На кафедрі управління та економіки фармації з технологією ліків навчаються:

за очною (вечірньою) формою навчання:

МАЛАНЧУК Надія Василівна

за заочною формою навчання:

ДРУЧОК Маряна Іванівна

БЕГЕЙ Наталія Степанівна

ТАРАПОН Катерина Володимирівна

Маланчук Надія Василівна

В 2020 р. закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського за спеціальністю «Загальна фармація» та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю "Фармація".

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 226 Фармація, промислова фармація.

Період навчання: з 01.09.2022 року по 31.08.2026 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: "Оптимізація складу та технології комбінованого антигіпертензивного препарату на основі бісопрололу та індапаміду".

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор Грошовий Т.А.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 1. Демчук М.Б. Порівняльні дослідження деяких ма­рок лактози як наповнювачів для пря­мого пресування таблеток / М.Б. Демчук, Т.А. Грошовий, О.М. Леськів, Н.В. Маланчук // Фармацевтичний часопис. – 2021. – №2. – С. 5-13.

 2. Грошовий Т.А. Дизайн експерименту при проведенні досліджень зі створення таблетованих лікарських засобів. Повідомлення 3. / Т.А. Грошовий, М.Б. Демчук, Б.В. Павлюк, Н.М. Белей, Л.В. Фізер, Н.В. Маланчук // Фармацевтичний часопис. – 2021. – №1. – С. 76-85.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • IX Науково-практична конференції з міжнародною участю "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів". – м. Тернопіль (22-23 вересня 2022 року)

Дручок Мар'яна Іванівна

В 2020 р. закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського за спеціальністю «Загальна фармація» та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю "Фармація".

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 226 Фармація, промислова фармація.

Період навчання: з 01.09.2021 року по 31.08.2025 року.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: "Теоретичне та експерементальне обгрунтування складу і технологї фітосубстанції буркуну лікарського і таблеток на її основі".

Науковий керівник: кандидат фармацевтичних наук, доцент Белей Н.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Дручок М.І. Буркун лікарський — склад та перспектива використання /М.І Дручок, Н.М Белей, А.С Вольська // Матеріали IX науково- практичної конференції з міжнародною участю / Науково - технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів .- 2022. ст. 10-11.

 • Дручок М.I. Дослідження асортименту лікарських засобів на основі екстракту кореня Солодки голої на фармацевтичному ринку України / М.I.Дручок, Н.М Белей / Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції /Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарський препаратів різної направленості дії. - 2019. ст.181-182

 • Дручок М.І. Вивчення впливу типу допоміжних речовин на властивості маси для таблетування на основі сухого екстракту кореня солодки голої / М.І. Дручок., Н.М Белей / Матеріали VIII науково - практичної конференції з міжнародною участю / Науково - технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів.- 2018. ст 69-70

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • IX Науково-практична конференції з міжнародною участю "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів". – м. Тернопіль (22-23 вересня 2022 року)

 • V Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарський препаратів різної направленості дії". - м. Харків (19-20 вересня 2019 року)

 • VIII науково-практичної конференції з міжнародною участю "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів".- м. Тернопіль (27-28 вересня 2018 року)

Бегей Наталія Степанівна

У 2011 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю "Фармація".

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 226 Фармація, промислова фармація.

Період навчання: з 01.09.2018 року по 01.12.2023 року.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: "Розробка складу, технології та дослідження таблеток, які впливають на серцево-судинну систему ".

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор Грошовий Т.А.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 1. Бегей Н.С. Дослідження впливу кількісних характеристик допоміжних речовин на основні показники якості таблеток амлодипіну з еналаприлом / Бегей Н.С., Тригубчак О.В. // Український біофармацевтичний журнал. - 2020. - № 2 (63). - С. 24-29.

 2. Бегей Н.С., Найда Ю.В., Тарапон К.В. Етапи проведення дослідження для розробки твердих лікарських засобів // Матеріали VIIІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів". - м. Тернопіль (23-24 вересня). - 2020. - С. 67.

