На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Фармація» денної та заочної форм навчання, проводиться дистанційне навчання медсестрів-бакалаврів та медсестрів-магістрів, а також здійснюється підготовка аспірантів очної денної, очної вечірньої та заочної форм. Навчання проводиться на українській та англійській мовах. 

Колектив курсу управління та економіки фармації  

(2019 рік)

Колектив курсу технології ліків 

(2017 рік)

На кафедрі організації та економіки фармації з технологією ліків студенти фармацевтичного факультету I-V курсів вивчають наступні дисципліни:

Курс управляння та економіки фармації: 

Вступ у фармацію, Етика і деонтологія у фармації, Фармацевтичне право і законодавство, Фармацевтичний менеджмент та маркетинг, Організація і економіка фармації, Фармацевтичне та медичне товарознавство, Медичне та фармацевтичне товарознавство, Фармакоекономіка, Система якості у фармації, Соціальна фармація. Вибіркові дисципліни: Інтелектуальна власність та міжнародний маркетинг у фармації, Управління інноваційною діяльністю та трудовими ресурсами, Актуальні питання медичного товарознавстваВиробнича практика з управління та економіки у фармації, Факультатив з управління та економіки у фармації

Курс технології ліків:

Технологія ліків, Біофармація, Фармацевтична біотехнологія, Технологія лікарських косметичних засобів. Вибіркові дисципліни: Технологія гомеопатичних лікарських засобів, Технологія екстемпоральних лікарських та косметичних  засобів, Розробка лікарських засобів, Виробнича практика з технології ліків, Факультатив з технології ліків.

28 листопада 2022 року відбувся комплексний практично-орієнтований іспит 29 випускників фармацевтичного факультету заочної форми навчання за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». На фото екзаменатори з управління та економіки фармації: проф. Тарас Грошовий, доц. Мар’яна Демчук, доц. Олена Покотило.
Доцент О.О. Покотило проводить дистанційне заняття  із студентами фармацевтичного факультету (2022 рік)


Доц Н.М. Белей для студентів четвертого курсу провела науково-екскурсійний захід: «Роль наукових досліджень студентів у фармацевтичній технології» (2021 р.)7 жовтня 2021 р. доцент кафедри Олена Покотило і студенти ІФ-409 групи під час вивчення дисципліни Фармакоекономіка у навчальній аптеці кафедри.

З грудня 2020 року по квітень 2021 року на базі кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків фармацевтичного факультету під керівництвом проф. Грошового Т.А. організовано та проведено низку лекцій для студентського наукового товариства «Школа молодого менеджера». Всі учасники мали змогу послухати та поспілкуватися з провідними спеціалістами фармацевтичної галузі. серед них: генеральний директор Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання Наталія Марків, директор приватного підприємства «Інфузія», керівник Хемотеки – центру персоналізованої фармації, кандитат медичних наук Володимир Шевчук, завідувач аптеки №6 «Хемотека» Оксана Віннічук, представник «Галичфарм» Андрій Смагло та предстаники «Arterium» Мар’яна Івашина, Маклюк Христина, начальник центральної лабораторії дослідних та експериментальних робіт ПАТ «Фармак» Світлана Гурєєва, випускниця фармацевтичного факультету ТНМУ і, на даний момент,  медичний радник консалтингової компанії Sanofi Genzyme Юлія Вадзюк, заступник начальника відділу оцінки економічної ефективності лікарських засобів Державного експертного центру МОЗ Марія Лелека, начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області Сергій Лебедь. 

Працівники Кафедри та студенти наукового товариства "Школа молодого менеджера" під час відкритої лекції (2021 рік)

Працівники Кафедри та студенти наукового товариства "Школа молодого менеджера" під час лекції заступника начальника відділу оцінки економічної ефективності лікарських засобів Державного експертного центру МОЗ Марії  Лелеки (2021 рік)

З 23-25 грудня 2020 року студенти фармацевтичного факультету заочної форми навчання складали державний іспит із дисциплін які викладаються на Кафедрі.

Доценти  М.Б. Демчук та А.І. Денис приймають державні іспити у студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання (2020 рік)

Професор Т.А. Грошовий приймає державний іспит у навчальній аптеці на Кафедрі (2020 рік)

Доцент М.Б. Демчук проводить дистанційне заняття (вересень, 2020 рік)

Доцент Н.М. Белей із студентами 5 курсу іноземного факультету (лютий, 2020 рік)

Доцент О.О. Покотило приймає матрикул у студента (2019 рік) 

    Викладачами кафедри розроблено і наповнено WEB – портал університету, матеріалами по вищевказаних дисциплінах. Зокрема, представлено більше 400 матеріалів підготовки до практичних занять і лекцій, близько 200 мультимедійних презентацій лекцій, складено більше 15 тисяч питань для контролю студентів в системі Moodle.

Доценти М.Б. Демчук та Ю.А. Равлів на з'їзді опорних кафедр з фармацевтичного товарознавства та на олімпіаді із фармацевтичного правознавства у Національному фармацевтичному університеті (Харків, 2019 рік)

Доцент  М.М. Васенда під час практичного заняття із студентами 5 курсу (2018 рік)

Асистент  Л.І. Будняк проводить практичне заняття із студентами у навчальній аптеці (2018 рік)

Доцент  Г.Р. Козир разом із студентами 5 курсу на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фармації (Харків, 2018 рік)

         

На курсі технології ліків успішно функціонує науковий гурток. Викладачі курсу є керівниками дипломних робіт кращих студентів.

