Навчальна аптека

«Навчальна аптека» (далі – Аптека) була створена наприкінці листопада 2017 року.

Аптека функціонує з метою опанування та поглиблення набутих практичних навичок, відповідно до переліку компетентностей, затверджених освітньо-професійною програмою, якими повинен оволодіти фахівець другого (магістерського) рівня за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» після завершення навчання в Університеті.

Колектив Кафедри разом із ректором М.М.Кордою, проф А.Г. Шульгаєм, проф. С.Й. Запорожаном, проф І.М. Кліщем під час урочистого відкриття "Навчальної аптеки" (2017 рік)

Основними завданнями Аптеки є:

 • забезпечення належних умов для відпрацювання студентами практичних навичок;

 • підвищення рівня підготовки студентів відповідно до сучасних вимог до фармацевтичних фахівців на ринку праці;

 • вдосконалення та оновлення матеріально-технічної бази, зокрема, програмного забезпечення відповідно до змін нормативно-правових документів.

На базі Аптеки студенти опановують та вдосконалюють практичні навички із наступних дисциплін:

 • «Вступ у фармацію»,

 • «Організація та економіка фармації»,

 • «Фармацевтичний менеджмент та маркетинг»,

 • «Фармацевтичне та медичне та товарознавство»,

 • «Фармакоекономіка»,

 • «Виробнича практика з управління та економіки фармації».

Навчальна аптека.ppt

«Навчальна аптека» розташована у приміщенні раніше функціонуючої аптеки «Ера-Тер» при кафедрі управління та економіки фармації з технологією ліків і включає: кабінет завідувача, торгівельний зал із облаштованим місцем під матеріальну кімнату.

Окремо виділено дві функціональні зони:

 • куточок споживача;

 • навчальна зона.

Аптека укомплектована необхідними меблями, приладами, технікою, ліцензійним програмним забезпеченням, довідковою літературою у відповідності із чинним законодавством.

У кабінеті завідувача навчальної аптеки студенти опрацьовують зразки організаційно-розпорядчої документації, що оформляється в аптеці. Під час практичних занять з фармацевтичного менеджменту та маркетингу студенти для оформлення протоколів зборів учасників товариств, статутів господарських товариств, бізнес-планів можуть скористатися зразками цих документів, які зберігаються у аптеці. Також ознайомлюються із правилами заповнення та зберігання трудових книжок, оформленням документації, яка пов'язана із рухом персоналу на підприємстві.

Доцент М.Б. Демчук під час практичного заняття із студентами (2019 рік)

У матеріальній кімнаті обладнане робоче місце для відпрацювання практичних навичок із здійснення вхідного контролю якості лікарських засобів, оприбуткування товару, зберігання запасів, а також карантинна зона.

Торгівельний зал навчальної аптеки оснащений вітринами, шафами із шухлядами, стелажами, холодильником та сейфом, які заповнені упаковками з - під лікарських засобів, лікарської рослинної сировини, біологічно активних добавок, виробів медичного призначення, лікувальної косметики та засобів особистої гігієни. Студенти мають можливість самостійно розкладати упаковки з-під лікарських засобів, враховуючи вимоги нормативно –правових документів і правил мерчандайзингу, контролювати на відповідність цим вимогам вже викладені препарати та інші товари аптечного асортименту, заповнювати облікову документацію. Окрім того, досліджують основні показники товарного асортименту, проводять аналіз конкурентоспроможності товарів, фармакоекономічний аналіз окремих фармакологічних груп за різними методиками.

У приміщенні торгівельного залу облаштоване робоче місце провізора першого столу, де студенти, моделюючи типові ситуації реального життя у фармацевтичній сфері спілкування придбавають та реалізовують рецептурні і безрецептурні лікарські засоби, здійснюють фармацевтичну опіку і заповнюють необхідну документацію.

У кутку споживача наявний інформаційний стенд і створені умови для комфортного спілкування фармацевтичного фахівця із відвідувачем, та при потребі є можливість виміряти температуру тіла та артеріальний тиск.

Колектив Кафедри у Навчальній аптеці (2019 рік)

Навчальна зона обладнана відеосистемою і розрахована на одне викладацьке і шістнадцять студентських місць. Використовується для проведення лекційних та практичних занять.

Щоб максимально наблизити роботу в «Навчальній аптеці» до реальних умов придбано та встановлено два ліцензійних програмних комплекси «Парацельс» і «Кібер Бухгалтер ЕЛФІ 10.0». Враховуючи функціональні можливості цих програм, тему та мету заняття студенти, під контролем викладача відпрацьовують цілу низку практичних навичок.

«Парацельс» - програма для обліку та реалізації медикаментів та інших товарів аптечного асортименту в аптеці. Це програмне забезпечення являється спеціалізованим, розробленим виключно для аптек. В комплекті з програмою встановлюється довідник найменувань зареєстрованих препаратів в Україні (86 тис. позицій), база «Аналогів» та Інструкцій (Анотацій) до препаратів.

За допомогою програми «Парацельс» студенти опановують три варіанти оприбуткування товару: за електронною накладною, зчитуючи штрих-коди за допомогою сканера і оприбуткування вручну. Враховуючи вимоги нормативно -правових документів, рейтинг найменувань вносять дані щодо розміру націнок, приналежність препаратів до регулюючих списків, друкують та розклеюють цінники та етикетки зі штрих-кодами. Відпрацьовують алгоритм реалізації товару, здійснюючи пошук за найменуванням, роздрібною ціною, контекстний пошук із роздруковуванням чеків; проводять інвентаризацію. Все це відбувається в умовах симуляції конкретних ситуацій, участь у яких приймають як студенти, так і викладач. У програмному забезпеченні «Парацельс» також включені функції з проведення аналізу товарообігу, АВС-аналізу, складання замовлення.

При цьому «Парацельс» забезпечує автоматизацію бізнес процесів у торгівельному залі і веде аналітичний облік (по номенклатурі, ціні і кількості) операцій з надходження, реалізації, списання та залишків фармацевтичних товарів.

Система «Кібер Бухгалтер ЕЛФІ 10.0» інтегрована з програмою «Парацельс». Веде аналітичний і синтетичний облік у всіх розділах бухгалтерського обліку аптеки: «Банк», «Каса», «Розрахунки з контрагентами», «Зарплата», «Облік ТМЦ» (крім фармацевтичних товарів), «Необоротні активи».

За допомогою програми «Кібер Бухгалтер ЕЛФІ 10,0» студенти готують платіжні документи; виписують рахунки на оплату і накладні на відпуск товарів; ведуть облік основних засобів, запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості, грошових коштів тощо; одержують щомісячну звітність щодо руху засобів за відповідними рахунками; одержують баланс підприємства та інші форми фінансової звітності