 3. Бегей Н.С. Фармако-технологічні дослідження при розробці складу таблеток амлодипіну з еналаприлом / Бегей Н.С., Тригубчак О.В. // Фармацевтичний журнал. - 2020 - № 1. - С. 41-53.

 4. Тарапон К.В., Бегей Н.С., Найда Ю.В. Сучасні аспекти фармацевтичної розробки твердих лікарських засобів // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України. - м. Харків (19-20 вересня). - 2019. - С. 132-4.

 5. Бегей Н.С., Найда Ю.В., Тарапон К.В. Використання методів математичного планування експерименту при фармацевтичній розробці // XXIІI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. - м. Тернопіль (15-17 квітня). - 2019. - С. 210.

 6. Тригубчак О.В. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 28. Характеристика процесу виробництва і дослідження багатошарових таблеток / Тригубчак О.В., Грошовий Т.А., Бегей Н.С., Найда Ю.В. // Фармацевтичний часопис. - 2018. - №2. - С. 102-10.

 7. Тригубчак О.В., Бегей Н.С., Найда Ю.В., Тарапон К.В. Порівняльна характеристика методів отримання таблетованих лікарських препаратів // Матеріали VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів" - м. Тернопіль (27-28 вересня). - 2018. - С. 136.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • Науково-практична конференції з міжнародною участю "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів". – м. Тернопіль (23-24 вересня 2020 року)

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України. – м. Харків (19-20 вересня 2019 року)

 • XXIІI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (15-17 квітня 2019 року)

 • Міжнародна науково-практична дистанційна-конференція "Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики". – м. Харків (21 березня 2019 року)

 • VII науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології". - м. Харків (23 листопада 2018 року)

Тарапон Катерина Володимирівна

У 2011 році закінчила Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького за спеціальністю "Фармація".

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 226 Фармація, промислова фармація.

Період навчання: з 01.09.2018 року по 22.07.2023 року.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: "Розробка складу, технології та дослідження твердих лікарських форм пролонгованої дії ".

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор Грошовий Т.А.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 1. Бегей Н.С., Найда Ю.В., Тарапон К.В. Етапи проведення дослідження для розробки твердих лікарських засобів // Матеріали VIIІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів". - м. Тернопіль (23-24 вересня). - 2020. - С. 67.

 2. Тарапон К.В., Бегей Н.С., Найда Ю.В. Сучасні аспекти фармацевтичної розробки твердих лікарських засобів // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України. - м. Харків (19-20 вересня). - 2019. - С. 132-134.

 3. Бегей Н.С., Найда Ю.В., Тарапон К.В. Використання методів математичного планування експерименту при фармацевтичній розробці // XXIІI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. - м. Тернопіль (15-17 квітня). - 2019. - С. 210.

 4. Тарапон К.В. Аналіз допоміжних речовин, що використовуються для отримання таблеток німесуліду пролонгованої дії // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики». - м. Харків (21 березня). - 2019. - С. 283-284.

 5. Тригубчак О.В., Бегей Н.С., Найда Ю.В., Тарапон К.В. Порівняльна характеристика методів отримання таблетованих лікарських препаратів // Матеріали VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів". - м. Тернопіль (27-28 вересня) - 2018. - С. 136.

 6. Тарапон К.В., Найда Ю.В., Тригубчак О.В. Особливості розробки матричних таблеток пролонгованої дії // "Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології".м. Харків - 2018. - С. 377.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • VIII Науково-практична конференції з міжнародною участю "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів". – м. Тернопіль (27-28 вересня 2020 року)

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України. – м. Харків (19-20 вересня 2019 року)

 • XXIІI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених – м. Тернопіль (15-17 квітня 2019 року)

 • Міжнародна науково-практична дистанційна-конференція "Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики". – м. Харків (21 березня 2019 року)

 • VII науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології". - м. Харків (23 листопада 2018 року)

 • VI Науково-практична конференції з міжнародною участю "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів". – м. Тернопіль (27-28 вересня 2018 року)