    Ряд дисциплін, які вивчають на даній кафедрі, входить у перелік предметів, які виносять на Всеукраїнську студентську олімпіаду зі спеціальності «Фармація»: "аптечна технологія лікарських засобів", "організація та економіка фармації", "менеджмент та маркетинг у фармації", "технологія ліків промислового виробництва". Колектив кафедри сумлінно готує найкращих студентів до ІІ етапу даного заходу, про що свідчать численні перемоги наших учасників.

Доцент  М.М. Васенда приймає іспит з дисципліни "Промислова технологія лікарських засобів" (2018 рік)

 Доцент О.Б. Калушка читає лекцію з дисципліни "Медичне та фармацевтичне товарознавство" (2017 рік)

Доцент  Г.Р. Козир із студентами (2018 рік)

Асистент Н.П. Дарзулі проводить заняття з дисципліни "Вступ у фармацію" (2018 рік) 

На кафедрі підготовка фахівців у галузі «Фармація. Промислова фармація» на додипломному рівні здійснюється із використанням приміщень, оснащення та сучасного програмного забезпечення «Навчальної аптеки» (далі – Аптека), що була створена наприкінці листопада 2017 року. Аптека функціонує з метою опанування та поглиблення студентами практичних навичок, відповідно до переліку компетентностей, наведених у проекті Стандарту вищої освіти України, якими повинен оволодіти фахівець другого (магістерського) рівня за спеціальністю 226 «Фармація. Промислова фармація».

Доцент  А.І. Денис під час урочистого відкриття навчальної аптеки на Кафедрі разом із ректором М.М. Кордою (2017 рік)

Асистенти Л.І. Стойко та А.І. Дуб разом із ректором проф. М.М. Кордою та проректором А.Г. Шульгаєм під час урочистого відкриття навчальної аптеки (2017 рік)

    Кафедра здійснює організацію та керівництво виробничими практиками з: організації та економіки фармації, менеджменту та маркетингу у фармації, організації та регулювання фармацевтичної діяльності, аптечної технології лікарських засобів, промислової технології лікарських засобів та зі спеціалізації. З метою кращого освоєння матеріалу з практик розроблено робочі зошити з відповідних дисциплін.

Доцент  О.О. Покотило із студентами іноземного факультету під час практичного заняття у навчальній аптеці (2017 рік)

       Враховуючи високу динамiчнiсть iнформацiйного матерiалу з органiзацiї та економiки фармації, працiвники курсу разом зі спецiалiстами iнших ВНЗ видали 3 монографії, 3 навчальні посібники. Для забезпечення навчального процесу студентів заочної форми навчання викладачі курсу управління та економіки фармації підготували та видали ряд методичних матеріалів: методичні вказівки для практичних занять, завдання для виконання контрольних робіт з дисциплін «Організація та економіка фармації», «Менеджмент та маркетинг у фармації» та ін.

    Матеріальна база курсу організації та економіки фармації закладалася з часів його заснування і перебуває в динамічному розвитку. Після проведеного у 2015 р. капітального ремонту корпусу кафедра має обладнані спеціалізовані навчальні кімнати, які моделюють кабінети фармацевтичного менеджменту і маркетингу, фармакоекономіки, торговий зал та відділ запасів аптеки.

    У листопаді 2017 р. у приміщенні раніше функціонуючої аптеки ТОВ «Ера-Тер», було відкрито навчальну аптеку, оснащену комп’ютерними програмами «Парацельс» та «Елфі», що дозволяє демонструвати сучасні досягнення в роботі аптечних закладів.

Студенти виконують практичну роботу із аптечної технології ліків (2016 рік)

Доцент О.М. Барна під час практичного заняття  з аптечної технології ліків із студентами 3 курсу (2016 рік)

    Кафедру організації та економіки фармації з технологією ліків затверджено опорною з дисципліни «Патентознавство». Викладачі кафедри є розробниками примірних програм з курсу за вибором «Основи патентознавства» для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 222 «Медицина» та 221 «Стоматологія».

Доцент Ю.А. Пласконіс під час виконання практичної роботи із студентами (2015 рік)

Доцент  Г.Р. Козир під час заняття з аптечної технології ліків в 3 курсу фармацевтичного факультету  (2014 рік)

    Для забезпечення навчального процесу студентів фармацевтичного факультету та враховуючи високі вимоги до викладання та сучасні досягнення, працiвники курсу технології ліків видали навчальні посібники з дисциплін, куди включено не лише довідкові матеріали, але й тести із бази Крок-2. Для забезпечення навчального процесу студентів заочної форми навчання викладачі курсу  підготували та видали ряд робочих зошитів, куди також включені методичні вказівки для практичних занять, довідковий матеріал та завдання для виконання контрольних робіт з дисциплін "Аптечна технологія лікарських засобів","Промислова технологія лікарських засобів", "Технологія лікарських косметичних засобів" та ін.

Професор Т.А. Грошовий під час заняття з спеціалізації з студентами 5 курсу фармацевтичного факультету  (2011 рік)

       Матеріальна база курсу технології ліків закладалася з часів його заснування і перебуває в постійному розвитку та вдосконаленні. На кафедрі організовані спеціальні кімнати по кожній дисципліні, які оснащені спеціальним обладнанням у відповідності до профілю.

На даний момент проходить капітальний ремонт і організація наукової лабораторії для фармако-технологічних досліджень лікарських препаратів, яку планується оснастити новим лабораторним обладнанням.

Асистенти О.О. Покотило та І.І. Бердей (2012 рік)