімпіаду зі спеціальності «Фармація»: аптечна технологія ліків, організація та економіка фармації, менеджмент та маркетинг у фармації, технологія ліків промислового виробництва. Колектив кафедри сумлінно готує найкращих студентів до ІІ етапу даного заходу, про що свідчать численні перемоги наших учасників.

Викладач доц. Козир Г.Р. під час заняття з аптечної технології ліків в 3 курсу фармацевтичного факультету (2014 р.)

Для забезпечення навчального процесу студентів фармацевтичного факультету та враховуючи високі вимоги до викладання та сучасні досягнення, працiвники курсу технології ліків видали навчальні посібники з дисциплін, куди включено не лише довідкові матеріали, але й тести із бази Крок-2. Для забезпечення навчального процесу студентів заочної форми навчання викладачі курсу підготували та видали ряд робочих зошитів, куди також включені методичні вказівки для практичних занять, довідковий матеріал та завдання для виконання контрольних робіт з дисциплін "Аптечна технологія лікарських засобів","Промислова технологія лікарських засобів", "Технологія лікарських косметичних засобів" та ін.

Матеріальна база курсу технології ліків закладалася з часів його заснування і перебуває в постійному розвитку та вдосконаленні. На кафедрі організовані спеціальні кімнати по кожній дисципліні, які оснащені спеціальним обладнанням у відповідності до профілю.

На даний момент проходить капітальний ремонт і організація наукової лабораторії для фармако-технологічних досліджень лікарських препаратів, яку планується оснастити новим лабораторним обладнанням.

На курсі технології ліків успішно функціонує науковий гурток. Викладачі курсу є керівниками дипломних робіт кращих студентів.

Ряд дисциплін, які вивчають на даній кафедрі, входить у перелік предметів, які виносять на Всеукраїнську студентську олімпіаду зі спеціальності «Фармація»: "аптечна технологія лікарських засобів", "організація та економіка фармації", "менеджмент та маркетинг у фармації", "технологія ліків промислового виробництва". Колектив кафедри сумлінно готує найкращих студентів до ІІ етапу даного заходу, про що свідчать численні перемоги наших учасників.